View page as slide show Export page to Open Document format

Tietoturvan Perusteet

Palomuurit

 • Laite tai ohjelma
 • Määrittelee sisääntulijat
 • … ja ulosmenijät
 • Suojaa joko verkkoa tai yksittäistä konetta.

Yleinen toiminta

 • Älykäs portinvartija joka valvoo liikennettä
 • Verkkopalomuuri
  • Kone, joka suojaa sisäisen verkon ulkoisen verkon uhilta
  • Kontrolloi liikennettä kahden verkon välillä tarkasti valitussa pisteessä
  • Piilottaa sisäverkon rakenteen
 • Henkilökohtainen palomuuri
  • Suojaa yksittäistä konetta verkosta tulevilta uhilta
 • Ei kuitenkaan
  • takaa datan eheyttä tai luottamuksellisuutta
  • varmista datan lähdettä
  • suojaa sisäisiltä uhilta
 • Suojaa ainoastaan hyökkäysyrityksiltä ulkoapäin

Palomuurit - Pakettisuodatin

 • Store and forward
  • Paketti saadaan yhteen rajapintaan
  • Paketin otsikkotieto tarkistetaan ja verrataan suodatus konguraatioon
  • Tietojen pohjalta päätetään jatketaanko pakettia eteenpäin vai hylätäänkö se
 • Perus suodatuskriteerit
  • Liikenteen suunta (rajapinta johon paketti saapuu, sisään vai ulos)
  • Protokollan tyyppi (IP,TCP,UDP,ICMP….)
  • Lähtö ja kohde IP-osoite
  • Lähde ja kohde TCP/UDP portti
   • Portti määrittelee paketin lopullisen kohteen koneessa (mikä ohjelma vastaanottaa)
   • Palveluilla omat porttinsa (telnet 23, http 80) (portit määritelty rfc:ssä)
   • Portit alle 1024 on luottamuksellisille palveluille (Palveluilla enemmän oikeuksia) (jaettelua ei windows maailmassa)
   • Asiakasprosessit yleensä porteissa > 1024 (Oikeudet käyttäjän mukaan)
   • Asiakasprosesseja on vaikea yksilöidysti suodattaa
   • Palvelinportit ovat vakioita ja liikenne niihin on helppo suodattaa
  • TCP tilainformaatio
 • Konfigurointi esimerkki: estetään kaikki telnet-yhteydet, jotka eivät tule osoitteesta 128.8.30.2
ToimiProtokollaLähdeKohde
Hylkäätcpkaikkisisäverkko portti 23
Hyväksytcp128.8.30.2sisäverkko portti 23
 • Missä järjestyksessä säännöt suoritetaan
  • Kielletään kaikki, jonka jälkeen sallitaan halutut
  • Kielletään vain tietyt yhteydet, muut sallitaan
 • Väärä järjestys johtaa väärään toimintaan

Suodattamisen ongelmia

 • Vaikea konguroida
  • Kuinka tietää mitä suodatetaan ja mitä ei?
 • Palomuurin suojauksia pystytään kiertämään asentamalla palveluita sallittuihin portteihin
  • Esimerkiksi tiedostonjako palvelin verkkopalvelimen paikalla
 • Pakettifiltteri ei pysty tutkimaan paketin sisältöä.
  • Multimedialiikenne, appletit, ladattavat ohjelmat
  • Läpi pääsevät paketit tekevät mitä haluava
  • Vrt. vartija, jonka pitää poistaa vaaralliset kirjeet pelkästään kirjekuoren perusteella

Modernit pakettisuodattimet

 • GUI konfigurointiin (graafinen käyttöliittymä)
 • Heuristiikkaa sääntöjen tulkinnassa
 • Usean tason pakettilogit
  • Pakettilaskurit
  • Ilmoitukset tietyntyyppisistä paketeista
 • Sisäänrakennettua älykkyyttä esim. ftp ongelmaan
  • Ei tarvitse kaikkea tehdä itse
 • UDP tilatarkkailu
 • Autentikointituki

