View page as slide show

Langaton Tietoliikenne

Kolmas sukupolvi (3G)

 • ITU-T on luonut yleisimmin tunnetun 3G-määritelmän, jonka mukaan 3G-matkapuhelinjärjestelmän tulee tukea
  1. Suuria bittinopeuksia
   • 144 kbps laajoissa ulkotiloissa (kulkuneuvot)
   • 384 kbps laajoissa ulkotiloissa (jalankulkijat)
   • 2 Mbps tai enemmän sisätiloissa
  2. Liikkuvuutta eri operaattoreiden verkkojen ja eri maiden välillä (vakioiduilla käyttäjätiedoilla, jolloin tietojen siirto operaattorien välillä helpottuu)
  3. Päätelaitteiden maantieteellisen sijainnin määrittelyä
  4. Multimediapalveluita (kiinteänopeuksisia/ vaihtelevanopeuksisia)
 • 3G mahdollistaa uudentyyppisiä palveluita, esim. datan (esim. tiedoston lataus) ja äänen (esim. puhelu) yhtäaikainen siirto
  • Mikä on seuraava killer application? Videopuhelut?
  • Ei välttämättä, esim. Japanissa ja Koreassa, jotka ottivat 3G:n nopeasti käyttöön, suosituimmaksi palveluksi on noussut musiikin lataus
 • Monet 3G-palvelut toimivat myös vanhoissa GPRS- ja EDGE-verkoissa (jos nopeus riittää)
 • Yleisesti kolmannen sukupolven järjestelmistä käytetään nimitystä IMT-2000 (International Mobile Telephony 2000)
  • Maailmanlaajuisesti eri tekniikoita radio-osalle
  • Maailmanlaajuisesti varattu 3G-käyttöön eri taajuusalueita
 • Euroopassa UMTS (Universal Mobile Telecommunication Services) -tekniikka käyttää radio-osassaan hyväkseen 3GPP:n kehittelemää WCDMA-tekniikkaa
  • Wideband CDMA (Code Division Multiple Access)

3G: lisenssit

 • 3G-järjestelmien käyttöönotto on viivästynyt useissa maissa
  • Käytetään eri taajuuksia kuin 2G-verkoissa à tarvitaan uudet lisenssit
 • Lisenssien määrää rajoittaa radiotaajuuksien riittävyys
  • Suomeen on mahdollista rakentaa enintään neljä rinnakkaista 3G-verkkoa
  • Lisenssit jaettiin Suomessa ilmaiseksi 1999
   • Taloustieteen professorit pitävät 3G-lisenssien ilmaisjakoa yhtenä Suomen suurimmista talouspoliittisista virheistä → 3,7 miljardin euron menetys valtiolle
  • Esim. Saksan valtio kuittasi lisenssihuutokaupassa n. 50 miljardia euroa (Soneran osuus n. 3,7 mrd €) )
   • Toisaalta 3G-huutokauppoja pidetään suurimpana yksittäisenä IT- laman aiheuttajana
    • Useat operaattori ajautuivat konkurssin partaalle, kun tekniikka ei ottanutkaan tuulta siipiensä alle odotusten mukaisessa aikataulussa

3G: käyttöönotto

 • Nykyisten datapalvelujen käyttäjät kaipaavat selvästi nopeampaa tiedonsiirtoa
  • Erityisesti yritysmaailmassa, jossa toimistosovelluksia on jo mobilisoitu
  • Myös kuluttajat odottavat nopeampia tiedonsiirtoyhteyksiä
 • Läpimurto massamarkkinoilla edellyttää kuitenkin
  • Kattavaa kuuluvuusaluetta (tukiasemia tarvitaan tiheään –mikä on kannattavaa ja mikä ei?)
  • Edullisten päätelaitteiden yleistymistä (kytkykauppa auttaa)

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

 • Euroopassa käytössä oleva 3G järjestelmä
 • Perustuu avoimeen standardointiin
  • 3GPP vastuussa
 • Painopiste multimediassa, pakettidatassa ja uusissa palveluissa, esim
  • Paikkaan liittyvät palvelut
  • Yhtäaikaiset puhelut ja datayhteydet
  • Muokattavat palvelut
 • Tukee eri solukokoja
  • Satelliitti: maat/maanosat
  • Macro: < 30 km
  • Mini: < 3 km
  • Micro: muutama katu
  • Pico: huone, juna, lentokone jne.

