View page as slide show

Tietoturva

Protokollat

 • Käyttävät hyväkseen edellä mainittuja tekniikoita, ratkaistakseen reaalimaailma ongelman.
 • Protokolla on sarja ennalta määrättyjä suoritettava askelia
 • Protokollia on monia erilaisia eri tilanteisiin
 • Määrittää toimenpiteet kyseiseen tilanteeseen

Pelurit

Reaalimaailman protokollat

 • Vapaamuotoisia
  • Tavaran tilaus puhelimessa
  • Pokerin peluu
  • Äänestäminen
 • Perustuvat audio-visuaaliseen luottamukseen

Digitaaliset protokollat

 • Käytetään monessa paikassa (Digi-tv laatikot, älykortit, verkkokauppa jne.)
 • Tietokoneet ovat kasvottomia
 • Tietokoneet tarvitsevat formaalit säännöt toimiakseen
  • Askeleet on suoritettava oikeassa järjestyksessä.
  • Jokaisen osapuolen tulee tuntea protokolla
  • Protokollan tulee olla yksiselitteinen
  • Jokaisen askeleen tulee olla määritelty
 • Väärinymmärryksen vaaraa ei saa olla
 • Tulee olla täydellinen
 • Kaikkiin tilanteisiin tulee olla sääntö

Naiveja olettamuksia

 • Kaikki ihmiset tietoverkoissa ovat rehellisiä
 • Kaikki tietoverkkojen ylläpitäjät ovat rehellisiä
 • Kaikki tietoverkkojen suunnitelijat ovat rehellisiä
 • Yleisesti näin, mutta muutama epärehellinen voi tehdä paljon tuhoa
  • protokollia suunnitellessa ei voi olla naivi
 • Formalisoimalla protokollat voidaan niitä tutkia ja selvittää kuinka epärehelliset puolet voivat niitä kaataa
 • Käydään eri tilanteet läpi ja mitä eri syötteissä voidaan antaa ja miten protokolla niihin reagoi.
 • Tutkimuksen pohjalta voidaan protokollia kehittää turvallisempaan suuntaan
 • Löydettyihin uhkiin kehitetään ratkaisuja

Kryptografinen protokollat

 • Päämäärä yleensä enemmän kuin pelkkä tiedon salaus
 • Kukaan protokollan osapuolista ei saa pystyä huijaamaan
 • Protokollan toimintaa ei pidä pystyä salakuuntelemaan
 • Protokollan osapuolten ei pidä pystyä tekemään muuta kuin mitä protokollassa on määritetty
 • Protokollan osapuolten ei pidä oppia toisistaan enempää kuin mitä protokollassa on määritelty

Välimiesmenettely protokollat (Arbitrated protocols)

 • Välimies
  • Ns. kolmas taho
 • Ei kiinnostunut taho
 • Ehdoitta luotettu taho
 • Kaikki osapuolet luottavat
  • Reaalimaailmassa esim. lakimies
 • Esimerkki tilanne
  • A ja B eivät tunne toisiaan. A on myymässä autoa B:lle ja B haluaa maksaa shekillä
  • A ei luota B:hen eikä anna avaimia ennenkuin on saanut shekin katteen tarkistettua
  • B ei luota A:han eikä anna shekkiä ilman että saa auton avaimet.
 • Ratkaisu välimies menettelyllä
 1. A antaa avaimet välimiehelle
 2. B antaa shekin A:lle
 3. A tallettaa shekin
 4. Kun shekin kate on varmistettu, välimies antaa avaimet B:lle
 5. Mikäli shekillä ei ole katetta, näyttää A tämän välimiehelle, joka palauttaa avaimet A:lle

Välimies menettelyn ongelmat tietokoneverkoissa

 • Luotettu neutraalitaho vaikea löytää
 • Verkossa kaikki ovat kasvottomia
 • Välimiesten hinta
 • Aiheuttaa viivettä protokollassa
 • Välimiestä tarvitaan kaikissa lähetyksissä
 • Välimies on pullonkaula
 • Kaikkien on luotettava välimieheen
 • Välimies on yksittäinen heikkolenkki

Päätösmenettely protokollat (adjudicated protocols)

 • Voidaan jakaa kahteen aliprotokollaan
 1. Ei välimiehellinen
 2. Välimiehellinen → välimiehenä tuomari
 • Tuomari on välimiehen tavoin kolmas osapuoli, mutta ei osallistu jokaiseen toimintoon
 • Tuomaria käytetään ainoastaan kertomaan onko protokolla suoritettu rehellisesti
 • Joka kerta suoritetaan
  • A ja B neuvottelevat sopimuksen
  • A ja B allekirjoittavat sopimuksen
 • Vain tarvittaessa suoritetaan
  • A ja B menevät tuomarin puheille
  • Molemmat esittävät todisteensa tuomarille
  • Tuomari ratkaisee tilanteen
 • Luotetaan, että osapuolet ovat rehellisiä
 • Ainoastaan huijausta epäiltäessä otetaan yhteyttä tuomariin
 • Hyvässä protokollassa tuomari pystyy myös selvittämään huijarin identiteetin
 • Ei estä huijausta, ainoastaan tunnistaa sen.

Itsensä täytäntöönpanevat protokollat (self-enforcing protocols)

 • Paras protokolla tyyppi
 • Takaa itse reiluuden
 • Ei tarvitse välimiestä eikä tuomaria
 • Protokolla takaa kiistattomuuden
 • Protokollan havaitessa huijauksen, se pysähtyy
 • Kaikkiin tilanteisiin ei ole olemassa itsensä täytäntöönpanevaa protokollaa

Hyökkäykset protokollia vastaan

 • Voidaan suorittaa
  • Algoritmia vastaan
  • Kryptografista tekniikkaa vastaan
  • Itse protokollaa vastaan
  • Protokollan toteutusta vastaan

Passiivinen hyökkäys

 • salakuuntelu (Eve)
  • Seuraa protokollan toimintaa ja yrittää saada ylimääräistä tietoa
  • Esim. salasanan varastus
 • Vaikea havaita
 • Vaikea määrittää mikä tieto pitää suojata
  • Keskustelu kyllä entä puheluyhteyden tiedot

Aktiivinen hyökkäys

 • Yritys muuttaa protokollaa
  • Toiminteen toisto
  • Viestien lisäys/poisto
  • Viestien korvaus muilla viesteillä
  • Vanhojen viestien uudelleenlähetys
  • Kommunikaatiolinkkien katkominen
  • Tallennetun tiedon muuntaminen
  • Esiintyminen protokollan jonain muuna tahona
 • Man-in-the middle hyökkäys
  • M esiintyy A:lle B:nä ja B:lle A:na

Huijari

 • Protokollan laillinen osapuoli
 • Mahdollisesti oma protokolla
 • Passiivinen: Seuraa protokollan askeleita, mutta yrittää saada enemmän tietoa protokollan avulla kuin kuuluu
 • Aktiivinen: yrittävät hajottaa protokollan omaksi edukseen
 • Luotettu taho yrittää esiintyä A:na
Last modified: 2013/07/01 14:42