View page as slide show

GPRS ja EDGE

GPRS (General Packet Radio Service)

 • Lisää GSM:n piirikytkentäisen tiedonsiirron rinnalle tuen pakettikytkentäiseen tiedonsiirtoon
  • Laskutus voidaan tehdä siirretyn datamäärän mukaan
 • Standardisoitu vuonna 1997
 • Voidaan käyttää mobiilipalveluiden (mm. WAP, SMS,MMS) käyttöön tai Internet-palveluille (mm. sähköposti,www)
 • GPRS:llä on keskeinen rooli matkapuhelinverkkojen kehityksessä kohti 3. sukupolvea
  • Puhutaankin 2.5G -verkosta

GPRS (General Packet Radio Service)

 • Tarjoaa kohtuulliset datanopeudet
  • Käyttää vapaita aikaviipaleita
  • Teoriassa yli 100 kbps, käytännössä n. 20-30 kbps
  • Pitkät viiveet
   • Round-trip-time tyypillisesti luokkaa 600-700 ms
  • Priorisoitu puheen alapuolelle, joten ruuhkaisessa verkossa nopeusjää pieneksi
 • Edellyttää
  • Päätelaitteilta GPRS-tukea
  • Päivityksiä olemassa oleviin GSM-verkkokomponentteihin
  • Kaksi täysin uutta komponenttia GSM-verkkoon
   • SGSN (Serving GPRS Supporting Node)
   • GGSN (Gateway GPRS Supporting Node)

GPRS-verkon arkkitehtuuri

SGSN (Serving GPRS Supporting Node)

 • Vastaa datapakettien välityksestä matkapuhelimiin palvelualueensa sisällä
  • Ottaa pakettimuotoisen datan vastaan päätelaitteelta
  • Hoitaa reitityksen oikealle GGSN:lle tai päätelaitteelle
 • Suorittaa käyttäjän tunnistamisen
 • Hallitsee loogisen linkin ja käyttäjän liikkuvuuden
  • Hyödyntää HLR, AUC ja EIR – komponentteja

GGSN (Gateway GPRS Supporting Node)

 • Toimii siltana GPRS-verkon ja ulkoisen verkon (esim. Internet) välillä
  • Muuntaa SGSN:ltä tulevat GPRS-paketit sopivaan formaattiin (esim. IP tai X.25) ja lähettää ne eteenpäin dataverkkoon
  • Toiseen suuntaan tulevan paketin osoitetiedon GGSN muuntaa GSM-osoitteeksi ja toimittaa sille SGSN:lle, joka huolehtii vastaanottajan alueesta

GSM- ja GPRS-verkkojen modulointi

 • Käytetään GMSK-modulointia (Gaussian Minimum Shift Keying)
  • Yhdellä moduloidulla pulssilla voidaan kuvata yksi bitti
 • Sinänsä käyttää radiokaistaa tehokkaasti, mutta modulointitapa rajoittaa nopeutta

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)

 • Tunnetaan myös nimellä Enhanced GPRS (EGPRS)
 • Perustuu uuteen modulointimenetelmään 8-PSK (8 Phase Shift Keying)
  • Yhdellä moduloidulla pulssilla voidaan kuvata kolme bittiä
 • Siirtonopeus yli 60 kbps yhtä aikaviipaletta käyttämällä
  • Kolminkertainen tiedonsiirtokapasiteetti GPRS:ään verrattuna
  • Kaikkia aikaviipaleita käyttämällä teoriassa jopa 473,6 kbps (mikä täyttää 3G-verkoille asetetun minimin 384 kbps)
 • Uuden modulaatiotekniikan vuoksi ohjelmistoihin ja laitteisiin tarvitaan muutoksia
  • Tukiasemiin tarvitaan EDGE-vastaanotinyksikkö
  • Tukiasemakeskuksiin tarvitaan ohjelmistopäivitys
 • Tukee myös vanhoja päätelaitteita
 • EDGE:ä kutsutaan joskus 2.75G-tekniikaksi

Modulaatiotavat 8-PSK ja GMSK

8-PSK (EDGE) GMSK (GPRS)
Symbolinopeus 271 ksps 271 ksps
Bittejä per symboli/pulssi 3 1
Hyötykuorma / aikajakso 346 bits 114 bits
Bruttonopeus / aikajakso 69.2 kbits/s 22.8 kbits/s
Bruttonopeus / siirtotie 553.6 kbits/s 182.4 kbits/s
Käyttäjänopeus / aikajakso (pakattuna) 22.8-69.2 kbits/s 11.2-22.8 kbits/s
Last modified: 2013/07/01 14:42