CT30A3800 JOHDATUS TIETOTURVAAN

Introduction to Information Security

3 ECTS

Tavoitteet Tiedot: Opiskelija ymmärtää tietoturvan merkityksen ja oppii ajattelmaan toimia tietoturvan näkökannalta. Opiskelija tietää tietoturvan tavoitteet ja uhat sitä vastaan sekä osaa arvioida tietoturvariskien todellisuutta. Taidot: Opiskelija osaa määritellä tietoturvapolitiikan ja suojata sähköpostinsa.

Sisältö Tietoturvan tavoitteet, yleiset termit, tietoturvapolitiikka sekä perusteet tiedon salauksesta ja käyttäjän tunnistamisesta.

Suoritustavat Luentoja 21 h, kotitehtäviä (3) 9 h, laboratoriotyö 20 h, 3. periodi. Muu kuormitus: itsenäinen opiskelu 18 h, tenttiin valmistautuminen 10 h, tentti. Kokonaismitoitus 78 h.

Arvostelu 0 - 5. Tentti 50%, laboratoriotyöt 50%.

Oppimateriaalit Schneier: Secrets & lies. Luennolla jaettava/ilmoitettava materiaali.

Edellytykset Suositellaan CT30A2003 Tietoliikennetekniikan perusteet –

Last modified: 2014/03/17 10:12