View page as slide show Export page to Open Document format

Tietoturvan Perusteet

Tietosuoja

 • Tietosuoja, yksityisyyden suoja (privacy protection): yksityisyyden suojaamiseksi tarkoitettu perusoikeus
  • Henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuuden varmistaminen
 • Henkilöntietojen käsittelyä koskeva säännöstö
  • Säilytys, Jakelu, Käyttö
  • Suomessa rajoitettu laeilla
   • Henkilötietolaki
   • Työelämän tietosuojalaki (aiemmin: laki tietosuojasta työelämässä).
 • Selkeiden tietojen lisäksi muistettava myös palveluiden ja resurssien käytön luottamuksellisuuden varmistaminen
  • esim: Suojattava tieto sairaudesta mutta myös tieto erikoislääkärin luona vierailusta

Yksityisyydensuojan tarve

 • Äänestyssalaisuus
 • Henkilökohtaiset tiedot
 • Tämän hetken luotettava hallitus voi olla tulevaisuuden tyrannia
  • Parable of ruritania
 • Kaikkea tietoa voidaan myös käyttää vääriin
  • Kiristys ja uhkailu
 • Vain rikollisilla on salattavaa?
  • Miksi ikkunoissa on verhot ja vessoissa ovet?
  • Kuinka saadaan pätevät ihmiset kiinnostumaan julkisista tehtävistä, jos minkäänlaista yksityisyyden suojaa ei ole?
 • Arkaluontoiset tiedot
  • Tietojen arkaluontoisuus vaihtelee kulttuureittain ja on muuttunut vuosisatojen varrella
  • Rotu/etninen alkuperä
  • Uskonnollinen poliittinen tai ammatillinen vakaumus
  • Seksuaalinen suuntautuminen
  • Rikokset ja rangaistukset
  • Terveydentila, hoitohistoria
  • Taloudelliset ongelmat (sosiaalihuolto)

Yksityisyydensuojan ongelmat

 • Yksityisen tiedon määrittäminen
  • Ihmisillä on omat henkilökohtaiset rajat mitä pitävät yksityisenä.
  • Tiedon yksityisyys voi riippua myös kohteesta kelle tieto on menossa
 • Tietojen kerääminen helppoa ja sitä tapahtuu paljon
 • Kaikki haluavat kysyttäessä taata oman yksityisyydensuojansa, mutta:
  • Siitä ei välttämättä haluta maksaa
  • Se ei saa vaikeuttaa muita toimia
 • Henkilökohtaisille tiedoille on käyttöä
  • Monet helpottavat toimenpiteet vaativat yksityiseksi ajateltavan tiedon luovuttamista ja käyttöä
  • Suoramarkkinointi
   • Mitä enemmän tietoa sen tarkempi markkinointi
  • Kanta-asiakaskortit
  • Hyvää kauppatavaraa
 • Tietojen omistus oikeus riippuu maan lainsäädännöstä
  • Suomessa yksityishenkilö omistaa tiedot itsestään
 • Paljon elektronisia jälkiä
  • Log tiedostot
  • Tietoliikenteen seuranta
  • Automaattiset tunnistetiedot dokumenteissa

Henkilötietojen hankkiminen

 1. Tietojen hankkiminen tietystä yksittäisestä kohteesta
  • Jäljitys
  • Ei voida täysin estää, mutta rikollinen voidaan pakottaa käyttämään perinteisiä metodeja.
 2. Tiedon kerääminen
  • Etsitään esim. poliittiset kannat, lahkon jäsenet, kaikki yli 70 kissan omistajat jne.
  • Tietotekniikka helpottaa suunnattomasti
   • Lainsäädäntö rajoittaa tietokantojen yhdistämistä

Jälijtys ja seurantamenetelmiä

 • Salakuuntelu
  • Mikrofonit.
  • Van Eck laitteet. (elektromagneettisen säteilyn seuranta)
   • TEMPEST
 • Salakuvaus
  • Minikamerat, kuituoptiikka
  • Valvontakamerat
  • Satelliittikamerat
 • Paikantaminen
  • Matkapuhelimet
  • Satelliittikuvat ja valvontakamerat
  • GPS
  • Aikaleimat ja logit.
 • Hankittujen tietojen käyttäminen
  • Hahmontunnistus
  • Äänentunnistus

Tietokannat

 • Tietokannoissa on paljon tietoa ihmisistä, joiden avulla yksityisyys voidaan murtaa
  • Kerättyä tietoa ei pidä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on alunperinkin kerätty
 • Henkilökohtaisia perustietoja
  • Valtio: henkilötiedot, osoite..
  • sairaala: sairaushistoria
  • pankki: luottotiedot
 • Käyttäytymistietoja
  • Verkkokauppa: mitä ostettu, mitä tuotteita tutkittu, mitä etsitty
  • ISP: missä surffailtu, kuinka kauan.
 • Eri kantojen yhdistely ilman lupaa on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kielletty.

