View page as slide show

Tietoturvan perusteet

Politiikka

 • Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia
 • Kertoo mitä suojataan ja miksi
 • Määrittää prioriteetit eli mikä on toiminnan kannalta tärkeää ja mikä toissijaista
 • Antaa turvallisuusosastolle /ylläpidolle pohjaa kieltämiselle.
 • Estää turvallisuusosaston toimimisen perusteettomasti.
  • Antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden valvoa valvojaa

Ongelmia politiikan luonnissa

 • Prioriteetti
  • Aina ei ole aikaa selvittää sopiiko politiikan tiukennus bisneksen teolle.
  • Liian löysän politiikan johdosta tietoturvariskit kasvavat
 • Sisäinenpolitiikka
  • Politiikan omistus ja määrittäminen eli miten hiekkalaatikolla leikitään.
 • Dokumentin kirjoittaminen vaikeaa
  • Pitää olla mahdollisimman täydellinen ja ehdottoman oikea
  • Pitää olla ymmärrettävä

Tietoturvapolitiikan asettaminen

 • Tee pohjatyö eli selvitä mitä tietoa yrityksellä on ja kuinka tiedon pitää liikkua
 • Kirjoita politiikka organisaatiolle
  • Yleiset säännöt ei detalji tietoa, älä yritä tehdä täydellistä
  • Ei yli 5 sivua ja tehty muutamassa päivässä rauhassa ja itse
 • Etsi kolme henkeä jotka muodostavat tietoturvapolitiikka komitean
  • Komitean jäsenet tekevät lisäys- ja muutosehdotuksia ja toimivat tuomareina
 • Luo organisaation sisäinen verkkosivu, joka pitää sisällään politiikan.
 • Käsittele politiikka kuin lakia
  • Noudattamaton politiikka on turha
  • Politiikan rikkomuksesta täytyy olla seuraamuksia
 • Anna kaikille madollisuus tehdä lisäys- ja muutosehdotuksia politiikkaan
 • Pidä tietoturvapolitiikka kokous kerran vuodessa
  • Kirjoitetaan politiikka uusiksi ja otetaan lisäykset osaksi kokonaisuutta
  • Päivitetään verkkosivut

Esityö

 • Selvitä mitä kaikkea tietoa yrityksellä on ja jaottele omiin ryhmiinsä niiden vaatiman turvallisuuden kannalta.
 • Käy läpi yrityksen laitteisto jossa tietoa säilytetään ja käsitellään
  • Tietokoneet, kirjoittimet, usb-kynät, cd-levyt, paperit
  • Luokittele laitteisto sen mukaan minkä tasoista tietoa niillä käsitellään.
 • Käy läpi tilat joissa tietoa säilytetään tai tuotetaan.
  • Työhuoneet, palvelin tilat, kytkinkaapit, kahvihuoneet, kopiohuone jne.
 • Selvitä kuinka tietoa siirretään paikasta toiseen
  • verkot, faksit puhelimet.
 • Selvitä kenellä on tarve päästä tietoon käsiksi
  • Johtaja, tutkija, sihteeri, talouspäällikkö, alihankkija
  • Luokittele ihmiset
 • Selvitä kenellä on tarve päästä eri tiloihin
  • Tutkija, ylläpitäjä, siivooja, vartija jne.
  • Täsmääkö tilan ja ihmisen luokittelu?
 • Käy läpi nykyiset turvamenetelmät ja selvitä mitä ne suojaavat
  • Palomuurit, IDS, kulun valvonta, pääsyn hallinta
 • Analysoi nykyinen tilanne
  • Onko selkeitä aukkoja (esim. siivoojalla pääsy erittäin salaisiin papereihin)

Tietoturvapolitiikan sisältö

1. Mitä suojataan?

 • Määrittele suojaustasot perustuen esityöhön
 • Esimerkiksi:
  • Punainen: pitää sisällään erittäin luottamuksellista tietoa tai tuottaa toiminnalle kriittisen palvelun
  • Keltainen: pitää sisällää arkaluontoista tietoa tai tuottaa tärkeän palvelun.
  • Vihreä: voi hakea tietoa punaisilta tai keltaisilta koneilta, mutta ei itsessään pidä sisällään arkaluontoista tietoa
  • Valkoinen: Ei pääse hakemaan tietoa punaisilta tai keltaisilta koneilta, ei voida käyttää kuitenkaan oman verkon ulkopuolelta
  • Musta: ulkopuolelta käytettävissä. Ei yhteyksiä.
KategoriaVerkkoAccessTarkistus
PunainenPunainenPunaisen turvallisuus luokituksen omistajatKuukausittain
KeltainenPunainen ja keltainenYrityksen työntekijät4 kertaa vuodessa
VihreäPunainen, keltainen ja vihreäTyöntekijät ja luotetut alihankkijatVuosittain
ValkoinenValkoinenTyöntekijät ja alihankkijatVuosittain
MustaMustaTyöntekijät, alihankkijat, yleisöKuukausittain
 • Määritä prioriteetit toiminnalle (esim.)

