Tietoturvahyökkäykset mediassa

 • Etsikää pienryhmissä tietoa jostakin viimeaikaisesta tietoturvahyökkäyksestä.
 • Keskustelkaa ryhmässä hyökkäyksestä.
  • Mihin hyökättiin?
  • Miksi?
  • Kuka hyökkäsi?
  • Miksi hyökkäys onnistui?
 • Miten hyökkäys suhteutuu tietoturvan päätavoitteisiin:
  • Luottamuksellisuus. (Confidentiality)
  • Eheys (Integrity)
  • Saatavuus (käytettävyys) (Availability)
 • Listatkaa paikat, josta tiedot hyökkäyksestä löytyivät
Last modified: 2013/07/01 14:42