View page as slide show

Tietoturvan perusteet

Autentikointi

 • Aidoksi/oikeaksi tunnistaminen
 • Tarvitaan esimerkiksi oikeuksien myöntämiseen
  • Luottamuksellisuus
 • Erialisia kohteita
  • Henkilö, yritys, laite, tuote

Reaalimaailman autentikointi

1. Henkilön tunnistaminen

 • Luottamussuhde
 • Reaalimaailmassa: naama, eleet, tavat…

2. Kaupan tunnistaminen

 • Kaupan nimi
 • Tuotteet ikkunalla
 • Tuttu myyjä

3. Tuotteiden tunnistaminen

 • Onko raha aito?
 • Onko tuote se mitä haluttiin

Digitaalinen autentikointi

1. Henkilön tunnistaminen

 • Ei fyysisiä tunnisteita suoraan käytössä.
 • Salasanat, digitaaliset allekirjoitukset, varmenteet, biometriikka.

(a) Henkilön tunnistaminen paikallisesti

(b) Henkilön tunnistaminen etänä

2. Kaupan tunnistaminen

 • Kuinka tunnistaa rehellinen verkkokauppa huijarista
 • Entä kauppias?
  • huuto.net, eBay
 • Varmenteet
 • Autentikoinnin toteutukseen paljon erilaisia ratkaisuja
  • Kaksi eri perustyyppiä
 1. Yhteyden autentikointi (esim. verkkopankki)
 2. Tapahtuman autentikointi (kaupassa maksu)

Uhat autentikointia vastaan

 • Toisena esiintyminen
  • URL huijaukset (osoite huijaukset)
 • Tunnistetietojen väärentäminen
 • Autentikointi tietojen väärinkäyttö
 • Hyökkäys autentikointia vastaan voi olla tuottoissa
  • Muiden luottokortilla ostelu
  • Väärennetyillä henkilötiedoilla lisäoikeuksien hankkiminen
  • Autentikointi tietojen myynti

Käyttäjän autentikointi: Yleinen malli

 • Ennen autentikointia, täytyy käyttäjän tunnistetieto olla tallennettuna tietokantaan taholla joka hoitaa autentikoinnin
  • Autentikointi voidaan tehdä lokaalisti tai kolmannen osapuolen avulla.
 • Yleensä kaksiosainen tapahtuma:

1. Ensin käyttäjän tunnistus (identification):

 • Esimerkiksi käyttäjätunnuksen kirjoitus

2. Käyttäjän varmistus(autentikointi):

 • salasanan kirjoittaminen, haasteeseen vastaus, biometrisen tiedon toimittaminen
 • Tulosta vertaillaan tietokannassa oleviin tietoihin

Salasanat

 • Perustuvat johonkin mitä käyttäjä tietää
 • Esim. salasana korkeakoululla
 • Salasanasta yleensä hash tallennettuna, käyttäjätunnus suojaamatta
  • Unix käyttää DESiä 13 kierroksella, jonka seedinä on salasana

Salasanojen ongelmia

 • Salasanan pituus
  • Bruteforce. sanakirja hyökkäykset vrt. avaimet.
 • Kuinka muistaa pitkä salasana?
  • Konetehot ovat jo niin isoja, että riittävän pitkän salasanan muistaminen. on vaikeaa
   • Tämän päivän turvallinen salasana on huomisen heikko salasana.
  • Vaikeat salasanat kirjoitetaan yleensä lapulle ylös, joka on itsessään riski.
   • Salasana lappua tulee säilyttää turvassa
 • Tutkimus tuloksia:
  • 16 prosenttia salasanoista oli 3 merkkiä tai lyhyempiä
  • 86% salasanoista oli helppo selvittää
 • Salasanojen varastaminen on helppoa
  • Samoja salasanoja käytetään useassa paikassa
  • Paikan A salasana kirjoitetaan vahingossa paikkaan B yritettäessä
  • Ihmiset antavat helposti tietoja käyttämistään järjestelmistä kun luvataan alennuksia tai muita etuja.
 • Salasanoja jaetaan helposti muille
  • Ystävät, työtoverit, ylläpito, puhelinlaitos jne.
  • Yleensä työn tai toiminteen helpottamiseksi
 • Väärä ajattelumalli
  • Ei tarvitse juosta karhua nopeammin, ainoastaan mukana olijoita
  • Hyökkääjä mielellään hyödyntää useampiakin tunnuksia, eikä vain ensimmäisenä löytyvää.
 • Turvallisuuden takaamiseksi salasana tulisi vaihtaa säännöllisesti
 • Brute force hyökkäystä varten hyökkääjä varten tarvitsee tiedoston jossa salasanat ja tunnukset ovat salattuna
 • PIN koodi on lyhyt
  • Käsin mahdollisuuksienläpikäynti on kuitenki iso urakka.
  • Varashälyttimessä ainoastaan 10 sekunttia aikaa syöttää oikea tunnus.
  • Toimii, koska hyökkäystä ei voida automatisoida

