# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
from Crypto.Hash import MD5
from Crypto.Hash import SHA
 
#Avataan tiedostot. Tiedosto, jonka hash lasketaan ja kaksi tiedostoa eri hash arvoille
FILEIN = open( sys.argv[1], 'rb' )
MD5File = open( 'MD5', 'wb' )
SHAFile = open( 'SHA', 'wb' )
 
#Luetaan tiedoston sisältö - Huom, näin tiedoston sisältö luetaan kerralla. Sen voisi lukea myös osissa ja syöttää MD5/SHA hashille update- funktiolla
contents=FILEIN.read()
 
#Luodaan ja tulostetaan hashit
md5 = MD5.new(contents)
print md5.hexdigest()
sha = SHA.new(contents)
print sha.hexdigest()
 
#Kirjoitetaan hashit tiedostoon
MD5File.write(md5.hexdigest());
SHAFile.write(sha.hexdigest());
 
#Suljetaan tiedostot
FILEIN.close()
MD5File.close()
SHAFile.close()
Last modified: 2013/07/01 14:42