Export page to Open Document format View page as slide show

Tietoturva

Symmetrinen salaus

 • Samaa avainta käytetään viestin salaamiseen ja salauksen purkamiseen.
  • E_{k}(M) =C; viesti (M) salataan (Encrypt) avaimella (k) ja saadaan salattu teksti (C)
  • D_{k}(C) = M
 • Salauksen lisäksi toimintaa voidaan hyödyntää osana muita turvamenetelmiä
 • Voidaan jakaa kahteen ryhmään: Lohko- ja jonosalaimiin (block and stream ciphers)
 • Suuri datankäsittelynopeus joka on ennustettavissa
  • Ajoaika riippuu suoraan viestin pituudesta
 • Pitkä hyvin tunnettu historia
  • Erilaiset algoritmin kehittämisen haasteet tuttuja
  • Hyökkäystavat tunnetaan, testausmenetelmät kehittyneet.
 • Avainten hallinnassa haasteita
  • Paikallinen salaus: Avaimen salassa pito
  • Kommunikaation salaus: avaimen jako
   • Yleensä joka istunnolla oma kertakäyttöinen avain

Symmetrinen salaus: Murtamaton salausalgoritmi

 • Viesti yhdistetään XOR funktiolla satunnaiseen avaimeen
  • C=M\oplus k
  • M=C\oplus k
 • Viestiä ei ole mahdollista tuntematta avainta
  • Avain on täysin satunnainen
   • Muussa tapauksessa hyökkääjä hyökkää avaimen muodostamista vastaan.
  • Avainta ei saa käyttää useampaan kertaan
  • Avaimen täytyy olla yhtäpitkä kuin viesti
 • EI käytännöllinen algoritmi
  • Avaimen tallennus ja siirto ongelmallista
  • Avain on yhtäpitkä kuin viesti ja se pitäisi myös suojata yhtä hyvin.

Symmetrinen salaus: Jonosalaimet

 • Pseudosatunnaislukugeneraattori
  • Pseudosatunnaislukugenraattori alustetaan alustusvektorilla (IV) ja avaimella
  • Samaa avainta käyttäessä ei generaattori näin tuota samaa bittijonoa
 • Korvaa yhden merkin selkotekstiä heti yhdellä salatulla merkillä
  • Pseudosatunnainen bittijono yhdistetään XOR funktiolla salattavaan viestiin
 • Muunnos riippuu
  • Selkotekstin merkistä
  • Avaimesta
  • Pseudosatunnaislukugeneraattorista
  • Alustusvektorista
 • Vahvuudet
  • Salauksen nopeus
  • Pieni virheen leviäminen
  • Voidaan tehdä tehokkaita hardware toteutuksia
 • Heikkoudet
  • Muutos selkotekstissä näkyy suoraan salatussa tekstissä
   • Vaatii salaimen alustuksen.
  • Alttius lisäyksillä ja muutoksille
 • Tunnettuja algoritmeja
  • RC4, SEAL, A5 (GSM)

Jonosalain: RC4 /ARCFOUR/ARC4

 • RC4 (Rivest cipher 4) on pseudosatunnaislukugeneraattori
  • Alustetaan avaimella (ja alustusvektorilla)
  • Algoritmin tulos yhdistetään salattavaan viestiin XOR funktiolla
  • Yksinkertainen algoritmi, joka toimii hyvänä esimerkkinä kuinka jonosalaimet toimivat
 • 8-tavun RC4 laatikosta S, jossa on 256 elementtiä jotka pitävät sisällään arvot 0-255
  • Kaikki arvot joita 8-bitillä voidaan esittää.
 • Alustus
  • S-laatikko: S_{0}=0,S_{1}=1\ldots S_{255}=255
  • Avainvektori K alustetaan kopioimalla avaimen bitit siihen: K_{0},K_{1}\ldots K_{255}
   • jos avain on alle 256 bittiä, kopiodaan sitä avainvektoriin vain useamman kerran.
  • Ajetaan alustus algoritmi:
   for i = 0 to 255;
   j=(j+ +)
   j=(j+S_{i}+K_{i})\,mod\,256
   swap(S_{i},S_{j})
 • Pseudosatunnaisluvun luonti
  • Osoittimet i ja j ovat aluksi 0 (Osoittavat alkioon nolla)
   i=(i+1)\: mod\:256
   j=(j+S_{i})\: mod\:256
   swap(S_{i},S_{j})
   t=(S_{i}+S_{j})\: mod\:256
   k=S_{t}

