View page as slide show Export page to Open Document format

Tietoturvan perusteet

Biometriikka

 • Tunnistus tapa: jotakin mitä olet
  • Ääni, verkkokalvo, sormenjälki, käsiala
 • Reaalimaailmassa tunnistus perustuu toisen ulkoisiin piirteisiin.
  • Puhelimessa henkilö tunnistetaan äänen perusteella
  • Passissa tunnistus perustuu kuvaan
 • Digitaalisessa maailmassa biometrinen tunnistus perustuu hahmon tunnistukseen
  • naaman piirteet: silmien etäisyydet, kasvojen muodot jne. 3d kasvojen mallit tutkimuksen alla.
  • Sormenjäljet ja käden geometria
  • Retina ja Iris
  • Ääni
  • Fyysinen allekirjoitus, kävely tyyli jne.
 • Tunnistamisessa biometriikka tieto muutetaan digitaaliseen muotoon
  • Sensori lukee fyysisen informaation, josta erotetaan autentikoinnin kannalta oleelliset piirteet
  • Myös biometrisessä tunnistuksessa tulee tunnistetieto olla tallennettuna tietokantaan aivan kuten salasana
   • Sormenjäljestä ei voi tunnistaa henkilöä, jos ei ole mitään mihin annettua jälkeä verrataan
   • Tallennettua tunnistetietoa vastaan voidaan hyökätä kuten salasanaakin vastaan
 • Biometrisen informaation luonnolliset muutokset vaikeuttavat tunnistusta
  • Hiusten kasvattaminen, silmälasit, sormen hikoilu
   • Informaatio ei siis ole täysin sama
  • Harmaa alue
   • Hyväksytäänkö lähellä oleva sormenjälki, joka on melkein varmasti A:n vai hylätäänkö se.
   • Jotkin ohjelmistot antavat mahdollisuuden valita mikä todennäköisyys riittää autentikointiin.
    • Kynävarastoon pääsemisessä on parempi kallistua väärän positiivisen puoleen (eli mielummin päästetään väärä henkilö sisään kuin estetään oikean henkilön pääsy.)
    • Ydinohjusten lähetyksessä väärä negatiivinen lienee parempi vaihtoehto (eli mielummin otetaan riski että oikea henkilö ei pääse järjestelmään, kuin että väärä henkilö pääsisi sisälle)
  • Digitaalinen biometriikkaan perustuva tunnistus kehittyy kokoajan.
   • Muutosten vaikutusta tunnistamiseen voidaan pienentää.

Biometriikka - Hyvät ja huonot puolet

 • Hyvät puolet
  • Biometriikkaa on vaikea väärentää
  • Autentikointi menetelmä on käyttäjällä yleensä helppo.
 • Huonot puolet
  • Tiedot helppo varastaa
   • Webbikameran kuva autentikoinnissa: voidaan ottaa A:sta tavallinen kuva ja lähettää se omana kuvana. Tarkistuksessa verrataan vain kuvia, ei tarkisteta onko kuva juuri lähettäjän.
   • Faxatun allekirjoituksen voi kopioida toisesta dokumentista.
   • Sormenjälkitunnistus verkon ylitse: voidaan väärentää lähtevä sormenjälkidata, sormenjäljen sijaan
 • Sekä tiedot että menetelmä varmistettava eli varmistetaan:
  1. Tietojen kuuluvan lähettäjälle
  2. Tiedot vastaavat tallennettuja tietoja
 • Ei selviä virhetilanteista hyvin
  • Varastettu sormenjälkitieto on varastettu lopullisesti. A ei voi vaihtaa omaa sormenjälkeään.

Automaattinen valvonta biometriikalla

 • Haasteellisempaa kuin aluksi luulisi
 • Virhetunnistukset ongelmallisia
 • Esim. Käytetään kasvontunnistusjärjestelmää jonka tunnistus varmuus on 98,8%
  • Chicagon O’hare lentokentän läpi kulkee 250000 ihmistä päivässä
  • 0.012 * 250000 = 3000 väärää tunnistusta päivässä
  • 3000/24h = 125 tunnissa ~ 1 huti/30sek , eikä liikennettä edes ole täyttä 24 tuntia

Poletit (Token)

 • Perustuu johonkin mitä omistaa
  • Kuninkaan sinettisormus, Hotellihuoneen reikäkortti avain, upseerin univormu
 • Ongelmat
  • Tunnistaa ainoastaan poletin, ei poletin omistajaa
   • Varastetulla poletilla pääsee sisään kuka vain
  • Poletti voidaan kopioida
   • Avaimen voi viedä suutarille kopioitavaksi
  • Pitää pystyä todistamaan, että poletti on oikeasti käytössä
   • Vrt. biometriikka
   • Luottokortti on vaikea kopioida. Luottokortin tiedot on helpompi varastaa ja käyttää niitä hyväkseen
  • Laiskat ihmiset pitävät poletin kokoajan laitteessa
   • Esim. henkilökorttia pidetään kokoajan lukulaitteessa koneen vieressä.
 • Polettiin yleensä yhdistetään salasana, jolla varmistetaan poletin omistajan oikeus polettiin
  • Pankkikortit, Kännykän SIM
 • Mikäli ei ole erillistä poletin lukijaa käytössä, on kolme vaihtoehtoista poletin tunnistetapaa

1. Haaste - vastaus (challenge-response)

 • Kone antaa haasteen.
 • Käyttäjä syöttää haasteen polettiin
 • Poletti antaa vastauksen haasteeseen, jonka käyttäjä syöttää koneelle

