Export page to Open Document format View page as slide show

Tietoturvan perusteet

Mitä tieto on

 • Tieto on valtavasti ja kaikkialla
  • Tietoa tiedosta (muutoshistoria, tietotyyppi …)
 • Tieto voi olla monessa muodossa
  • Päässä, paperilla, tietokoneella, näkyvillä…
  • Digitaaliset muodot (Ykkösiä ja nollia)
   • Valona, sähkönä.
   • Levykkeellä, cd:llä, nauhalla, usb-tikulla jne.
 • Tietoja käsitellään monella tavalla
  • Tietokoneella, kynällä, tulostimella, verkkotekniikoilla…
 • Tietoturvallisuus Tietojen ja tiedonkäsittelyn turvallisuus

Tietoturvan tavoitteet

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Information_security_components_JMK.png/674px-Information_security_components_JMK.png

Tietoturvan päätavoitteet (CIA triad) ovat

 • luottamuksellisuus. (Confidentiality)
 • eheys (Integrity)
 • saatavuus (käytettävyys) (Availability)

Nämä tavoitteet ovat osittain ristiriidassa toistensa kanssa. Tämän johdosta joudutaan tilanteen mukaan tekemään kompromissejä.

Luottamuksellisuus

 • Tietoon pääsee käsiksi ainoastaan ne, joilla siihen on oikeus.
  • Mitä oikeuksia
  • näkeminen, muuttaminen, tuhoaminen.
 • Kuka päättää oikeuksista
 • Kuka valvoo oikeuksien käyttöä
  • kuka valvoo valvojaa?

Eheys

 • Tiedot ovat muuttumattomia
  • Tiedot tiedosta ovat muuttumattomia
 • Eheyden merkitys
  • Väärä numero puhelinluettelossa aiheuttaa puhelut väärään paikkaan
  • Yritys voi varastaa toiselta yritykseltä asiakkaita.
  • 10:llä eurolla ja 100:lla eurolla on eroa laskussa.
  • Muista myös metadata: kuka on muokannut, koska on muokannut jne.
 • Eheyteen liittyviä kysymyksiä
  • Onko teksti alkuperäinen eikä jonkun matkalla muokkaama?
  • Onko tieto luotu aikaleiman osoittamaan aikaan?
 • Eheä on eri asia kuin oikea.
  • Poliitikon lausunto verkossa voi olla juuri se mitä poliitikko on sanonut, vaikka asiat siinä eivät pitäisikään paikkaansa.
   • Tieto on eheää, mutta politiikko ei tiennyt mistä puhui.
  • “100% tietoturvan perusteet kurssille osallistujista valmistuu diplomi-insinööriksi”
   • Lause on siinä muodossa kuin sen wikiin kirjoitin eli eheä. Tieto ei välttämättä kuitenkaan pidä paikkaansa (joku voi valmistua kauppatieteiden masiteriksikin)

Saatavuus

 • Tiedon tulee olla niiden käytettävissä, jotka sitä tarvitsevat
 • Tietoon pitää päästä käsiksi riittävän nopeasti
  • Tiedon, joka tarvitaan 5 minuutin sisällä, saamiseen ei saa kulua 10 minuuttia
 • Tiedon saannin pitää olla riittävän helppoa
  • Yksi vs monta lukkoa

Päätavoitteiden soveltaminen

 • Tietoturva on osa riskien hallintaa
 • Tietoturvan tavoitteena on löytää sopiva kompromissi jossa nämä kolme perustavoitetta ovat kyseiseen tilanteeseen sopivasti balanssissa
  • Onko tärkeämpää että henkilökunta pääsee käsiksi tietoon nopeasti ja helposti vai että ulkopuoliset eivät tietoon pääse käsiksi.
 • Ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua
  • turvamenetelmät pitää valita tilanteen mukaan

Teesejä

 • Turvallisuus ei ole tuote vaan prosessi
 • Turvallisuus ei ole mustavalkoinen vaan täynnä harmaan eri sävyjä
 • Tietoja tarvitsee suojata vain niiden arvon verran
  • Kassakaappia ei kannata ostaa leivän säilytystä varten… ainakaan suomessa.
 • Tietoturva on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.
  • Ei voida olettaa että hyökkääjä käyttää sitä reittiä, joka on suojattu.
  • Etuoveen lukkojen lisääminen siirtää hyökkääjän takaovella
  • Suojaamalla lentokentät terroristit vaihtavat kohteeksi junat.

