View page as slide show

Langaton tietoliikenne: MAC

MAC (medium access control)

 • Määrittää kuinka siirtotietä käytetään yhteyden muodostamiseen kahden tai usemman laitteen välille.
 • On osa OSI:n kerroksesta kaksi. (linkki kerros) (data link control layer)
  • Logical Link Controller (LLC) hoitaa loput kerroksen kaksi toiminnoista
 • Käyttäjiien hallintaan MAC kerroksella hyödynnetään eri kanavointi (multipleksaus, multiplexing) tekniikoita
 • Määritetään, kuinka useampi käyttäjä voi käyttää samaa kommunikointi menetelmää (minimihäiriöllä)

Langallinen vs langaton

 • Ethernetissä käytetään CSMA/CD:tä (carries sense multiple access with collision detection)
  • Ennen lähetystä tarkistetaan että media on vapaa (carrier sense) muilta lähettäviltä laitteilta (multiple access)
  • Mikäli lähetyksen aikana tulee törmäys, lopetetaan lähetys ja yritetään uudestaan myöhemmin
   • Törmäyksen tunnistus onnistuu lukemalla johtimen signaalia
 • CSMA/CD lähestymisen ongelmat langattomassa maailmassa
  • törmäyksen tunnistaminen ei ole mahdollista radiokommunikoinnissa
 1. Near - far ongelma
  • Lähempänä olevat laitteet peittävät kauempana olevien kuuluvuuden.
 2. hidden node
  • Lähetin kuulee vain niiden laitteiden lähetyksen jotka ovat sen omalla kantoalueella
  • Tukiaseman kanssa voi kuitenkin kommunikoida laitteita, jotka eivät kuulu päätelaitteelle. Saman aikainen lähetys aiheuttaa törmäyksen tukiasemalla.
 3. exposed node
  • Päätelaite kuulee yhden tukiaseman lähettävän signaalia toiselle päätelaitteelle.
  • Päätelaite odottaa turhaan siirtotien vapautuvan, vaikka se hyvin voisi lähettää toiselle tukiasemalle aiheuttamatta häiriöitä

Kanavointi (Multipleksaus)

 • Kommunikointi median jako käyttäjien kesken
  • Yritetään minimoida muille kommunikoijille aiheutuvat häiriöt
 • Tilan/alueen mukaan: SDM (space division multiplexing)
 • Taajuuden mukaan: FDM (Frequence division multiplexing)
 • Ajan mukaan: TDM (time division multiplexing)
 • Koodin mukaan: CDM (Code division multiplexing)

SDM

 • Kommunikointi on sallittu vain tietyille laitteille tietyllä alueella
  • Esimerkiksi eri radioasemat voivat käyttää samaa taajuuttaa samaan aikaan kun ovat tarpeeksi kaukana toisistaan
 • Verkkosuunnittelussa samaa taajuuttaa käyttävät tukiasemat sijoitetaan toisistaan riittävälle etäisyydelle.
 • Laitteiden kantamien väliin voidaan jättää lisäksi vielä suojaväli (häiriöiden välttäminen)
 • Oman tilan varaaminen ei ole useinkaan mahdollista
 • Käytetään yhdessä muiden menetelmien kanssa.

FDM

 • Jokaiselle käyttäjälle varattu oma taajuuskaista (kanava).
 • Kanavien välillä on suojaväli, jotta vältytään esim ajdacent channel häiriöiltä
  • Esim saman alueen radiokanavat toimivat eri taajuuksilla
 • Yksinkertainen toteuttaa
  • Vastaaotin vain viritetään lähettimelle määritelly taajuudelle
 • Jokaiselle lähettimelle oman taajuuden antaminen aiheuttaa taajuuksien hukkakäyttöä.

TDM

 • Kanava on jaettu ajallisesti viipaleisiin (timeslot)
  • suojaväli aikaviipaleiden välissä, vähentämään päällekkäisten lähetysten riskiä.
 • Jokaiselle päätelaitteelle määritellään oma/omat aikaviipaleensa.
  • Mikäli kommunikointia tapahtuu oman aikaviipaleen yli syntyy co-channel interference
 • Vaatii synkronoituja kelloja kaikkien kommunikoivien laitteiden välillä
  • Vastaanottimen pitää kuunnella oikeaan aikaan jotta saa lähettimen viestin
  • Signaalin kulkuviiveet otettava huomioon.
 • Joustava malli
  • Aikakanavia voidaan antaa enemmän niille jotka lähettävät enemmän dataa.

CDM

 • Kanavan käyttäjät tunnistetaan käytetyn koodin pohjalta
 • Koodit ortogonaalisia toisilleen
  • Eri koodilla tulevat viestit näkyvät toisilleen taustakohinana eli eivät häiritse toisiaan
 • Mahdollisia koodeja paljon verrattuna vaikka mahdollisiin taajuuksiin
  • Kaikille lähettimille voidaan antaa omat koodinsa
 • Vastaanottajan on tiedettävä oikea koodi signaalin tulkitsemiseksi
 • Vastaanottimen on oltava synkronissa lähettäjän kanssa.
 • Vaatii lähettimeltä lähetystehon kontrollointia.
  • Kaikkien lähettimien signaalien tulisi olla vastaanottajalla samalla voimakkuudella, jotteivat ne peitä toisiaan.