UMTS: laatuluokat

 1. Conversational Class (Keskusteluluokka)
  • Vaativat usein interaktiivisuutta ja reaaliaikaisuutta: Ääni, videoneuvottelu, …
 2. Streaming Class (” Datavirta” -luokka)
  • Kaistavaatimus on tasainen, ei salli viivevaihtelua: Multimedia, tilausvideot, …
 3. Interactive Class (Interaktiivinen luokka)
  • Tietoa siirretään ”pyynnöstä”: Internet-selailu, verkkopelit, …
 4. Backround Class (Taustaluokka)
  • Taustalla tapahtuvaa tiedonsiirtoa, Ei reaaliaikaisuusvaatimusta
 • Yhdellä käyttäjällä voi olla samanaikaisesti monta erityyppistä yhteyttä auki, kuten ääni, video ja datayhteydet

UMTS: erot 2G-järjestelmiin

 • Suurempi nopeus (jopa 1920 kbps, lisätekniikoilla enemmän)
 • Tarpeen mukaan vaihteleva siirtonopeus
 • QoS-ominaisuudet
 • Eri laatutasoisten palveluiden yhdistäminen yhdeksi yhteydeksi
 • Eri tasoiset viivetakuut
 • Yhteensopivuus 2G-laitteiden kanssa kattavuuden takaamiseksi
 • Asymmetrinen Up/Downlink
 • Joko TDD tai FDD (tai MC-CDMA (Multi-Carrier Code Division Multiple Access (MC-CDMA))

UMTS-verkko

 • GERAN GSM, EDGE, Radio Access network
 • HSS = Home subscriber server
 • CSCF = Call state control function
 • MGCF = Media gateway control function
 • SGSN = Serving GPRS support node
 • GGSN = Gateway GPRS support node
 • MGW = Media gateway

UMTS-verkon pääkomponentit

 • User and Services Identity Module (USIM)
  • GSM:n SIM-korttia vastaava
  • Sisältää UMTS-turvatoimet, tilaajamerkinnät, sähkörahan, luottokorttitiedot, GSM:n SIM-sisältö, jne…
 • Mobile Equipment (ME)
  • Aluksi valmistunee puhelimia, joita voidaan käyttää sekä GSM että UMTS - verkoissa
 • UMTS Radio Access Network (UTRAN)
  • Tukiasemat (BS / Node-B)
   • RNC:t (Radio Network Controller)
    • Huolehtivat päätelaitteiden ja tukiasemien välisen radiorajapinnan toiminnasta
    • Yhdistää tukiasemat UMTS-CN:ään (UMTS-runkoverkkoon)
  • RNS (Radio Network Sub-System)
   • Yhden RNC:n ja siihen liittyneiden tukiasemien muodostama aliverkkokokonaisuus

UMTS Core Network (CN)

 • Interworking Unit (IWU)
  • Muuntaa pakettikytkentäisestä piirikytkentäiseksi tai päinvastoin
  • Muodostaa liitynnän URANin ja erityyppisten puhelinverkkojen välillä
 • MSC/VLR (Mobile Switching Center / Visitor Location Register)
  • Runkoverkon keskus joka kytkee yhteydet sijaintien mukaan
  • GMSC = Gateway-MSC, yhdyskäytävä puhelinverkkoihin
 • SGSN (Serving GPRS Support Node)
  • Yhdistää UMTS-verkon muihin verkkoihin GPRS-pohjaisella ratkaisulla
 • GGSN (Gateway GPRS Support Node)
  • Yhdyskäytävänä UMTS:n ja IP-verkkojen välillä
 • HLR (Home Location Register)
  • Säilyttää tilaajatietoja
 • SCP (Service Controlling Point)
  • Huolehtii asiakkaiden lisäarvopalveluista

UMTS: WCDMA

 • Käyttää pääsymenetelmänä suorasekvensoitua WCDMA-tekniikkaa (DS-CDMA, Direct-Sequence CDMA)
  • Kerrotaan käyttäjän data näennäissatunnaisella PN-koodilla (chip) à saadaan koodattu signaali
  • Chip rate on 3.84 Mcps
 • Mitä lyhyempi PN-koodi, sitä
  • nopeampi siirtonopeus
  • huonompi virhe-/häiriösietoisuus
 • PN-koodien tavoitteena on saada lähetettävä signaali sellaiseen muotoon, että muut signaalit ovat mahdollisimman paljon taustakohinan kaltaisia
 • Tarkka tehonsäätö tekee lähettimistä monimutkaisia
  • SIR/FER (Signal-to-Interference Ratio/Frame Error Rate) -mittaukset 1500 kertaa sekunnissa (1.5kHz)

UMTS: tietoturva

 • Rakennettu käytännön syistä GSM-verkon turvamallin päälle, mutta tunnettuja heikkouksia korjaten
 • Ratkaistu useimmat GSM-verkon tietoturvaongelmat
  • Salausalgoritmeilla pidemmät avaimet
  • Myös verkko todennetaan
  • Liikenteen salaus myös muualla kuin radiotiellä
  • Signalointidata todennetaan ja eheys taataan
  • SIM on päivitetty USIM:ksi, jossa on turvallisemmat algoritmit
  • Sisäänrakennettu mekanismi tietoturvatekniikoiden päivittämiseksi
 • Toisaalta UMTS on GSM-yhteensopiva, joten GSM- käyttäjillä on UMTS-verkossa myös käytännössä GSM- tietoturva