Symmetrinen salaus: Lohkosalaimet

 • Salaa lohkollisen selkotekstin merkkejä kerralla.
  • Viesti jaetaan salausta varten lohkoihin
  • Lohkon koko riippuu salaimesta, tavallisesti 64-bittiä
 • Lohkon bittien salaus riippuu koko lohkosta
  • Salauksessa hyödynnetään korvausta että sekoitusta
   • Lohkon sisällä bitit vaihtavat paikkaa
   • Lohkon sisällä pienempi joukko bittejä korvataan toisella joukolla bittejä
 • Tavoitteet: Diffusion and confusion
  • Confusion: Poistetaan viestin merkkien antama informaatio (korvaussalain)
  • Diffusion: Poistetaan viestin merkkien väliset yhteydet (sekoitussalain)
 • Lohkojen yhdistämiseen käytetään erilaisia moodeja
  • ECB (Electronic Code Book)
   • Lohkot toisistaan riippumattomia, laitetaan peräkkäin
  • CBC (Cipher Block Chaining), CFB (Cipher-Feedback Mode), OFB (Output-Feedback Mode), CTR (Counter Mode)
   • Edellinen lohko vaikuttaa jollain tavalla seuraavan lohkon koodaamiseen.
   • CFB:llä , OFB:llä ja CTR:llä, lohkosalain toimii kuten virtasalain
 • Vahvuudet
  • Pieni muutos tekstissä vaikuttaa koko lohkon tai jopa koko viestin salaukseen
  • Immuuni lisäyksille ja muutoksille
 • Heikkoudet
  • Hidas salaus
  • Virheen leviäminen
 • Tunnettuja algoritmeja: DES (1977), AES(2000), Blowfish

Lohkosalaimen lohkojen yhdistäminen

 • Lohkosalain tuottaa kiinteän kokoisen lohkon salattua tekstiä. Nämä salatut lohkot tulee yhdistää jotenkin toisiinsa.
 • Erilaisia yhdistämismentelmiä kutsutaan toiminta moodeiksi (modes of operation).
 • Moodeilla ovat itsenäisiä
  • Moodit eivät riipu salausalgoritmista
  • Eri moodeja voi käyttää kaikilla lohkosalaimilla
 • Moodit vaikuttavat sekä salauksen turvallisuuteen että salauksen ja purkamisen nopeuteen.

Lohkosalainten moodit: ECB Electronic Code Book (ECB)

 • Electronic code book (ECB)
 • Salatut lohkot kopioidaan toistensa perään.
  • Teoriassa voidaan tehdä avaimelle sähköinen koodikirja, josta kaikille mahdollisille lohkoille löytyy vastaava salattu lohko
  • Kuinka suuri koodikirja olisi yhdelle avaimelle?
 • Hyvät puolet
  • Yksinkertainen ja nopea.
  • Salaus ja purku helppo rinnakkaistaa.
  • Lohkot voidaan salata ja purkaa missä järjestyksessä tahansa.
  • Viallinen lohko ei vaikuta muiden lohkojen salauksen purkuun
 • Heikkouksia
  • Toistuvat kuviot salatun tekstin rakenteessa jäävät näkyviin salauksenkin jälkeen.
   • Koodikirja hyökkäykset
  • Lohkojen paikkoja voidaa vaihtaa
  • Lohkoja voidaan lisätä ja poistaa huomaamatta.
  • Lyhyet salattavat lohkot vaativat täydentämistä

