View page as slide show

Langaton Tietoliikenne

Langaton Siirtotie

Langaton tiedonsiirto ja signaalit

 • Langaton tiedonsiirto perustuu elektromagneettiseen säteilyyn, jonka lähetin tuottaa ja vastaanotin ottaa vastaan.
 • Lähetettävä tieto kuvataan signaalina joka on ajan funktio s(t)
  • Jaksollinen signaali on signaali joka toistaa itsensä jakson T välein
   S(t+T) = s(t)
 • Mikä tahansa signaali voidaan esittää koostuvan joukosta jaksollisia signaaleja
  • Fourier analyysi

Termejä

 • Amplitudi (A) : Kertoo signaalin maksimivoimakkuuden (yleensä voltteina)
 • Taajuus (f): Kertoo toistuvien syklien määrän sekunnissa (1/s = Hz)
 • Jakso (T): Aika joka kuluu kunnes signaali toistaa itsensä (1/f = s)
 • Vaihe (Φ): Suhteellinen asema aika akselilla jakson sisällä.
 • Signaalinnopeus (v)= kuinka nopeasti signaali liikkuu
  • Tyhjiössä sama kuin valonnopeus c ~ \Huge(3*10^{8}m/s)
 • Aallonpituus : = \Huge\lambda=v*T\Rightarrow\lambda=\frac{v}{f}

Taajuus

 • Käytännössä signaalit koostuvat useasta eri taajuuskomponentista
  • Mikä tahansa elektromagnettinen signaali voidaan esittää koostuvan joukosta jaksollisia signaaleja (sin aaltoja) eri amplitudilla, taajuudella ja vaiheella → fourier analyysi (tlp 2)
 • Esimerksi \Huge s(t)=(4/\pi)\,\sin(2\pi ft\,)+\frac{1}{3}\sin(2\pi(3f)t) koostuu kahdesta taajuuskomponentista
  1. \Huge \sin(2\pi ft)
  2. \Huge \frac{1}{3}\sin(2\pi(3f)t)
  • taajuudet näissä signaaleissa ovat f ja 3f
 • Perustaajuus (fundamental frequency)
  • Taajuus jonka monikertoja muut taajuudet ovat
  • Koko signaalin jakso on sama kuin perustaajuuden jakso
 • Signaalin spektri (spectrum)
  • Signaalissa olevat taajuusalueet (edellisessä esimerkissä f:stä 3f:ään)
 • Absoluuttinen kaistanleveys
  • Spektrin leveys (3f-f = 2f)
  • Useissa signaaleissa lähestyy ääretöntä
 • (efektiivinen) Kaistanleveys
  • Kapea kaista taajuuksia johon signaalin energia on keskittynyt.

Kaistanleveyden ja tiedonsiirtokapasiteetin yhteys

 • Mitä suurempi kaistanleveys sen enemmän tietoa voidaan siirtää
  • Signaaleilla ääretön kaistanlevyes
 • Siirtojärjestelmä rajoittaa kaistanleveyttä jolla tietoa voidaan siirtää
  • Mitä suurempi siirrettävä kaistanlevyes, sitä suurempi hinta
  • Kaistanleveyden rajoittaminen aiheuttaa signaaliin vääristymiä

Kommunikointikanavan kapasiteetti

 • Kommunikointikanavan kapasiteetti = Maksimimäärä dataa, jota voidaan kyseisessä ympäristössä siirtää
  • Häiriöt, kuten kohina, heikentävät siirtokykyä
 • Tiedonsiirtonopeus (data rate) - kuinka hyvin bitti kulkee (bittiä sekunnissa, bps)
 • Kaistanleveys - lähettimen ja siirtotien rajoittama kaista jolla signaali siirretään (Hertz)
 • Kohina (Noise) - keskimääräinen kohinan määrä siirtotiellä
 • Virhetaajuus (Error rate) - Kuinka usein sattuu virheitä (lähetetty ykkönen tulkitaan nollaksi tai toisinpäin)

Nyquist

 • Kohinattomassa ympäristössä tiedonsiirtonopeutta rajoittaa vain kaistanleveys
 • Binäärisessä tiedonsiirrossa (kaksi signaalitasoa)
  C=2B, C= kapasiteetti, B = kaistanleveys
 • M:llä signaalitasolla tiedonsiirto nopeus on vastaavasti
  \Huge C=2B\,\log_{2}M, jossa M on signaalitasojen määrä (\log_{2}2=1)
 • Esimerkiksi B = 3100 Hz ja signaali tasoja on 8 siirtokapasiteetti on tällöin
  • \Huge C=2*3100Hz\,\log_{2}8=6200*3=18600bps (\Huge Hz=\frac{1}{s}, \Huge bps=\frac{bits}{s})
 • Kaistanleveyttä kasvattamalla myös siirtonopeus kasvaa
 • Entä kun mukaan tulee kohinan aiheuttamat virheet?
 • Siirtonopeuden kasvaessa yhden bitin lukemiseen käytetty aika pienenee
  • Siirtotien kohina vaikuttaa useampaan bittiin
  • Jos kohina on vakio siirtonopeuden kasvattaminen lisää virheiden määrää

Signaali kohinasuhde (SNR)

 • Signaalin voimakkuuden ja kohinan voimakkuuden suhde tietyllä hetkellä
 • Mitataan yleensä vastaanottimelta
 • Suhde ilmoitetaan yleensä desibeleinä
  \Huge SNR_{dB}=10\log_{10}\frac {Signaalin\, voimakkuus}{Kohinan\, voimakkuus}
 • Korkea SNR tarkoittaa hyvälaatuista signaalia
 • SNR asettaa ylärajan siirtonopeudelle

Shannon

 • Shannon ottaa SNR:n mukaan siirtonopeuden laskemiseen
  \Huge C=B\log_{2}(1+SNR)
 • Teoreettinen maksimi siirtonopeudelle johon voidaan päästä
 • Käytännössä nopeudet pienempiä
  • Kaava ei huomioon impulssikohinaa, ainoastaan valkoisenkohinan (tasaisen taustakohinan)
  • Signaalin vaimentumisen ja viivästymisen aiheuttamia signaalinvääristymiä ei oteta huomioon

Esimerkki lasku Nyquistilla ja Shannonilla

 • Kanavalla käytettävä spektri on n 3 MHz ja 4 MHz välissä

\Huge SNR_{dB}= 24 dB joten
\Huge B=4\, MHz-3\, MHz=1MHz
\Huge SNR_{dB}=24\, dB=10\log_{10}(SNR)\Rightarrow SNR=10^{24}=251

 • Käytetään Shannonin kaavaa

\Huge C=10^{6}*\log_{2}(1+251)\simeq10^{6}*8=8\, Mbps

 • Kuinka monta signaalitasoa tarvitaan tähän pääsemiseksi? (Nyquist)

\Huge C=2B\,\log_{2}M
\Huge 8*10^{6}=2*(10^{6})*\log_{2}M
\Huge 4=\log_{2}M\Rightarrow M=16

Last modified: 2013/07/01 14:42