CT30A3700 Tietoturva

 • Laajuus 7 op
 • Ajankohta 09.01.2012
 • Tavoitteet
  • Tiedot: Opiskelija ymmärtää tietoturvan merkityksen ja oppii ajattelemaan toimia tietoturvan näkökannalta. Opiskelija tietää tietoturvan tavoitteet ja uhat sitä vastaan sekä osaa arvioida tietoturvariskien todellisuutta.
  • Taidot: Opiskelija osaa asentaa palomuurin ja IDS-järjestelmän, käyttää verkkoanalysointityökaluja, hyödyntää turvaprimitiivejä ohjelmoinnissa, luoda VPN-yhteyden, suojata sähköpostin ja luoda tietoturvapolitiikan.
 • Sisältö Tietoturvan tavoitteet, yleiset termit, tietoturvapolitiikka, perusteet kryptografiasta, autentikoinnista ja verkkojen turvatekniikoista.
  • Täydentävä tieto:Virustunnisteet.
  • Erityistieto: Kryptografian matemaattiset perusteet.
 • Esitiedot Suositellaan CT30A2002 Tietoliikennetekniikan perusteet ja CT50A2602 Käyttöjärjestelmät.
 • Kuormitus 182h
  • 3. periodi: Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h, laboratoriotöitä 2 kpl 20 h
  • 4. periodi: Luentoja 14 h, harjoituksia 14 h, laboratoriotöitä 1 kpl 10 h, harjoitustyö 20 h,
  • Muu kuormitus: Itsenäinen opiskelu 49 h, tenttiin valmistautuminen 10 h ja tentti 3 h.
 • Arvostelu 0 - 5, tentti 50 %, harjoitustyö 20 %, laboratoriotyöt 30 %.
 • Materiaali
  • Pfleeger & Pfleeger: Security in Computing.
  • Schneier: Secrets & lies.
  • (Kerttula: Tietoverkkojen tietoturva.)
  • Luennolla jaettava/ilmoitettava materiaali.

Last modified: 2013/07/01 14:34