Digitaalimaailma ja sen vaikutus tietoturvaan

 • Uhat digitaalisessa maailmassa muistuttavat reaalimaailman uhkia
  • Pankki voidaan ryöstää niin fyysisesti tai sähköisestikin
  • Salakuuntelu voidaan toteuttaa jugurttipurkilla tai tietokoneella
 • Keinot eroavat
  • tiirikka vs. ohjelmisto.
 • Kiristys, uhkaus, lahjonta: tehoavat kaikissa ympäristöissä
 • Automaatio tuo uusia mahdollisuuksia
  • Toistot helppoja
  • Pienistä puroista suuria jokia (salami hyökkäys)
  • 1/100000 mahdollisuuksia voidaan hyödyntää
 • Tiedonhaku ja yhdistäminen
  • vakoilu vs. tiedon louhinta
 • Etähyökkäykset
  • Ei tarvitse olla fyysisesti paikalla → potentiaalisten hyökkäjien määrä kasvaa
 • Hyökkäykset automatisoitavissa
  • Hajautetut hyökkäykset
 • Hyökkäykset eivät kunnioita valtio rajoja
  • Lainsäädännöt ovat maakohtaisia
 • Tieto leviää nopeasti
  • Turvallisuusaukot
  • Ohjeet
  • Hyökkäystyökalut
   • Yksi ohjelma → monta hyökkääjää → enemmän tuhoa
   • Työkaluja osaa käyttää lahjattomampikin
 • Tiedon leviämisen kontrollointi vaikeaa
  • Kiina, kirjastot jne.
 • Hyökkäykset tapahtuvat nopeasti
  • Reagointi hyökkäykseen liian hidasta (rosvot ovat karussa ennen sheriffin tuloa)
  • Ennakointi on tärkeää

Uhat

 • Suojamenetelmät on kehitetty torjumaan erilaisia uhkia.
 • Suojautumisen suunnittelussa ja suojamenetelmien valinnassa tulee ymmärtää mitä uhkia on olemassa
 • Uhat voivat kohdistua joko
  • Itse tietoa kohtaan
  • Tiedonkäsittelyä kohtaan
  • Tiedontallennus ja käsittely laitteistoa kohtaan

Uhat tietoja kohtaan

 • Tietojen vuotaminen /varastaminen
  • Ulkopuolinen pääsee käsiksi tietoihin (asiakasrekisteri)
  • Tietoon päästään käsiksi liian aikaisin (tuotejulkistus)
 • Käytettävyyden häiritseminen
  • Tietoa tarvitseva ei pääse tietoon käsiksi
   • Verkkokaupan sivut tukossa
  • Tiedon tuhoaminen.
 • Tietojen muuntaminen
  • Muutetaan tiedon sisältöä (maksumääräykset, lentoreitit…)
  • Muokataan tiedon metadataa (tietoa tiedosta) → tiedon merkitys tai tulkinta muuttuu
 • Väärentäminen
  • Lähetetään tietoja muiden nimissä
  • Lavastetaan tietoliikenne tapahtumia

Uhat laitteistoa kohtaan

 • Huolimattomuus, asiantuntemattomuus ja vahingot
 • Sabotaasit
 • Tekniset viat
  • Toimiiko oikein
 • Varkaudet
 • Luvaton käyttö
  • Väärinkäyttö
  • Zombie

Ohjelmistoihin kohdistuvat uhat

 • Käytön rajoittaminen
  • Poistaminen
  • Tuhoaminen
  • Käyttöoikeuksien muokkaaminen
 • Muuntaminen
  • Virukset, troijalaiset, madot, takaovet, tietovuodot
 • Varkaus
  • Fyysinen media
  • Laiton kopiointi
 • Luvaton käyttö
  • Lisenssirikkomukset

Muut haavoittuvat kohteet

 • Tallennusmedia
  • Vanhat varmuuskopiot
  • Tulosteet
 • Verkot
  • Riskien kasvu
 • Käytönhallinta
  • Toiminnan häirintä
  • Oikeuksien kasvattaminen

Hyökkäykset

Rikokset: Tavoitteena yleensä taloudellinen hyöty

 • Väärennökset
  • Rahat, osakkeet, tunnistetiedot jne.
 • Huijaukset
 • Tietovarkaudet (intellectual property)
  • Laittomat kopiot (piratismi)
  • Lisenssirikkomukset
 • Henkilöllisyysvarkaudet (identity theft)
  • Esiintyminen toisena henkilönä
  • Luottokorttitiedot, rekisteritiedot, salasanat…
  • Verkosta löytyy henkilötietoja paljon
 • Brändi varkaudet (brand theft)
  • Isoihin yrityksiin ja tuotemerkkeihin luotetaan
  • Verkkosivun väärentäminen
  • Typo-haukat eli kirjoistusvirheiden hyväksikäyttäjät
  • Liikennevarkaudet
   • uudelleen reititykset
   • Nimipalvelun kaappaus

Tuhoaminen

 • Laitteiston fyysinen tuhoaminen
 • Ohjelmistojen tuhoaminen
 • Tiedon tuhoaminen
  • Alexandrian kirjasto
 • Terrorismi
  • Sekasorron kylväminen

