# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
from Crypto.Hash import MD5
 
FILEIN = open( sys.argv[1], 'rb' )
 
#Luetaan parametrina saadun tiedoston sisältö
contents=FILEIN.read()
#Luodaan MD5 hash ja alsutetaan tiedoston sisällöllä
md5 = MD5.new(contents)
 
#Verrataan hash-arvoa parametrina saatuun hash-arvoon
if md5.hexdigest() == sys.argv[2]:
	print "Oikea hash"
else:
	print "Väärä hash"
 
FILEIN.close()
Last modified: 2013/07/01 14:42