Matkapuhelinverkkojen kuuluvuus

 • GSM-verkko toimii käytännössä koko Suomessa (pieniä katvealueita syrjäseuduilla)
 • GPRS-verkko toimii käytännössä koko GSM-verkon peittoalueella
 • EDGE toimii useilla kaupunkialueilla, ei kuitenkaan täysin kattavasti
 • UMTS-verkon peittoalue on vielä erittäin rajallinen
  • Toimii lähinnä suurimmissa kaupungeissa ja niissäkin rajatulla alueella
 • Ks. esim. Soneran ja Elisan kuuluvuuskartat:

UMTS: nykyisiä ongelmia

 • Suhteellisen suurikokoiset päätelaitteet, heikompi akun kesto kuin

GSM-puhelimissa

 • Ongelmia handoverissa UMTS-verkosta GSM-verkkoon
 • Heikko kattavuusalue
  • Rakentaminen vie oman aikansa, eikä kattavuutta tulla saamaan joka paikkaan
 • Suurempia nopeuksia varten tukiaseman täytyy olla hyvin lähellä
  • Onko kannattavaa rakentaa tukiasemia joka kortteliin?
 • Yhteisen maailmanlaajuisen taajuuskaistan puute
  • Esim. Pohjois-Amerikassa taajuusalue on erilainen à Eurooppalaiset puhelimet

eivät toimi siellä (ja päinvastoin)

 • Vastaava ongelma kuin GSM:llä, jossa edullisten kolmitaajuuspuhelimien

markkinoille tulo vei vuosia

UMTS-päivitykset: HSPA

 • HSPA-tekniikoiden avulla nostetaan UMTS-verkkojen datanopeuksia
 • HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) (3.5G?)
  • Nykyiset maksiminopeudet päätelaitteen suuntaan 1,8 Mbps tai 3,6 Mbps
  • Periaatteellinen maksiminopeus 14,4 Mbps
  • Uplink-nopeus 384 kbps
  • Käytössä esim. Suomessa (esim. Elisan tarjoamat 1024 kbps-yhteydet)
 • HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (3.75G ?)
  • Nostaa myös uplink-tiedonsiirron maksimissaan 5,76 Mbps:n nopeuteen
  • Ei vielä käytössä Suomessa
 • HSOPA (High Speed OFDM Packet Access, Super 3G)
  • Mahdollistaa ehkä tulevaisuudessa 100 Mbps:n downlink- ja 50 Mbps:n uplink- nopeudet

Matkapuhelinverkkojen tehot

 • Matkapuhelinverkot käyttävät radiotaajuuksia
  • Ionisoimatonta säteilyä, jonka fotonienergia ei ole riittävä poistamaan elektroneja elävän kudoksen atomeista (kuten esim. röntgensäteily)
 • Maksimitehot määritelty kansallisesti
  • Puhelin säätää jatkuvasti tehoaan ja pyrkii toimimaan minimiteholla
Matkapuhelin (uplink) Tukiasema (downlink)
Matkapuhelin-verkko Taajuusalue (MHz) Suurin keskim. teho (W)Taajuusalue (MHz) Tyypillinen antenniin menevä teho (W)
GSM900 880–915 0,25 925–960 20
GSM1800 1710-1785 0,125 1805–1880 15
UMTS/WCDMA 1920-1980 0,125 2110–2170 10
 • Radiosäteily lämmittää kuitenkin kudoksia
  • Vrt. mikroaaltouuni (2,4 GHz)
 • Tukiasemien käyttämät korkeammat tehot suunnataan pois lähialueelta

Matkapuhelimien säteily

 • Suomessa säteilyturvakeskus (STUK) valvoo

matkapuhelinten säteilyturvallisuutta

 • Puhelimet testataan mittaamalla puhelimen

SAR-arvo (Specific Absorption Rate).

 • Mitataan pään alueelle imeytyvää lämpöenergiaa
 • Sallittuna raja-arvona 2 W/kg
 • Käytännössä kaikki markkinoilla olevat puhelimet alittavat

raja-arvon

http://www.stuk.fi/julkaisut/katsaukset/pdf/katsaus_matkapuhelimet_ja_tukiasemat.pdf

Matkapuhelinverkkojen tulevaisuus?

 • Erilaisten verkkotekniikoiden yhdistyminen
 • 4. sukupolvi (?)
  • Yhdistelmä erilaisia verkkoja, ”virtuaalinen verkko”
  • Täysin IP-pohjainen? Vai tuleeko uusi tekniikka joka korvaa IP:n?
  • Nopeudet 100 Mbps ulkotiloissa ja 1 Gbps sisätiloissa
  • Helppo, turvallinen, edullinen, aina läsnä
  • Ihmiset kytkeytyvät tietoverkkoihin samalla tavalla sen suuremmin miettimättä kuin nyt kytkeydytään esim. sähköverkkoon
Last modified: 2013/07/01 14:42