Julkisuushyökkäykset

 • Tavoitteena otsikoihin pääsy tai muu ei suoranainen taloudellinen hyöty
  • Esim. Artemiksen temppelin polttanut Herostratus
 • Tekijät usein opiskelijoita; paljon resursseja, paljon aikaa, vähän rahaa.
 • Kohteena usein järjestelmät, joissa on ajateltu ettei suojauksen murtaminen ole rahallisesti kannattavaa.
 • Seuraukset voivat olla ikäviä
  • Paljastavat aukot myös rikollisille, jotka voivat käyttää niitä hyväkseen
  • Rikollisten hyökkäyksistä voidaan olla hiljaa ja hyväksyä pienet tappio, mutta julkisuushyökkääjät tiedottavat asiasta moneen paikkaan
   • Murretulla kauppapaikalla ei käy asiakkaita.
 • Lisäävät välillisesti turvallisuutta
  • Turva-aukoista ei aina välitetä, jos ne eivät ole julkisia.
  • Löytyneet turva-aukot paikataan tuotteista.
   • Imago kysymys
 • Eri tyyppisiä julkisuushyökkäyksiä

1. Verkkosivujen muuntaminen

 • Murtaudutaan yritysten tai yhteisöjen verkkosivuille ja muutetaan niiden sisältöä.
  • Joskus tehty itse, julkisuuden saamiseksi.
  • Tapahtuu nykyään jo niin usein etteivät enää ylitä uutiskynnystä.
   • Maaliskuussa 2000 ensimmäisellä viikolla 65 kappaletta verkkosivujen muuntohyökkäyksiä.

2. Palvelunestohyökkäykset Denial Of Service (DoS)

 • Estetään käyttäjien pääsy tarjottuun palveluun
  • (Puhelinyhteys kaikkiin ISP:n modeemeihin)
  • Palvelimen pommittaminen usealla pienellä viestillä joihin vastaaminen tukkii yhteydet.
  • Reaalimaailmassa boikotit, lakot ja barrikaadit
 • Voidaan käyttää myös apuna rikolliseen toimintaan
  • Autojen automaattihälyytyksen usea perättäinen käynnistäminen yöllä aiheuttaa auton omistajan kytkemään hälytyksen pois päältä
  • Paljon erilaisia variaatioita mm. sodankäynnissä.
 • Hajautettu palvelunesto

Laki pohjaiset hyökkäykset

 • Vakuutetaan tuomari ja jury, että mahdollinen turva-aukko on olemassa.
  • Esim: Esitetään, että rahaa ei ole nostettu tililtä vaan joku on käyttänyt tietoturva-aukkoa hyväksi.
  • Australiassa elokuussa 2005 tarkistesummaan laskentaan käytettävässä funktiossa olevaa teoreettista puutetta hyödynnettiin onnistuneesti puolustuksena ylinopeus sakkoa vastaan.
   • Kiistettiin kameran kuvan oikeellisuus.
 • Hankitaan sellaista tietoa järjestelmästä, jota ei muuten saisi selville.
  • Todistaakseen, että järjestelmä on virheetön joutuu puolustus kertomaan järjestelmän toiminnan yksityiskohtia
 • Käytetään lakitupaa uhkana
  • viivytys taistelu voi olla voitto
  • varoja sidotaan juristien palkkoihin (palvelun esto)
 • Menestys riippuu aina maan lainsäädännöstä.

Liikenneanalyysi

 • Tutkitaan viestintätapoja, ei viestien sisältöä
  • Kenen kanssa kommunikoidaan
  • Koska kommunikoidaan
  • Kuinka kauan viestitään
  • Minkä kokoisia viestejä
   • Esim: verkkoselailussa lyhyet viestit tekstejä, keskikokoiset kuvia, suuret videota.
  • Koko viestinnän määrä
  • Miten viesteihin reagoidaan
   • A lähettää pitkän viestin B:lle. B vastaa lyhyellä viestillä ja lähettää monta pitkää viestiä monelle muulle henkilölle → A antaa käskyjä alaisilleen ja B kuittaa.
  • Muutokset normaaleihin viestintä kuvioihin.
 • Joskus tieto kenen kanssa viestitään kertoo enemmän kuin mitä itse viestin sisältö.
  • Ennen pommituksia Irakiin, pizzakuljetukset Pentagoniin kasvoivat normaalista huomattavasti.
 • Salattu viesti ei salattujen viestien joukossa.
 • ECHELON
  • Massiivinen seurantajärjestelmä, jonka uskotaan valvovan kaikkea.
  • Seuraa eri liikennekanavia ja tallentaa tiedot
  • Analysoi tallennetut tiedot ja ryhmittelee ne
  • Lopullisen analyysin tekevät ihmiset
Last modified: 2013/07/01 14:50