Access menetelmät

 • Access menetelmät hyödyntävät multipleksausmenetelmiä
  • eri multipleksausmenetelmiä käyteään usein yhdessä
  • multipleksauksen lisäksi sisältävät algoritmit joiden pohjalta esimerkiksi taajuus tai lähetys aika valitaan
 • Vaihtoehdot vastavaat kuin kanavoinnissa
  • SDMA (space division multiple access)
  • FDMA (Frequency division multiple access)
  • TDMA (Time division multiple access)
  • CDMA (Code division multiple access)

SDMA

 • Määritellään käyttäjille erilliset alueet langattomissa verkoissa.
 • SDMA MAC algoritmi valitsee esimerkiksi käytettävän tukiaseman.
  • Valitaan paras kuuluvuuden, vapaana olevien taajuuksien, aikaviipaleiden ja koodien pohjalta.
 • Käytetään yhdessä muiden access metodien kanssa, ei yksinään.
 • Suunnattujen säteiden avulla voidaan jakaa alueita pienempiin osiin.
  • vrt. analoginen maailma, jossa jokaisella tillajalla oma kuparikaapeli puhelinkeskukseen

FDMA

 • Määrittellään millä taajuudella mikäkin laite lähettää (FDM:n pohjalta)
  • Määrittelyt joko kiinteitä (esim FM-radio) tai dynaamisia (tarpeen mukaan)
 • Taajuuksia voidaan vaihdella ajan funktiona
  • TDMA + FDMA yhteistoiminta
   • vrt. FHSS
   • taajuuden vaihtelut sovittava etukäteen.
 • Useiden eri taajuuksien kuuntelu vaatii monimutkaisen vastaanottimen
 • Kaksi toiminta mallia
 1. Lähetin ja vastaanotin käyttävät samaa kanavaa kommunikointiin
  • Half duplex (vuorolähetys)
  • Aikajaolla (TDD, Time division duplex) avuilla jäljitellään full duplexia
 2. Lähetin ja vastaanotin käyttävät kommunikoinnissa eri kanavia
  • full duplex
  • FDD (frequency division duplex)
  • uplink → päätelaitteelta tukiasemalle
  • downlink→ tukiasemalta päätelaitteelle

TDMA

 • Määritellään mitä aikaviipaleita kukakin käyttää
  • Lähetysvuorot kiertävät laitteelta toiselle
 • Vastaanotin voi kuunnella koko ajan samaa taajuutta.
  • vastaanotin hyvin yksinkertainen toteuttaa
 • Laitteet synkronoitava tarkasti keskenään.
  • Signaalin pitää saapua oikeaan aikaan vastaanottimelle
  • Etäisyydet. siirtoviiveet, häiriöt otettava huomioon
 • Aikaviipaleet voidaan jakaa joko kiinteästi tai dynaamisesti.
 • Dynaaminen aikajako vaatii jokaisen lähetyksen tunnistamisen
 • Tunnistamisene käytetään esim. MAC osoitetta
 • Kiinteä TDM (fixed TDM)
  • yksinkertaisin tapa jakaa aika siivuja.
  • Kiinteä kaistanleveys
  • Kiinteä viive (odotus aika viipaleesta toiseen)
  • Ei sovi purskeiseen tai asymmetriseen datan siirtoon.
  • Hukkaa kaistaa.
 • Kiinteä TDM on käytössä monissa puhelin ratkaisuissa (mm. DECT, GSM)
  • Puheliikenteessä kaistantarve ei muutu
 • Voidaan jakaa kahteen toiminta malliin kuten FDMA:kin
 1. lähetin ja vastaanotin käyttävät samaa aikaviipaletta kommunikointiin
  • half duplex
 2. Lähetin ja vastaanotin käyttävät kommunikoinnissa eri aikaviipaletta kommunkointiin
  • Full Duplex (TDD, Time division duplex )
   • jokaiselle yhteydelle varattu oma up- ja downlink pari
 • Slotted Aloha
  • Aloha pohjainen, pääsyä siirtoteille ei koordinoida
  • kaikki laitteet synkronoitu
  • lähetys ainoastaan aikasiivun alussa
 • DAMA (Demand assigned multiple access) (reservation aloha)
  • Jokainen käytettävä viipale täytyy varata erikseen
 • ISMA (inhibit sense multiple access)
  • tukiasema lähettää busy signaalia down linkkiinsä kun on varattu
  • AMPS
 • Pollaus (polling)
  • Laitteita pyydetään erikseen lähettämään
 • CSMA / CA (CSMA with Collision Avoidance)
  • Yritetään välttää törmäyksiä tarkkailemalla siirtotietä ennen lähetystä.
  • Ongelmana esim. hidden node
  • IEEE 802.11
 • MACA (Multiple access with collision avoidance)
  • Lähetystä varten pyydetään erikseen lupa (RTS→ request to send)
  • Luvan saamisen (CTS→ Clear to send) jälkeen voi viestin lähettää
  • ratkaisee hidden terminal ongelman
  • ad hoc verkkoihin soveltuva malli
  • IEEE 802.11(a,b,g) (tarkastellaan tarkemmin wlan luennoilla)

