View page as slide show

Epäsymmetrinen salaus

  • Luo kolme ohjelmaa RSA-salauksen mahdollistamiseksi
    • RSA_Generate, joka luo RSA avainparin ja tallentaa ne tiedostoihin
    • RSA_Encrypt, joka lukee julkisen avaimen ja salaa käyttäjän antaman tekstin
    • RSA_Decrypt, joka lukee yksityisen avaimen ja avaa salatun datan

Vastaukset

Last modified: 2013/07/01 14:42