Salasanojen ja avainten turvallisuus

 • Brute-force hyökkäys (raa’ an voiman hyökkäys)
  • Symmetriset algoritmit ja tavalliset salasanat
   • Käydään mahdolliset avaimet läpi kunnes oikea löytyy
   • 8 bitin avain: 28 = 256 mahdollista avainta
   • 8 merkkiä pitkä avain (kuvataan 64 bitillä)
    • pienet kirjaimet: 298 = 5.00246413 ¤ 1011Pienet ja isot kirjaimet(29 ¤ 2)8 = 1.28063082פ1014
    • kaikkimahdolliset bittikuviot 288 = 264 = 1.84467441 ¤1019
  • Asymmetriset algoritmit
   • Etsitään salainen avain julkisen avaimen pohjalta
    • Etsitään suuren luvun tekijät (RSA)
    • Diskreetit logaritmien ongelman selvittäminen
   • Purkunopeuden arviointi paljon vaikeampaa
    • 1977 Ron Rivest (R kirjain RSA:ssa) laski 125-numeroisen luvun tekijöihin jakoon menevän 40 quadriljoonaa vuotta
    • 1994 129-numeroinen luku jaettiin tekijöihin
  • Kone tehon kasvaessa avainten läpikäynti aika pienenee
 • Hyvä salasana
  • Sanakirja hyökkäys ei toimi
  • Tarpeeksi pitkä
   • Hyökkäjä ei jaksa odottaa vuosia salasanan selviämistä
   • Pitkä salasana vaikea muistaa,
    • kuinka tallettaa salasana turvallisesti, jos sitä ei muista?
 • Entropia
  • Epävarmuustekijä
   • Mitä enemmän mahdollisuuksia (satunnaisuutta) sitä suurempi entropia
   • Mitä tasaisemmin satunnaisuus jakautuu kaikkien mahdollisten tapahtumien kesken, sitä suurempi entropia
  • Kirjaimen esittämiseen käytetään 8 bittiä
   • Englannin kielessä yhden kirjaimen entropiaksia on laskettu alle 1.3
   • Pelkkiä kirjaimia käytettäessä tarvitaan pitempi salasana, kuin jos mukana on myös erikoismerkit
   • Sanakirja hyökkäys.
    • L0phtcrack - ohjelma käy 400 MHZ:n quad pentiumilla 8 Megatavun sanakirjan läpi muutamassa sekunnissa
  • 128 bitin suojaus NT:ssä
   • Heikkoutena salasana
   • Algoritmi voi hyväksy 128 bittiä, mutta salasana ei anna niin paljon –> suojaus ei ole 128 bittiä.
 • Avain lauseet
  • Käyttävät yksisuuntaisia funktioita
  • Käyttökelpoisia myös julkisen avaimen systeemien kanssa
  • Mikä lause on tarpeeksi pitkä
   • Informaatioteorettinen nyrkkisääntö : 5 sanaa tuottaa 4 tavua (32bittiä) salasanaa (englannin kielessä)
 • Brute-force vuoden 1995 koneteholla salasanoja vastaan
Salasanan pituus 4 5 6 7 8
Pienet kirjaimet (26)0.4 sec 12 sec5 min2.2 h2.4 d
pienet kirjaimet ja numerot (36)1,7 sec1 min36 min22 h33 d
alfanumeeriset kirjaimet (64)15 sec15 min16 h41 d6.9 y
tulostettavat merkit (95)1.4 min2.1 h8.5 d2.2 y210 y
ASCII merkit (128)4.5 min9.5 h51 d18 y2300 y
8-bittiset ASCII merkit(256)1.2 h13 d8.9 y2300 y580000 y
 • Yhdistelmä salaimissa symmetrisen ja asymmetrisen avaimen tulisi olla yhtä vahvoja.
  • Järjestelmän vahvuus on yhtäsuuri kuin sen heikoin lenkki
Symmetrinen Asymmetrinen (RSA)
56 512
64 768
80 1024
112 1792
128 2560

Termodynamiikka

 • Toinen näkökulma avaimen pituuteen. Eli kuinka suurista luvuista onkaan kyse.
 • Termodynamiikan 2. laki: informaation esittämiseen tarvitaan tietty määrä energiaa
 • Yhden bitin tilanvaihdos vaatii kT verran energiaa (k= boltzmannin vakio, t = lämpötila)
  • k = 1.38*10^{-16}erg/Kelvin
 • Maailmankaikkeutta ympäröivä lämpötila on 3.2 Kelviniä (matalin lämpötila johon päästään ilman että tarvii kuluttaa energiaa jäähdytykseen)
 • Ideaalitietokone kuluttaa \frac{1.38*10^{-16}erg}{3.2K}=4.4*10^{-16}erg energiaa, joka bitin vaihtoon 3.2 kelvinin lämpötilassa
 • Aurinko tuottaa energiaa 1.21*10^{41}erg vuodessa
  • Antaa energiaa 2.7*10^{56}yksittäiseen bitin siirtoon
  • 2^{187}\simeq1.96*10^{56}riittää 187 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin 2^{188}\simeq3.92*10^{56}
 • Dysonin kehä auringon ympärillä keräisi 32 vuodessa ilman häviötä energiaa määrän joka riittäisi 192 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin
  • 2^{5}=32, 187+5 = 192
 • Supernovan räjähdys tuo energiaa 10^{51}erg
  • Riittää 219 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin
 • PGP:n symmetrinen avain on 256 bittiä 2^{256}\simeq1.16*10^{77}
  • Perinteiselle tietokoneelle riittävä raakaa voimaa vastaan
Last modified: 2013/07/01 14:50