View page as slide show

Tietoturvan perusteet

Tietoturvaprotokollat

Turvaprotokollat

 • Protokolla on sarja ennalta määrättyjä suoritettava askelia
  • Protokollaa tarvitaan jotta tietokoneet ymmärtävät miten toimia, ihmiset osaavat joustaa paremmin.
 • Protokolla määrittää toimintatavat eri tilanteissa
 • Kaikkien osapuolten on tunnettava protokolla
  • Joka ei tunne protokollaa ei osaa toimia sen vaatimalla tavalla
 • Reaalimaailman protokollat ihmisten välillä ovat vapaamuotoisia
  • Tilaus puhelimessa, Pokerin peluu, Äänestäminen
  • toiminta perustuu audio-visuaaliseen luottamukseen ja ihmisen kykyyn reagoida
 • Sähköiset protokollat vaativat tarkemmat määrittelyt
  • Tietokoneet tarvitsevat formaalit säännöt toimiakseen
  • Protokollan tulee olla yksiselitteinen
   • Jokaisen askeleen tulee olla määritelty
   • Väärinymmärryksen vaaraa ei saa olla
  • Tulee olla täydellinen
   • Kaikkiin tilanteisiin tulee olla sääntö
 • Kaikessa laitteiden välisessä kommunikoinnissa on jokin protokolla käytössä
  • TCP/IP, USB, älykortien protokollat, digi-tv jne.

Kryptografinen protokolla (turvaprotokolla)

 • Päämäärä enemmän kuin vain salaus
  • esimerkiksi kommunikointi osapuolten tunnistus tai tiedon eheyden varmistaminen
 • Kertovat kuinka turvatekniikoita käytetään yhdessä kyseisessä tapauksessa
  • hash funktiot, salausalgoritmit jne.
 • Turvaprotokollilla on omat lisävaatimuksensa
  • Kukaan protokollan osapuolista ei saa pystyä huijaamaan
  • Protokollan toimintaa ei pidä pystyä salakuuntelemaan
  • Protokollan osapuolten ei pidä pystyä tekemään muuta kuin mitä protokollassa on määritetty
  • Protokollan osapuolten ei pidä oppia toisistaan enempää kuin mitä protokollassa on määritelty
 • Turvaprotokollan tehtävänä on suojella myös tilanteissa, joissa alla olevat naivit olettamukset eivät pidä paikkaansa
  • Kaikki ihmiset tietoverkoissa ovat rehellisiä
  • Kaikki tietoverkkojen ylläpitäjät ovat rehellisiä
  • Kaikki tietoverkkojen suunnitelijat ovat rehellisiä

Hyökkäykset protokollia vastaan

 • Kohteena voi olla
  • Kryptografinen primitiivi (turvatekniikka)
   • Satunnaisluku generaattori, hash funktio, salaus algortimi jne.
  • Itse protokolla

Passiivinen hyökkäys

 • salakuuntelu (Eve)
  • seuraa protokollan toimintaa ja yrittää saada ylimääräistä tietoa
  • esim. salasanan varastus
 • Vaikea havaita
 • Vaikea määrittää mikä tieto pitää suojata
  • keskustelu kyllä entä puheluyhteyden tiedot

Aktiivinen hyökkäys

 • Yritys muuttaa protokollaa
  • Toiminteen toisto
 • Esiintyminen protokollan jonain muuna tahona
 • Viestien lisäys/poisto
 • Viestien korvaus muilla viesteillä
 • Vanhojen viestien uudelleenlähetys
 • Kommunikaatiolinkkien katkominen
 • Tallennetun tiedon muuntaminen
 • Huijari
  • Protokollan laillinen osapuoli
  • Mahdollisesti protokollan kehittäjä
  • Passiivinen: Seuraa protokollan askeleita, mutta yrittää saada enemmän tietoa protokollan avulla kuin kuuluu
  • Aktiivinen: yrittävät hajottaa protokollan omaksi edukseen
   • Luotettu taho yrittää esiintyä A:na
 • Man-in-the middle hyökkäys
  • M esiintyy A:lle B:nä ja B:lle A:na
  • voidaan käyttää aktiivisesti tai passiivisesti

Avaimenvaihtoprotokolla

 • Symmetrinen avain
  • Avain vaihdetaan usein asymmetrista salausta käyttäen.
  • Erillisiä protokolliakin on.
   • Shamir three pass protocol
   • Trenttiin persutuvat avaimen vaihdot
   • Erlliset asymmetriset avaimenvaihtoi algoritmit (diffie-helmann key-exchange)
 • Asymmetrinen avain
  • Tavoitteena julkisten avainten oikeellisuuden varmistus
  • Public Key Infrastructure
   • Julkisen avaimen jakamisen määrittely
   • Erilaisia PKI ratkaisuja olemassa
    • PKIX (X.509), PGP, SKIP
   • Kaikki perustuvat sertifikaatteihin
    • Sertifikaatti koostuu julkisesta avaimesta, tiedoista avaimen omistajasta sekä kontrolli-informaatiosta, jotka on allekirjoitettu sertifikaatin myöntäjän taholta.
    • Eri ratkaisut eroavat lähinnä informaation sisällön, muodon sekä ristiinsertifionti rakenteen pohjalta.

Digitaalinen allekirjoitus

 • Tehtävät samat kuin tavallisella allekirjoituksella
  • varmistetaan että tietty taho on hyväksynyt tietyn dokumentin
  • Allekirjoitettua viestiä ei voi muuttaa ilman että allekirjoitus mitätöityisi
  • Allekirjoitusta ei voi siirtää toisen viestiin
  • Allekirjoittaja ei voi kiistää allekirjoitusta
  • Allekirjoituksen voi varmistaa kuka tahansa

Julkisella avaimella toteutettu allekirjoitus

 • Viesti salataan omalla salaisella avaimella EkPrivate(M) =C
 • Viesti puretaan salaajan julkisella avaimella DkPublic(C) = M
 • Salaus toimii allekirjoituksena
 • Allekirjoitus on kiistämätön
  • Ainoastaan allekirjoittaja tuntee salaisen avaimen, jolla salaus on suoritettu. Viesti aukeaa julkisella avaimella.
  • vrt. MAC : Ei voida todistaa kuka avaimen tietävistä on viestin allekirjoittanut.
 • Allekirjoituksen voi tarkistaa kuka tahansa
  • Julkinen avain on julkinen
 • RSA, DSA
 • Koska allekirjoitus on riippuvainen viestistä
  • Viestiä ei voi muuttaa
  • Allekirjoitusta ei voi siirtää toiseen viestiin
 • Yleensä ei allekirjoiteta koko viestiä vaan siitä laskettu hash
  • Viestin lukija laskee viestistä hashin ja vertaa sitä allekirjoitettuun hashiin
  • nopeuttaa allekirjoitusta ja sen tarkistamista

Suojattu tietoyhteys: TLS Protokolla

 • Transport Layer Security (SSL:Secure Sockets Layer)
 • Kahden laitteen välisen kommunikoinnin suojaukseen.
  • Käytetään esimerkiksi HTTP -yhteyksien suojauksessa.
 • Pitää sisällään mahdollisuuden molempien kommunikointi osapuolien autentikointiin.
 • Protokolla ei ole riippuvainen mistään tietystä avaimen vaihto menetelmästä tai salausalgoritmista, vaan nämä sovitaan protokollan toiminnan aikana.
 • Kolmatta osapuolta käytetään vain julkisten avainten varmistamiseen.
Last modified: 2013/07/01 14:50