Export page to Open Document format View page as slide show

Tietoturva

Avaimet

 • Salauksessa käytettävät avaimet ovat yleensä satunnaislukuja jotka
  • ovat sataunnaislukugeneraattorin tuottamia
  • käyttäjän salasanasta jollain algoritmilla kehitettyjä (esim. hash)
   • Heikko avain, koska salasanat ovat lyhyitä (pieni entropia)
 • Täysin satunnaisen luvun generointi mahdotonta algoritmeilla.
 • /dev/random satunnais/pseudosatunnaislukugeneraattori
  • Parasta mitä Linux/BSD käyttöjärjestelmä tarjoaa
   • Kerää entropiaa järjestelmästä ja sen tilasta
  • Todellinen satunnaisuus vaatii pääsyn ulkoisiin lähteisiin
 • Satunnaislukujen luonti
  • Tarvitaan ennustamattomia ja uudelleenkehittämättömiä lukuja turvallisuuden saamiseksi.
   • Ulkoiset lähteet
    • Geigermittarin lukemat, hash arvo kuvasta laavalampusta ajalla x laava, levyjen ilmaturbulenssi.. jne.
   • Käyttäjän toimet:
    • hiiren liikuttaminen, näppäinten välinen painallus aika, näppäily järjestys, äännähdykset mikrofoniin…
  • Lähteitä käytetään yleensä siemenenä jollekin funktiolle (hash).
   • Funktio varmistaa että

Raa'an voiman hyökkäys

 • Symmetrisissä algoritmeissa kokeillaan kaikkia mahdollisia avaimia kunnes oikea löytyy
 • Asymmetriset algoritmit
  • Etsitään salainen avain julkisen avaimen pohjalta
  • Purkunopeuden arviointi paljon vaikeampaa
   • 1977 Ron Rivest (R kirjain RSA:ssa) laski 125-numeroisen luvun tekijöihin jakoon menevän 40 quadriljoonaa vuotta
   • 1994 129-numeroinen luku jaettiin tekijöihin
   • 2005 murrettiin jo
 • Yhdistelmä salaimissa symmetrisen ja asymmetrisen avaimen tulisi olla yhtä vahvoja.
  • Järjestelmän vahvuus on yhtäsuuri kuin sen heikoin lenkki

European Network of Excellence in Cryptology II (ECRYPT II) suositus lista pituuksista (from http://www.keylength.com/en/3/)

Termodynamiikka

 • Toinen näkökulma avaimen pituuteen. Eli kuinka suurista luvuista onkaan kyse.
 • Termodynamiikan 2. laki: informaation esittämiseen tarvitaan tietty määrä energiaa
 • Yhden bitin tilanvaihdos vaatii kT verran energiaa (k= boltzmannin vakio, t = lämpötila)
  • k = 1.38*10^{-16}erg/Kelvin
 • Maailmankaikkeutta ympäröivä lämpötila on 3.2 Kelviniä (matalin lämpötila johon päästään ilman että tarvii kuluttaa energiaa jäähdytykseen)
 • Ideaalitietokone kuluttaa \frac{1.38*10^{-16}erg}{3.2K}=4.4*10^{-16}erg energiaa, joka bitin vaihtoon 3.2 kelvinin lämpötilassa
 • Aurinko tuottaa energiaa 1.21*10^{41}erg vuodessa
  • Antaa energiaa 2.7*10^{56}yksittäiseen bitin siirtoon
  • 2^{187}\simeq1.96*10^{56}riittää 187 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin 2^{188}\simeq3.92*10^{56}
 • Dysonin kehä auringon ympärillä keräisi 32 vuodessa ilman häviötä energiaa määrän joka riittäisi 192 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin
  • 2^{5}=32, 187+5 = 192
 • Supernovan räjähdys tuo energiaa 10^{51}erg
  • Riittää 219 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin
 • PGP:n symmetrinen avain on 256 bittiä 2^{256}\simeq1.16*10^{77}
  • Perinteiselle tietokoneelle riittävä raakaa voimaa vastaan

Algoritmin valinta

 • Algoritmin valinnan vaikeus
  • Turvallisuutta usein vaikea verrata
   • jopa asiantuntijan
 • Mihin luottaa?
  • Kuka tahansa pystyy kehittämään algoritmin, jota ei itse pysty murtamaan
  • Suljettuja järjestelmiä on voitu testata vain sisäisesti
   • DVD:n suojaus on murrettu, GSM suojaus murrettu …
  • Yleensä avoin pitkään käytetty ratkaisu on hyvä valinta
   • Ottaisitko lääkäriltä lääkkeen
    • Jonka hän on itse kehittänyt
    • Jota ei ole annettu muille lääkäreille testattavaksi
    • Jonka koostumusta ei ole kerrottu muille
    • Jonka toiminnan takaa vain kyseinen lääkäri
   • Avoimuus ei kuitenkaan itsessään takaa mitään
 • Algoritmi pitää sunnitella huolella
  • A5/1 (alkuperäinen GSM:n käyttämä algoritmi) käyttää 64 bittistä avainta,
   • Algoritmissa olevan virheen takia se voidaan purkaa samassa ajassa kuin 30 bittinen avain.
   • Avaimen käyttötavasta johtuen sen entropia on siis vain 30 bittiä.
  • A5/3 (Kasumi) (UMTS, GSM, GPRS käytössä oleva algoritmi) on muokattu mitsubishin kehittämästä MISTY algoritmista niin että se on helpompi toteuttaa raudalla ja vastaa 3GPP:n tavoitteita
   • vuoden 2010 alussa Dunkelman, Keller ja Shamir osoittivat algoritmissa heikkouden joka oli seurausta pienistä muutoksista alkuperäiseen MISTY algoritmiin.
  • Yleensä luotetaan vain avoimiin ja pitkään esillä olleisiin algoritmeihin, joista suuremmalla todennäköisyydellä on jo virheet löytyneet.
   • Monta silmää näkee enemmän kuin muutama
   • Omia virheitä on vaikea huomata
 • Vaaran merkkejä
  • Salainen algoritmi
  • Ylipitkät avaimet
  • Paljon teknistä jargonia
  • Avainkoko ja OTP samassa lauseessa
  • Ei julkista algoritmia eikä ulkopuolisten oikeiden asiantuntijoiden analyysia
 • Hyvä algoritmi: case AES (Advanced Encryption Standard)
  • Julkinen kilpailu
  • Kuka tahansa sai arvostella algoritmeja
  • Viisi finalistia, jotka kävivät vielä uuden arviointi kierroksen
   • Kaikki viisi finalistia todettiin luotettaviksi, Rijndael valittiin yleiskäyttöisimpänä
 • Hyväkään algoritmi ei auta huonoja avaimia ja huonoa toteutusta vastaan.
  • Käytetään koneen generoimia avaimia
   • Vaativat hyvän satunnaisluku generaattorin.
   • Netscape 1.1 generoi 128 bittisen avaimen. Koodi virheen takia avaimen entropia oli vain noin 20 bittiä l. generoitu avain vastasi turvallisuudeltaan 20 bitin avainta.
   • Aina ei voida käyttää generoitua avainta
Last modified: 2013/07/01 14:42