Cipher Block Chaining (CBC)

 • Lohkot ketjutetaan toisiinsa
  • Edellisen lohko salattuna yhdistetään nykyiseen lohkoon, ennenkuin nykyinen lohko salataan
  • Yhdistäminen XOR funktiolla.
  • Purettaessa puretun lohkon tulos yhdistetään XOR:lla nykyiseen salattuun lohkoon.
  • C_{i}=E_{k}(P_{i}\oplus C_{i-1})
 • Alustus vektoria (IV) kaytetään ensimmäisen lohkon kanssa XOR:ttuna
  • IV on lohkon kokoinen
   • IV voi olla satunnainen, tai vaikka aikaleima
  • IV piilottaa säännönmukaisuudet viestin alusta.
   • toistuvat headerit esimerkiksi
 • Edut
  • Toistuvat kuviot tekstistä katoavat
  • Alustusvektorin johdosta sama teksti salattuna samalla avaimella ei ole salattuna samanlainen
  • Usemapia viestejä voidaan salata samalla avaimella.
  • Salattujen lohkojen paikkoja ei voi vaihtaa ainakaan helposti
 • Heikkoudet
  • Hitaampi kuin ECB (Ylimääräisen XOR:in verran XOR)
  • IV:n verran ylimääräsitä lähetettävää dataa
  • Ei voida tehdä esivalmisteluja ja laskemisia (vrt jonosalaimet)
  • Liian lyhyet lokot vaativat täydentämisen
  • Edellinen lohko pitää salata ennen nykyistä lohkoa
   • Algoritmin rinnakkaistus ei ole mahdollista
   • Purkamista ei voi aloittaa viestin keskeltä.
 • Virheen leviäminen
  • Bitti virhe lohkossa leivää maksimissaan kahteen seuraavaan lohkoon DES:iä käytettäessä → self healing
  • Bitin lisäys tai poisto sotkee salauksen kautta purun lisätystä bitistä eteenpäin.

Cipher-Feedback Mode (CFB)

 • Käytetään lohkosalainta jonosalaimena takaisinkytkennän kautta.
 • Salaus voidaan tehdä pienemmillekin lohkoille: n\leq cipher\, block\, size (n-bit CFB)
 • Toiminta:
  • Jono (shift register) täytetään IV:llä
  • Jono salataan ja n-bittiä vasemmalta XOR:taan selkotekstillä
  • XOR tulos lähetetään vastaanottajalla sekä lisätään salausjonon jatkoksi.
  • Salataan seuraavat n-bittiä
  • Purku käänteisessä järjestyksessä.
 • Edut
  • Toistot salattavassa materiaalissa piilotetaan
  • Samaa avainta voidana käyttää pidempään
  • Viesti voidana salata pienempinä osina.
  • Hyvä lumivyöry efekti (avalanche effect)
   • Yhden bitin muutos muokkaa koko salauksen muutetusta bitistä eteenpäin
  • Tarvitsee toteuttaa vain salaus-algoritmi.
   • Jossain algoritmeissa salaus ja purku algoritmit eroavat toisistaan suuresti
 • Haitat
  • Ei voi rinnakkaistaa
  • Virheet leviävät laajalle l. loppuun viestiin
  • Muut jonosalainten ongelmat.