Välipalvelin (Proxy) palomuurit

 • Välitettäviä paketteja katsotaan sovellustasolla
 • Muodostaa 2 erillistä yhteyttä: lähteestä palvelimelle ja palvelimelta kohteeseen
  • vrt. kaksi vartijaa… toinen muurin ulkona toinen sisällä. Ulkopuolen vartija ei tiedä mitään muurin sisäpuolesta, sisäpuolen vartija ei tiedä mitään ulkomaailmasta
  • esim. käyttäjän ohjelma pyytää proxyltä verkkosivun (sisävartija). proxy (ulkovartija) hakee sivun ja toimittaa sen sitten käyttjälle (sisävartijan kautta).
 • Vaativat esikonfiguroinnin
  • Käyttäjän täytyy määritellä ohjelmalle proxyn sijainti
  • Asiakas ohjelman täytyy muokkautua proxylle sopivaksi
 • Hidastavat toimintaa
 • Pakettifilttereitäkin vaikeampia konfiguroida
 • Sovellus proxy tarvitaan jokaiselle sovellukselle erikseen
 • Läpinäkyvä määrittelyjen jälkeen
 • Piilottaa sisäisen verkon rakenteen
  • Ulospäin näkyy vain välityspalvelin (proxy)
 • Sovellus spesifinen proxy
  • Rajoittuu vain tiettyihin sovelluksiin (esim. http)
  • Voi rajoittaa sovelluksen toimintaa
 • Geneerinen proxy
  • Yksinkertainen pakettilinkki
  • Konfiguraatio tiedon pohjalta muodostaa lopullisen yhteyden kohde koneeseen
  • Osana muuta palomuurikokonaisuutta
  • Mahdollistaa palvelun käytön, mutta ei spesifistä palvelupaikkaa
  • NAT
 • Piiri proxy (circuit proxy)
  • Asiakasohjelman tulee tietää proxyn olemassaolosta
  • Käytössä lähes näkymätön asiakkeelle ja palvelimelle
  • Luo päästä-päähän virtuaalipiirin
  • Molempien osapuolten tulee tukea
  • SOCKS
   • Vaatii SOCKS modifioidun soketti-kirjaston

Palomuurin asetukset

 • Tulee tukea tietoturva politiikkaa
 • Mikä ei ole erikseen kielletty on sallittu vs. mikä ei ole erikseen sallittu on kielletty
 1. Käytä yksinkertaisia selkeästi määriteltyjä komponentteja
  • Palomuurissa useita osia joiden kaikkien toimintaa pitää pystyä tarkasti määrittelemään erikseen
  • Modulaarinen lähtökohta
 2. Käytä luotettavia tunnettuja työkaluja
  • Varo ihmelääkkeitä (snake oil), mikään palomuuri ei turvaa verkkoa täydellisesti

3. Käytä useaa suojaustapaa

 • Verkko jaettu osiin
 • Suojaukseen käytetty eri valmistajien tuotteita

4. Tarkkaile vikatiloja

 • Crash, reboot, muu virhetila
  • Palomuuri ei virhetilassa saa päästää mitään paketteja läpi

5. Päivitä palomuuria

Hyökkäykset palomuuria vastaan

1. Kierto

 • Ei tulla sisäverkkoon palomuurin kautta
  • Käyttäjät usein jättävät omille koneilleen keinon päästä kotoa sisään töitä tehdäkseen.
 • Verkossa on monia laitteita. Niissä voi olla omat sisääntulo keinonsa

2. Palomuurin huijaus

 • Naamioidaan paketti niin että palomuuri luulee sitä hyödylliseksi ja ystävälliseksi
 • Toisen protokollan sisälle wrapattu toisen protokollan paketti

3. Valloitus

 • Murtaudutaan itse palomuuri koneeseen
 • Voidaan valita itse minkä sääntöjen mukaan paketteja päästetään eteenpäin

4. Kaataminen

 • Kaadettu palomuuri ei toimi, jolloin joko kaikki paketit tai ei mitkään paketit kulkee sen läpi.
  • Käyttäjät etsivät muita teitä ulos. vrt. linnan piiritys.

Palomuurin testaus

 • Noudattaako yleistä turvapolitiikkaa
 • Toimiiko halutulla tavalla ( eli onko konfiguroitu oikein)
 • Pääsynvalvonta reitittimiin ja palomuureihin
  • Kellä oikeudet muokata tietoja
 • Palvelujen konfigurointi
  • Joskus otettava palomuuri huomioon
 • Ulkopuolinen testaus
  • Valitse luotettava konsultti, joka myös osaa asiansa
  • Määrittele testauksen rajat
  • Määritä ajankohta jolloin testaus tehdään
   • Hyvä olla joku omasta organisaatiosta mukana testauksen aikana
  • Sovi järjestelyt todisteiden tuhoamisesta
   • Konsultille ei tule jäädä tietoa verkon ja palvelujen sijainnista testauksen jälkeen
 • Muista seurata palomuurin liikennettä ja tarkistaa ajoittain palomuurin toiminta
Last modified: 2013/07/01 14:50