View page as slide show

Tietoturvan perusteet

Autentikointi

 • Aidoksi/oikeaksi todentaminen
 • Tarvitaan esimerkiksi oikeuksien myöntämiseen
  • Luottamuksellisuus
 • Erilaisia kohteita
  • Henkilö, yritys, laite, tuote, tapahtuma

Reaalimaailman autentikointi

1. Henkilön tunnistaminen

 • Luottamussuhde
 • Reaalimaailmassa: naama, eleet, tavat…

2. Kaupan tunnistaminen

 • Kaupan nimi
 • Tuotteet ikkunalla
 • Tuttu myyjä

3. Tuotteiden tunnistaminen

 • Onko raha aito?
 • Onko tuote se mitä haluttiin

Digitaalinen autentikointi

1. Henkilön autentikointi

 • Ei fyysisiä tunnisteita suoraan käytössä.
 • Salasanat, digitaaliset allekirjoitukset, varmenteet, biometriikka.
 1. Henkilön tunnistaminen paikallisesti
  • Tunniste syötetään suoraan autentikointi laitteeseen
  • Esim. Läppärin salasana
 2. Henkilön tunnistaminen etänä
  • Tunniste syötetään erilliseen laitteeseen ja siirretään siitä eteenpäin haluttuun palveluun
  • Esim verkkopankin salasana

2. Kaupan autentikointi

 • Varmenteet
  • Kolmannen osapuolen todistus, että olet juuri kyseisen kaupan verkkopalvelussa.
 • Kuinka tunnistaa rehellinen verkkokauppa huijarista?
  • Brändit arvokkaita
 • Entä kauppias?
  • huuto.net, eBay

3. Tapahtumien autentikointi

 • Yhteyden autentikointi
  • Autentikointi tapahtuu yhteyden muodostuessa.
  • Kaikki tapahtumat merkitään autentikoidulle taholle, kunnes ulos kirjautuminen tapahtuu.
  • Esim Facebook
 • Tapahtuman autentikointi
  • Halutut toimet/tapahtumat varmistetaan ja autentikoidaan erikseen
  • Esim. Kaupassa maksu.
   • Tuotteet voidaan valita anonyymisti
   • Vasta maksettaessa autentikoidutaan ja kerrotaan kuka haluaa maksaa.

Uhat autentikointia vastaan

 • Toisena esiintyminen
  • URL huijaukset (osoite huijaukset)
 • Autentikoinnin kiertäminen
  • Tunnistetietojen väärentäminen
 • Autentikointi tietojen väärinkäyttö
 • Hyökkäys autentikointia vastaan voi olla tuottoissa
  • Muiden luottokortilla ostelu, Väärennetyillä henkilötiedoilla lisäoikeuksien hankkiminen
  • Luottamuksen luonti, Ylimääräisen tiedon hankinta (salasanat, henkilötiedot)

Käyttäjän autentikointi: Yleinen malli

 • Ennen autentikointia, täytyy käyttäjän tunnistetieto olla tallennettuna tietokantaan taholla joka hoitaa autentikoinnin
  • Autentikointi voidaan tehdä lokaalisti tai kolmannen osapuolen avulla.
 • Yleensä kaksiosainen tapahtuma:
 1. Ensin käyttäjän tunnistus (identification):
  • Esimerkiksi käyttäjätunnuksen kirjoitus
 2. Käyttäjän varmistus(autentikointi):
  • Salasanan kirjoittaminen, haasteeseen vastaus, biometrisen tiedon toimittaminen
  • Tulosta vertaillaan tietokannassa oleviin tietoihin

Salasanat

 • Perustuvat johonkin mitä käyttäjä tietää
  • Esim. salasana korkeakoululla
 • Rekisteröinti
  • Rekisteröityessä käyttäjä saa käyttäjä tunnuksen ja valitsee salasanan jolla autentikoituu
   • Järjestelmä voi myös luoda salasanan käyttäjälle
 • Tiedot salasanasta tallennetaan järjestelmään
 • Autentikointi
  • Järjestelmään palatessaan käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanan
  • Järjestelmä vertaa käyttäjän antamaa salasanaa jäjrjestelmään tallennettuun

Salasanojen ongelmia

 • Salasanan varastaminen järjestelmästä
  • Piilotetaan salasana tiedosto peruskäyttäjiltä
   • esim /etc/shadow linuxissa
  • Yleensä itse salasanaa ei tallenneta vaan siitä laskettu tiiviste
   • linux käyttää nykyään md5:ttä (aiemmin DES salausta)
 • Salasanan pituus
  • Bruteforce. sanakirja hyökkäykset vrt. avaimet.
  • Vaikeutetaan käyttämällä suolaa (salt) eli satunnaisia ylimääräisiä bittejä
   • Julkinen salt → vaikeuttaa hyökkäystä salasanajoukkoa vastaan
   • Salainen salt → vaikeuttaa hyökkäystä yksittäistä salasanaa vastaan ja hidastaa autentikointia
 • Kuinka muistaa pitkä salasana?
  • Konetehot ovat jo niin isoja, että riittävän pitkän salasanan muistaminen. on vaikeaa
   • Tämän päivän turvallinen salasana on huomisen heikko salasana.
  • Vaikeat salasanat kirjoitetaan yleensä lapulle ylös, joka on itsessään riski.
   • Salasana lappua tulee säilyttää turvassa
 • Tutkimustuloksia vuodelta 2005:
  • 16 prosenttia salasanoista oli 3 merkkiä tai lyhyempiä
  • 86% salasanoista oli helppo selvittää
 • Salasanojen varastaminen on helppoa
  • Samoja salasanoja käytetään useassa paikassa
  • Paikan A salasana kirjoitetaan vahingossa paikkaan B yritettäessä
  • Ihmiset antavat helposti tietoja käyttämistään järjestelmistä kun luvataan alennuksia tai muita etuja.
 • Salasanoja jaetaan helposti muille
  • Ystävät, työtoverit, ylläpito, puhelinlaitos jne.
  • Yleensä työn tai toiminteen helpottamiseksi
 • Väärä ajattelumalli
  • Ei tarvitse juosta karhua nopeammin, ainoastaan mukana olijoita
  • Hyökkääjä mielellään hyödyntää useampiakin tunnuksia, eikä vain ensimmäisenä löytyvää.
 • Turvallisuuden takaamiseksi salasana tulisi vaihtaa säännöllisesti
 • Brute force hyökkäystä varten hyökkääjä varten tarvitsee tiedoston jossa salasanat ja tunnukset ovat salattuna
 • Onko lyhyt PIN koodi turvallinen?
  • Käsin mahdollisuuksienläpikäynti on kuitenki iso urakka.
  • Varashälyttimessä ainoastaan 10 sekunttia aikaa syöttää oikea tunnus.
  • Toimii, koska hyökkäystä ei voida automatisoida