Output-Feedback mode (OFB)

 • Muodostetaan lohkosalaimesta takaisinkytkennän avulla jonosalain
 • Alustetaan IV:llä
 • Takaisinkytkentä ei ole riippuvainen selko- tai salatusta tekstistä
  • C_{i}=P_{i}\oplus S_{i}\:;\: S_{i}=E_{k}(S_{i-1})
 • Turvallisuuden takia takaisinkytkentä tulee olla samankokoinen kuin lohkonkin (eli esimerkiksi DESin tapauksessa 64-bittiä)
 • Edut
  • Toistuvat kuviot selkotekstissä piiloutuvat
  • IV:n avulla satunnaisuutta
   • Samaa avainta voidaan käyttää useammin.
  • Avainvirta voidaan laskea etukäteen (salaus tapahtuu XOR:lla)
  • Virheet eivät leviä
  • Ei tarvetta viestin täydentämiselle.
  • Ainoastaan salausoperaatio tarvii implementoida lohkosalaimesta
 • Haitat
  • Muutokset selkotekstissä näkyvät suoraan salatussa tekstissä (IV auttaa)
   • Ei lumivyöry efektiä
  • Siirrettävän tiedon määrä on P+IV
  • Jonosalainten muut normaalit ongelmat

Counter Mode (CTR)

 • Laskuri moodi muokkaa lohkosalaimesta jonosalaimen salaamalla kasvavan laskurin
  • Laskurin koko on sama kuin lohkon koko
 • Lohko salaimella salataan laskuri. Tulos yhdistetään salattavan teksitn kanssa XOR funktiolla
  • C_{i}=P_{i}\oplus E_{k}(Counter_{i})
 • IV:tä käytetään piilottamaan säännönmukaisuutta viesteissä
  • IV voidaan esimerkiksi XOR:ta laskurin kanssa. (tulos saman kokoinen kuin lohko)
 • Edut
  • Toistuvuudet selkotekstissä piiloutuvat
  • Vain salaus algoritmi piilotetaan. Only encryption algorithm has to be implemented.
  • Voidaan rinnakkaistaa
  • Viestiä voidaan purkaa mistä pisteestä tahansa. (random access support)
  • Avain voidaan laskea etukäteen koska se on selkotekstistä riippumaton.
  • Viestiä ei tarvitse täydentää
 • Heikkoudet
  • Muutokset selkotekstissä näkyvät suoraan salatekstissä (IV:tä käytettävä)
   • Ei lumivyöry ilmiötä
  • Lähetettävän tiedon määrä kasvaa IV:n verran
  • Muut jonosalainten yleiset ongelmat

Lohkon täydentäminen (padding)

 • Lohko salaimet vaativat aina lohkon verran dataa salattavaksi, jolloin liian lyhyet lohkot on täydennettävä
  • Jotkut hash funktiotkin tarvitsevat täydentämistä
  • Lyhyissä viesteissä myös RSA:ssa suositellaan täydentämistä kyrptoanalyysin vaikeuttamiseksi.
 • Yleensä viestinnässä kannattaa aina täydentää viimeinen lohko epäselvyyksien välttämiseksi
  • VÄltetään salatekstin ja täydennyksen sekoittuminen.
 • Bitti täydennys (bit padding)
  • Viestin loppuun lisätään yksi 1 bitti ja sen jälkeen tarvittava määrä nollia.
  • RFC 1321
 • Tavu täydennys
  • Täydentäminen tehdään tavuittain.
  • Täydennetään esim nollilla ja viimeinen tavu kertoo täydennyksen määrän
 • Satunnaisilla biteillä täydentäminen
  • Luodaan viestin loppuun satunnaisia bittejä
  • Viestin viimeinen tavu kertoo täydennettyjen bittien määrän

Lohkosalain DES

 • DES (Data encryption standard)
  • Hyväksyttiin standardiksi USA:ssa 23 marraskuuta 1976
 • Hyödyntää sekä merkkien korvausta että paikkojen sekoittamista
  • Molempia tekniikoita käytetään lohkon sisällä useaan kertaan.
  • Operaatiot toteutetaan useaan kertaan 16:n syklin aikana
   • Yhden bitin vaikutusta salaukseen on vaikea seurata läpi kaikkien kierrosten.
 • Algoritmi käyttää 64-bittistä avainta
  • Avaimen käsittelystä johtuen avaimena toimii 56 bittinen luku.
 • Algoritmi ei ole enää turvallinen raa'an voiman hyökkäyksiä vastaan.
  • AES korvasi DES:n standardi salaimena vuonna 2001
  • DES toimii kuitenkin hyvänä esimerkkinä lohkoselainten toiminnasta