CDMA

 • Kuinka valitaan käytettävä koodi kommunikoinnissa
  • Valitaan tarpeen mukaan
 • Ortogonaaliset koodit ovat helppo erottaa toisistaan
  • koodien keskinäinen tulo on nolla (nollat koodissa kuvataan -1:llä)
  • esim (+1.-1.+1,-1) ja (1,1,-1.-1) ovat ortogonaalisia
 • Koodilla on hyvä autokorrelaatio (autocorrelation)
  • Kuinka hyvin ajan suhteen siirtynyt signaali vastaa alkuperäistä
  • Koodi kerrottuna itsellään tuottaa korkean arvon.
 • Esim Barker koodi: (+1,-1,+1,+1,-1+1,+1,+1,-1,-1,-1)
  • sisäinen tulo on (1*1)+(-1*-1)+(1*1)+(1*1)+(-1*-1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(-1*-1)+(-1*-1)+(-1*-1)=11
  • Yhden bitin shiftaus tuottaa tulokseksi ykkösen→ synkronointi helpottuu.
 • Esimerkki: A:lla koodi: 010011 ja B:llä koodi 110101. A lähettää bitin 1 ja B bitin 0
  • Koodit ortogonaalisia (-1,1,-1,-1,1,1)*(1,1,-1,1-1,1) = 0
  • molemmat hajauttavat bittinsä koodinsa avulla A=1*(-1,1.-1,-1,1,1)=(-1,1,-1,-1,1,1)B=-1*(1,1,-1,1,-1,1)=(-1,-1,1,-1,1,-1)
  • Molemmat lähettävät bittinsä yhtäaikaa C:lle jolloin tulos C:lle on (-1,1,-1,-1,1,1)+(-1,-1,1,-1,1,-1) =(-2,0,0,-2,+2,0)
  • C haluaa lukea A:n datan eli kertoo saadun datan a:n avaimella (-2,0,0,-2,+2,0)*(-1,1.-1,-1,1,1) = 6 joka on suurempi kuin 0 eli lähetetty bitti on 1
  • B:n avaimella tulo olisi -6 joka on pienempi kuin nolla eli lähetetty bitti on 0
 • Mitä jos signaali B on 5 kertaa vahvempi (kerrotaan B:n arvot viidellä)
 • tulos A:n avaimella 6 ja B:n avaimella -30
 • A:n arvo suhteellisen lähellä nollaa jos verrataan B:n arvoon. Voidaan tulkita kohinaksi.
 • CDMA järjestelmissä pitää olla hyvä tehonsäätö.
  • Toisaalta esim 1000 kertaa sekunnissa tehtävä säätö vie paljon energiaa
 • Lähetysten tullessa eriaikaan ei ortogonaalisuus pure.
 • koodit yleensä pitkiä (esim IS-95 2^42-1 bittiä)
  • Lähettimen ja vastaanottimen täytyy olla synkronissa koodin käytössä
 • Lähettimet ja vastaanottimet vaikeita toteuttaa
 • Tekniikkaa kehitetty eteenpäin paremman suorituskyvyn saamiseksi
  • W-CDMA ja cdma2000

Tekniikoiden vertailua

 • Tekniikoita käytetään yleensä yhdessä esim:
  • SDMA,TDMA,FDMA (GSM, DECT, PACS, Iridium ….)
  • CDMA, SDMA (IS-95, globalstar)
  • CDMA:n kapasiteettia voidaan kasvattaa yhdistämällä sitä TDMA ja FDMA tekniikoihin
 • Handover eli solusta toiseen liikkumisen
  • CDMA mahdollistaa yksinkertaisen handoverin
   • kommunikointia voidaan suorittaa yhtäaikaa kahden tukiaseman kanssa (soft handover)
  • TDMA ja FDMA järjestelmissä vaihto täytyy tapahtua tietyllä hetkellä (hard handover)
 • Käyttäjien lisääminen
  • TDMA ja FDMA järjestelmissä on tiukka raja käyttäjä määriin
   • tukiaseman taajuuksien/aikaviipaleiden ollessa täynnä ei lisää käyttäjiä voi tulla soluun
  • CDMA:n uuden käyttäjän tullessa kohina taso nousee,
   • solun kantama voi pienentyä jolloin kauimpana olevat käyttäjät voivat pudota
 • Perusmallit vaativat tukiaseman jakamaan koodeja, aikaviipaleita tai taajuuksia
  • Hajautetuissa (tukiasemattomissa) malleissa tarvitaan muita ratkaisuja
  • Eri tilanteet ja käyttötarpeet vaativat erilaisia ratkaisuja.
Last modified: 2013/07/01 14:42