Salasanojen murtaminen

 • Brute-force hyökkäys (raa’ an voiman hyökkäys)
  • Käydään mahdolliset salasanat läpi kunnes oikea löytyy
  • 8 bitin salasana: 28 = 256 mahdollista avainta
  • 8 merkkiä pitkä salasana( kuvaus 8*8bittiä = 64b )
   • Pienet kirjaimet: 29^{8} = 5.00246413 * 10^{11}
   • Pienet ja isot kirjaimet (29 * 2)^{8} = 1.28063082*10^{14}
   • kaikki mahdolliset bittikuviot 2^{8^{8}} = 2^{64} = 1.84467441 *10^{19}
  • Kone tehon kasvaessa avainten läpikäynti aika pienenee
 • Hyvä salasana
  • Sanakirja hyökkäys ei toimi
  • Tarpeeksi pitkä
   • Hyökkäjä ei jaksa odottaa vuosia salasanan selviämistä
   • Pitkä salasana vaikea muistaa,
    • kuinka tallettaa salasana turvallisesti, jos sitä ei muista?
 • Avain lauseet
  • Käyttävät yksisuuntaisia funktioita
  • Käyttökelpoisia myös julkisen avaimen systeemien kanssa
  • Mikä lause on tarpeeksi pitkä
   • Informaatioteorettinen nyrkkisääntö : 5 sanaa tuottaa 4 tavua (32bittiä) salasanaa (englannin kielessä)
 • Entropia
  • Epävarmuustekijä
   • Mitä enemmän mahdollisuuksia (satunnaisuutta) sitä suurempi entropia
   • Mitä tasaisemmin satunnaisuus jakautuu kaikkien mahdollisten tapahtumien kesken, sitä suurempi entropia
  • Kirjaimen esittämiseen käytetään 8 bittiä
   • Englannin kielessä yhden kirjaimen entropiaksia on laskettu alle 1.3
   • Pelkkiä kirjaimia käytettäessä tarvitaan pitempi salasana, kuin jos mukana on myös erikoismerkit
   • Sanakirja hyökkäys.
    • L0phtcrack - ohjelma käy 400 MHZ:n quad pentiumilla 8 Megatavun sanakirjan läpi muutamassa sekunnissa
  • 128 bitin suojaus NT:ssä
   • Heikkoutena salasana
   • Algoritmi voi hyväksy 128 bittiä, mutta salasana ei anna niin paljon –> suojaus ei ole 128 bittiä.
 • Avain lauseet
  • Käyttävät yksisuuntaisia funktioita
  • Käyttökelpoisia myös julkisen avaimen systeemien kanssa
  • Mikä lause on tarpeeksi pitkä
   • Informaatioteorettinen nyrkkisääntö : 5 sanaa tuottaa 4 tavua (32bittiä) salasanaa (englannin kielessä)
 • Brute-force vuoden 1995 koneteholla salasanoja vastaan
Salasanan pituus 4 5 6 7 8
Pienet kirjaimet (26)0.4 sec 12 sec5 min2.2 h2.4 d
pienet kirjaimet ja numerot (36)1,7 sec1 min36 min22 h33 d
alfanumeeriset kirjaimet (64)15 sec15 min16 h41 d6.9 y
tulostettavat merkit (95)1.4 min2.1 h8.5 d2.2 y210 y
ASCII merkit (128)4.5 min9.5 h51 d18 y2300 y
8-bittiset ASCII merkit(256)1.2 h13 d8.9 y2300 y580000 y

Kertakäyttöiset salasanat

 • Salasanalistat, Salasana vaihtuu joka autentikointi kerralla
  • esimerkiksi pankit
 • Toteutetaan esimerkiksi SKEY:llä
  • Järjestelmälle annetaan alkuarvo joka ajetaan n-kertaa tiivistefunktion läpi.
  • Viimeinen tiiviste tallennetaan järjestelmään, ja muut tulostetaan listaan joka annetaan käyttäjälle.
  • Autentikoituessa käyttäjä syöttää n-1:n salasanan listaltaan järjestelmään.
  • Järjestelmä ajaa anentun salasanan tiivistefunktion läpi ja vertaa tulosta.
  • Tuloksen täsmätessä päästetään käyttäjä sisään järjestelmään ja käyttäjän syöttämä salasana tallennetaan järjestelmään edellisen salasanan tilalle

Muut tietoon perustuvat menetelmät

 • Piste kuviot
 • Kuvien valinta
 • Mitä muita?
Last modified: 2013/07/01 14:42