DES: Toiminta

 • Salattava viesti jaetaan 64-bitin lohkoihin
  • Lohkot salataan itsenäisesti yksikerrallaan
 • Alustus permutaatio
  • Bittien paikkoja selkotekstissä vaihdetaan
  • Ei käytännön vaikutusta turvallisuuteen
  • Tehty helpottamaan rautapohajisia toteutuksia

DES - kierrosavainten luonti

 • Salausavain lyhennetään pudottamalla joka 8's bitti pois oheista permutaatiota käyttäen
  • Tämän johdosta salausavainta luodessa ei ole tarvetta kuin 56 satunnaiselle bitille. Näiden luonnin jälkeen joka 8:nneksi bitiksi voidaan lisätä pariteettibitti. (MSB on bitti numero 1)
 • 56-bittinen avain jaetaan kahteen puolikkaaseen
 • Kierroksesta riippuen bittejä shiftataan vasemmalle joko yhden tai kaksi bittiä
 • Shiftauksen jälkeen puolikkaat yhdistetään.
 • Avain ajetaan tiivistys ja permutaation fukntion läpi, jotta saadaan 48-bittinen kierrosavain.
 • bitit 9,18,22,25,35,38,43,54 jäävät pois avaimesta
 • Laajennus permutaatio (E-box)
  • 64-bittinen selkotekstin lohko jaetaan kahteen 32-bittiseen puolikkaaseen
  • Oikea puolisko lohkosta laajennetaan 48-bittiin
   • Laajennettu puolisko on avaimen mittainen
   • Enemmän bittejä joita käsitellään myöhemmin
   • Bittien merkitystä lopputulokseen kasvatetaan.
 • E-Boxin tulos yhdistetään XOR:lla 48 bittinseen kierrosavaimeen
 • Korvaus (Substitution, S-Box)
  • Des koostuu 8:sta erilaisesta s-box:sta, jotka koostuvat 4 rivistä ja 16 sarakkeesta.
  • E-Boxin ja avaimen XOR:ttu tulos jaetaan 8:aan 6-bitin ali-lohkoon.
  • Jokainen alilohko syötetään omaan S-boxiin
   • Ensimmäinen ja viimeinen bitti alilohkosa määrittelevät käytetyn rivin
   • Keskimmäiset 4 bittiä kertovat sarakkeen josta korvaava arvo otetaan.
  • Jokainen S-box tuottaa 4 bittiä joten korvauksesta tulee ulos 8*4 =32 bittiä
 • Permutation (P-Box)
  • S-Box:n tulos ajetaan yksinkertaisen permutaation läpi
 • P-boxin tulos XOR:taan 32 bittisen lohkon vasemman puolikkaan kanssa.
 • Vasen ja oikea puolikas vaihtavat paikkaa.
 • 16 kierroksen jälken yhdistetään vasen ja oikea puolisko, jonka jälkeen tehdään lopullinen permutaatio
 • Kaikki lohkot käsitellään samalla tavalla.

DES Purku

 • Samaa algotimia käytetään salauksen purkuun
 • Ainoa ero on kierrosavainten generoinnissa
  • Salauksen purussa luodut kierros avaimet käytetään käänteisessä järjestyksessä.

Security of DES

 • Weak keys
  • Produce only 1 key instead of 16T
 • Rather weak keys
  • Produce only two different keys .
  • key pair provides same result no matter which of the keys is used.
 • Possibly weak keys
  • Produce only 4 different keys
 • total of 4+12+48=64 risky keys out of 72\,057\,594\,037\,927\,936 possible keys.
Last modified: 2013/07/01 14:42