Henkilörekisterit

 • Henkilörekisterien käyttöä ja ylläpitoa rajaa lait:
  • Henkilötietolaki ja Arkistolaki tärkeimmät
  • Monet muut lait pitävät sisällään erityissäännöksiä eritilanteissa henkilötietojen käsittelyyn: esim: laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa, väestötietolaki jne.
 • Tietosuojavaltuutettu valvoo
 • Henkilörekisteri on lähes mikä tahansa lista josta henkilöt voidaan yksilöidä
 • Älä luo rekisteriä ennenkuin olet tutustunut kunnolla lakeihin
  • Käytä mielummin lakimiestä apuna kun mietit rekisterin käyttötapoja

Rekisteröidyn oikeudet (www.tietosuoja.fi)

 • Oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saaa niistä jäljennös
 • Oikeus saada tieto siitä, mistä rekisteriin tietoja saadaan, mihin niitä käytetään ja mihin säännönmukaisesti luovutetaan
 • Oikeus oikaista virheelliset tiedot
 • Oikeus saada kuvaus tietoja tulkitsevan sovelluksen toiminnasta (esim. profilointi)
 • Oikeus kieltää henkilötietojen käyttö
  • Suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin
  • markkina- ja mielipidetutkimukseen
  • henkilömatrikkeliin
  • sukututkimukseen.

Tietosuoja yrityksen kannalta

 • Paljon mielenkiintoisia asioita joita tarkkailla, joihin tietosuoja lait vaikuttavat
  • Työntekijöiden toimet verkossa
  • Työntekijöiden vapaa-ajan toimet
 • Tiedon käyttäminen vaatii tarkkaa suunnittelua
  • Mitä tietoja kerätään ja miten niitä voi käyttää
  • Lakitekniset ongelma
 • Kerätyn tiedon hallitseminen
  • Ulkopuolisten pääsyn estäminen
  • Luottamus
  • Tietojen luovuttaminen
 • Kokonaisuudessaan vaatii paljon työtä

Tietosuoja työntekijän kannalta

 • Suojaa laittomilta toimilta
  • esim. Huumetestit työhön otossa, puhelujen nauhoittaminen salaa jne.
 • Salassapito velvollisuus henkilötietojen suhteen
  • Mitä tehdä kun pomo käskee tehdä tietosuojalain vastaisesti?
   • Mustaa valkoisella
  • Entäs kun pitkäaikainen työkaveri pyytää?
  • Entäpä jos tietoja katsomalla voisi helpottaa omaa elämäänsä?

Ohjeita

 • Tunne oikeutesi
 • Älä luovuta henkilötietojasi, ellet tiedä, kuka niitä pyytää
 • Varmista että tiedät mihin tarkoitukseen henkilötietojasi annat (ja kenelle)
  • Toisena esiintyminen ei ole vaikeaa verkossa

Anonymiteetti

 • Anonymiteetin tarve digitaalisessa maailmassa on sama kuin reaalimaailmassa.
  • Rikosten uhrit
  • Keskustelut henkilökohtaisista asioista
  • Arkaluontoiset yhteiskunnalliset asiat (uskonto, politiikka)
 • Anonymiteetin väärinkäyttö
  • Uhkailu postit, vihan lietsonta, laittoman materiaalin levitys, virusten levittäminen …

Nymiteetit (Goldberg)

 1. Verinymiteetti
  • Kommunikointi osapuoli on tunnistettu.
 2. Pseudonymiteetti
  • Ei tietoa henkilöllisyydestä, mutta tiedot voidaan linkittää samaan pseudonyymiin
   • Salanimet, postilokerot, Sveitsiläinen pankkitili, AA tapaaminen
 3. Linkitettävä anonymiteetti
  • Tunnistetaan samalta laitteelta tapahtuvat toiminnot
  • Tapahtumat voidaan linkittää yhteen ja samaan yhteyden muodostukseen.
 4. Täysi anonymiteetti
  • Nimetön kirje, pulloposti, puhelinkioskista soitto
  • Uutta yhteydenottoa ei voida linkittää vanhaan.

Anonymiteetin toteuttamisen vaikeus

 • Lähes kaikesta toiminnasta jää jälkiä
  • Office-dokumentit lisäävät automaattisesti tunnistetietoja
  • Evästeet (Cookiet) pitävät kirjaa käyttäjästä
  • Anonyymipalvelun käyttäjä voidaan paikantaa IP-osoitteen pohjalta
  • Verkkokorteissa yksilöllinen tunniste (MAC-osoite)
 • Tunnisteita voidaan väärentää
  • Väärennöksetkin voidaan selvittää
 • Tietojen yhdistäminen eri lähteistä on työlästä mutta harvoin mahdotonta.

Kaupallinen anonymiteetti

 • Mitä anonymiteetti maksaa?
 • Paljonko anonymiteetin rikkomisesta saa rahaa?
 • Voiko sähköinen raha olla anonyymiä?
  • Tarvitaanko anonyymiä rahaa?
Last modified: 2013/07/01 14:42