(a) Ihmisten turvallisuus

(b) Lain mukaisuus

© Yhtiön salaisuuksien säilyttäminen

(d) Yhteistyökumppanien salaisuuksien säilyttäminen

(e) Avoin ei salaisen tiedon levittäminen

2. Velvollisuudet / Oikeudet

 • Määrittelee mitä velvollisuuksia ja oikeuksia eri ihmisillä on tietoturva asioissa.
 • Yleiset
  • Politiikan tunteminen
  • Toiminnat perustuu politiikkaan
  • Politiikan rikkomuksien ilmoittaminen
  • Politiikassa olevien/aiheuttamien ongelmien ilmoittaminen.
 • Systeemin ylläpitäjä/operaattori
  • Käyttäjien tietojenkäsittely luottamuksellisesti
  • Ei autorisoimatonta luottamuksellisten tietojenkäsittelyä.
  • Korvaus toimista, jotka ovat ylläpitäjän turvallisuusmenettelyohjeissa.
 • Turvallisuusylläpitäjä
  • Korkein eettinen johto
  • Korvaus toimista, jotka ovat turvallisuusylläpitäjän menettelyohjeissa.
 • Alihankkija
  • Oikeis käyttää vain tiettyjä laitteita sovitulla tavalla
  • Kirjallinen anomus etukäteen tehtävistä, jotka koskevat turvallisuutta
 • Vierailija
  • Ei pääsyä koneille ilman ilmoitusta turvallisuusosastolle etukäteen kirjallisesti.

3. Oikea käyttö

 • Kuinka kukin saa ja ei saa käyttää verkkoa.
 • Yleinen
  • Työaikana yksityinen verkonkäyttö minimissä
  • Verkonkäyttö kielletty ulkopuoliseen bisnekseen
  • Pääsy internetpalveluihin yhtenäinen muun henkilöstö politiikan kanssa.
  • Punaisia tietoja ei puhuta mustalla puhelimella.
 • Systeemin ylläpitäjä
  • Vastuullista toimintaa arkaluontoisen tiedon kanssa
  • Kaikki erikoinen tiedonhaku liityttävä toimintaan
 • Turvallisuus henkilökunta
  • Vastuullista toimintaa arkaluontoisten tietojen kanssa
  • Kaiken erikoisen tiedonhaun liityttävä yhtiön toimintaan tai turvallisuusteen
  • Turvallisuustyökalujen käyttö ainoastaan yhtiöntoiminnan hyväksi
 • Alihankkija
  • Ei henkilökohtaista pääsyä järjestelmiin
  • Verkon käyttö minimaalista ja ainoastaan hyvin perustellulla syyllä
 • Vierailija
  • Ei verkonkäyttöä ollenkaan

4. Seuraukset

 • Määritellään, mitä seuraamuksia tulee rikkomuksista.
 • Turvallisuuskomitea
  • Toimii tuomarina rikkomuksista
 • Rangaistukset
  • Kriittinen rikkomus
   • Ehdotetaan erotettavaksi sekä mahdollisia syytteitä oikeudessa.
  • Vakava rikkomus
   • Ehdotetaan erotettavaksi sekä palkan alennusta
  • Lievä
   • Ehdotetaan palkan alennusta, määräaikaista palkatonta lomaa tai kirjallinen nuhtelu

Politiikan kirjoittaminen

 • Pidä politiikka ymmärrettävänä
  • Lukematon politiikka on turha
  • On vaikea noudattaa politiikkaa jota ei ymmärrä
  • Kun tiedetään mihin säännöt perustuvat, niitä noudatetaan paremmin
 • Pidä politiikka relevanttina
  • 300 sivun dokumenttia jossa on kaikki ei lue kukaan
  • Eri ihmisille voi olla erilainen dokumentti, joka koskee vain heille oleellisia asioita tietoturva politiikasta.
 • Tiedä mikä ei ole relevanttia
  • On asioita joita kaikkien ei tarvitse tietää
   • Turvallisuusihmiset tarvitsevat enemmän tietoa kuin esimerkiksi sihteeri
  • Dokumentti kannattaa jakaa kahteen osaan
   • Yleinen osa
   • Spesifinen osa riippuen tehtävästä

Politiikan käsittely

 • Varmista että politiikka otetaan tosissaan.
  • Politiikan lukemisen jälkeen pitää tietää että sen rikkomisesta tulee rangaistus
  • Rikkojia pitää oikeasti rangaista politiikan mukaan
 • Rangaistukset
  • Iso tapaus on helpompi voittaa kun on monta pientä pohjana
  • Turvallisuus tiimi toimii syyttäjänä ei tuomarina
 • Päivitä politiikkaa
  • Verkkokonfiguraatio muuttuu
  • Uusia koneita tulee vanhoja lähtee pois
  • Päivittämätön politiikka menettää merkitystään
 • Jaa tietoa niille jotka sitä tarvivat
 • Älä virittele politiikkaa kesken kriisin vaan vasta sen jälkeen
  • Rauhassa mietittäessä ei tule tehtyä hätiköityjä virheitä.

Teesit politiikasta

 • Hyvä polittiikka nyt on parempi kuin loistava politiikka ensivuonna.
 • Heikko politiikka joka on jaettu kaikille on parempi kuin vahva joka ei ole kellään.
 • Yksinkertainen politiikka jonka kaikki ymmärtävät on parempi kuin monimutkainen ja hämmentävä jota kukaan ei viitsi lukea.
 • Politiikka joka muokkautuu ajan myötä on parempi kuin politiikka, joka muuttuu ajan myötä turhaksi.
 • Politiikkaa määrittäessä on usein on parempi pyytää anteeksi kuin odottaa lupaa
Last modified: 2013/07/01 14:50