View page as slide show

Analogiset järjestelmät

ARP (Autoradiopuhelin)

 • VR:n vuonna 1962 kehittämä linjaradiojärjestelmä juniin pidettäviä yhteyksiä varten
 • Vuonna 1968 päätettiin ottaa yleisempään käyttöön
  • Rakentaminen alkoi 1969
  • Avattiin liikenteelle vuonna 1971
  • Kattoi koko Suomen vuonna 1978 (140 tukiasemaa)
 • Ensimmäinen merkittävä langaton puhelinjärjestelmä Suomessa
 • Käytti 150 MHz taajuusaluetta ja analogista taajuusmodulaatiota
  • 80 kanavaa, 147.9 - 154.875 MHz
  • Lähetystehot 1-5 wattia
 • Tarkoitettu autoon asennettavaksi
  • Ensimmäiset ARP-laitteet vaativat auton takakontin (ja maksoivat paljon)
 • Perustui solurakenteeseen
  • Palvelualue jaettu soluihin
  • Jokaista solua palveli tukiasema
  • Mobiililaitteet hakivat lähistöltään parhaiten kuuluvan tukiaseman ja liittyivät siihen
  • Koko Suomi saatiin katettua 140 tukiasemalla
 • Sukupolven 0 teknologiaa (0G)

ARP puutteet

 • Ei tukenut tukiasemanvaihtoa (handover)
  • Käyttäjän oli puhelun ajan pysyttävä saman tukiaseman kuuluvuusalueella
 • Perustui käsivälitteisiin keskuksiin
  • Soitettaessa käyttäjän täytyi tietää minkä keskuksen alla oli
  • ARP-puhelimeen soitettaessa soittajan piti tietää minkä ARP-keskuksen alla vastaanottajan puhelin sijaitsi
  • Päivitettiin täysin automaattiseksi 1990-luvun alussa
 • Ei salausta
 • Vuorosuuntainen (Half-Duplex) yhteys
 • Sai paljon käyttäjiä ja alkoi paikoitellen ruuhkautua
  • Vuonna 1977 10 800 käyttäjää
  • Huippuvuonna 1986 yli 35 000 käyttäjää
 • Pitkään aikaan ainoa matkapuhelinverkko, joka kattoi koko Suomen
  • Pysyi tiettyjen erityisryhmien (esim. metsästäjät) suosiossa
 • Suljettiin vuonna 2000 yhdessä NMT:n kanssa

NMT (Nordic Mobile Telephone)

 • 1960-70 -luvulla eri maissa oli eri matkapuhelinjärjestelmiä
  • Syntyi ongelmia, kun ihmisten liikkuvuus alkoi lisääntyä voimakkaasti
  • Silloisten verkkojen toiminta rajoitettua (ei roamingia, käsivälitteisiä, ruuhkaisia, kalliita

jne.)

 • 1970 perustettiin pohjoismainen työryhmä helpottamaan tilannetta à NMT
 • Tekniset määritykset valmiina 1973
 • Tukiasemien määritykset valmiina 1977
  • Ilmaiset ja avoimet (salli minkä tahansa yrityksen valmistaa laitteita à kilpailua à hinnat alas)
 • NMT-verkko avattiin 1980
  • Maailman ensimmäinen täysin automaattinen matkapuhelinjärjestelmä
   • Ensimmäisen sukupolven (1G) edustaja
 • Käyttäjämäärä lähti nopeaan kasvuun
  • Vuonna 1985 jo 110 000 käyttäjää (maailman suurin matkapuhelinverkko)
 • Käytössä alun perin 450 MHz:n taajuus
 • NMT 450 -matkapuhelimen suosio ylitti kaikki ennusteet
  • 1983 NMT-450 alkoi ruuhkaantua tiheämmillä asutusseuduilla
 • NMT-900 -verkon suunnittelu sai alkunsa
  • Käytti samaa tekniikkaa kuin NMT-450 – verkko
   • Radioteknisten komponenttien kehittyminen mahdollisti uuden verkon rakentamisen suhteellisen edullisesti
  • NMT-900 verkko saatiin käyttöön 1986
 • NMT-900 suljettiin Suomessa ARP:n kanssa vuonna 2000 (koska häiritsi GSM:ää)
 • Perustuu ARP:n tavoin analogiseen soluverkkotekniikkaan
  • Jokainen solu voi palvella tiettyä määrää puhelimia
  • Solukokoa pienentämällä saadaan enemmän kapasiteettia
  • Käytännön ratkaisuissa solun halkaisija oli noin 2-30 km
 • Monia etuja ARP:een verrattuna
  • Automaattinen puhelun kytkeminen
  • Roaming (tukiasemien välinen handover)
  • Käyttö mahdollista myös ulkomailla
  • Automaattinen laskutus
  • Kaksisuuntainen (Full-Duplex) yhteys
  • Myös datan siirto mahdollista (DMS, Data and Messaging Service) tai NMT-Text
 • Käytti analogista FFSK-modulaatiota (Fast Frequency Shift Keying modulation)
  • Siirtonopeudet 600-1200 bps
 • Heikkoutena analoginen, salaamaton tiedonsiirto
  • Helppo salakuunnella sopivalla skannerilla
 • NMT:tä käytettiin pääasiassa pohjoismaissa, mutta se levisi myös muualle Eurooppaan, Venäjälle sekä Lähi-itään ja Aasiaan
 • Korkeampi taajuuskin alkoi ruuhkautua 1990-luvun alussa
 • Huippuvuonna 1998 NMT-450 -verkkoa käytti yli 1,5 miljoonaa asiakasta
 • Uusien digitaalisten matkapuhelintekniikoiden (esim. GSM) tulo vähensi NMT:n suosiota 1990-luvun alussa
  • Silti NMT:llä oli GSM:ään verrattuna pitkään iso etu: parempi kuuluvuusalue
 • Myös NMT-450 lakkautettiin Suomessa vuonna 2002
Last modified: 2013/07/01 14:42