2. aika pohjainen

 • Poletin toimintaan pohjautuva
  • Poletissa pyörii arvoja, jotka muuttuvat ajanfunktiona
  • Käyttäjä syöttää poletissa tunnistus hetkellä olevan tekstin koneelle
  • Esim. SecurID token

3. Ulkopuoliseen syötteeseen pohjautuva

 • Polettissa itsessään ei ole mitään erityisiä laskutoiminteita
 • Polettiinin tilataan salasana, jonka ulkopuolinen palvelin toimittaa sille
 • Salasana syötetään palveluun
 • Esim. rekisteröityyn kännykkään lähetetyt salasanat
 • Täydessä systeemissä näiden lisäksi voidaan käyttää vielä lisä salasanaa
 • Tärkeää on, ettei hyökkääjä voi tietää miten haasteen vastaus lasketaan, tai kuinka poletin teksti riippuu ajasta.
 • Lukijaton systeemi on yhtä vahva kuin poletin lähdekoodi
  • Reverse engineering suurin uhka.

Salasana polettina

 • Salasanan kirjoittaminen paperille muuttaa salasanan poletiksi
  • Jotain mitä tietää muuttuu jotain mitä omistaa
  • Salasana muuttuu omistetuksi paperipalaksi.
  • Samat ongelmat kuin muillakin poleteilla.
  • Salasanalista
  • Turvallisuus riippuu paperin säilytys tavasta.

Asymmetrinen salaus autentikoinnissa

 • Haaste-vastaus malli
  • Lähetetään haaste salattavaksi salaisella avaimella (tai salattuna julkisella avaimella)
  • Vastauksena salattu/purettu haaste
  • Satunnaisten viestien salaus on tietoturva riski.
   • Lasketaan haasteesta hash joka salataan
   • Lasketaan puretusta haasteesta hash

Julkisen avaimen infrastruktuuri (PKI, Public Key infrastrucuture)

 • Julkisten avaintenvarmistus järjestelmä
 • Yhdistetään julkinen avain ja identiteetti toisiinsa eli julkisen avaimen autentikointi
 • Kolmas luotettu osapuoli varmentaa avaimen kuulumisen tietylle henkilölle
 • Sertifikaatti
  • Kolmannen osapuolen (CA), certificate authority) allekirjoittama tiedosto joka pitää sisällään tunnistetiedot ja julkisen avaimen
  • Mukana usein myös voimassa olo aika.
 • CRL (Cerfitificate Revocation List)
  • Lista käytöstä poistetuista sertifikaateista, vrt. kadonneet luottokortit.
 • Erilaisia malleja
  • X.509, PGP, SPKI

Autentikointimenetelmien yhteiskäyttö

 • Esimerkiksi PAM (pluggable authentication module)
  • Käyttöjärjestelmä tarjoaa autentikointi palvelun jonka kautta eri ohjelmille voidaan määritellä eri autentikointi menetelmät
  • Autentikoinnin onnistumiseksi voidaan määritellä että käyttäjän täytyy läpäistä usempi menetelmä
 • Useamman menetelmän yhteiskäyttö lisää oikein toteutettuna turvallisuutta.
 • Useamman menetelmän yhteiskäyttö joissa riittää että vain joku menetelmistä läpäistään heikentää turvallisuutta
  • Useampi mahdollinen kohde jota huijata
   • Turva on yhtä vahva kuin heikoin lenkki
  • Esim. Biometrisessä passissa ei biometriikka tiedosta ei hyötyä, jos tullimies päästää läpi kuvan pohjalta biometrisen tunnistuksen epäonnistuessa.
 • Turvallista menetelmää ei pidä pystyä ohittamaan turvattomalla
  • Esim. Unohtuneen salasanan saanti tai muuttaminen tietämällä äidin serkun kaiman nimen.

SSO (single sign-on)

 • Autentikointi yhteen palveluun/laitteeseen joka hoitaa autentikoinnin muualle
 • Helpottaa käytettävyyttä
  • Vähemmän salasanoja muistettavana
 • Tietoturvariskit kasvavat
  • Pääautentikointi menetelmän murtuessa hyökkääjä pääsee hyödyntämään murrettua identitettiia useassa paikassa
 • Luottamus kysymykset ongelmallisia
  • mihin/kehen voi luottaa toisen henkilön identiteetin varmistuksessa
 • Erilaisia ratkaisuja eritasolla
  • Project Liberty /Liberty alliance (palvelut autentikoivat asiakkaansa toisilleen)
  • Kerberos (erillinen autentikointi palvelu)

Autentikointijärjestelmät

 • Perusmalli
 1. A syöttää käyttäjätunnisteen jsekä autentikointi tiedot asiakasohjelmalle
 2. Asiakasohjelma lähettää tiedot palvelimelle
 3. Palvelin tarkistaa tietokannasta että käyttäjätunnus ja salasana pari on oikein.
 4. Palvelin ilmoittaa asiakasohjelmalle autentikoinnin onnistuneen
 • Kerberos malli
  • A ja B omistavat pitkäikäisen salaisuuden, joka on jaettu kerberos palvelimen kanssa
 1. A lähettää pyynnön Kerberos palvelimelle, että voi kirjoittautua sisään B:n palvelimelle
 2. Kerberos palvelin tarkistaa että A:lla on oikeus päästä B:n koneelle
 3. Kerberos palvelin lähettää A:lle “tiketin”, jonka A voi antaa B:n palvelimelle, sekä yhteysavaimen jolla A voi todistaa olevansa A
 4. A käyttää yhteysavainta luodakseen autentikaattorin
 5. A lähettää autentikaattorin ja tiketin Bobille
 6. B tarkistaa kaiken. Jos kaikki on ok, B päästää A:n sisään
Last modified: 2013/07/01 14:42