Export page to Open Document format View page as slide show

Johdatus tietoturvaan

Tietokone

 • Koostuu raudasta ja ohjelmista
  • Koneen perustoiminnoista vastaa käyttöjärjestelmä
 • Fyysinen rakenne tiedon kannalta.
  • Tiedon lähteet: Näppäimistö, hiiri, ulkoiset massamuistit
  • Tiedon käsittely: Keskusyksikkö ja muisti
  • Tiedon tallennus: Sisäset ja ulkoiset massamuistit
  • Tiedon tulostus: Näyttö, kirjoitin, ulkoiset massamuistit
  • Kaikki toimenpiteet voidaan ulkoistaa verkossa oleviin laitteisiin

Tietokoneen turva

 • Tavoitteena koneen luvattoman käytön estäminen ja havaitseminen sekä laitteella olevan tiedon ja sen käsittelyn suojaaminen
 • Luottamuksellisuus
  • Konetta ei pystytä käyttämään luvatta
  • Koneella olevaa tietoa ei päästä lukemaan luvatta
  • Koneella olevaa ohjelmaa ei päästä ajamaan luvatta
 • Eheys
  • Koneessa ei ole ylimääräisiä laitteita ja se toimii normaalisti
  • Tallennettua tietoa ei päästä muuttamaan
  • Ohjelman toimintaa ei päästä muokkaamaan
 • Saatavuus
  • Kone käynnistyy
  • Kone on käytettävissä kun sitä tarvitaan
  • Palvelut/tieto/ohjelmat ovat saatavilla ilman ylimääräistä viivettä
  • Hyökkääjä ei pysty vaikuttamaan saatavuuteen
   • Ohjelmien virheet aiheuttavat ongelmia saatavuuteen vaikkeivat olekaan suoranaisesti hyökkäyksiä
 • Haasteet
  • Pääsyn hallinta
  • Useiden käyttäjien hallinta
  • Oikeuksien hallinta jaettuihin resursseihin
   • Tietokannat, kaiuttimet …

Käyttöjärjestelmän turvallisuus

 • Käyttöjärjestelmä on vastuussa kaikesta perustoiminnasta
  • Käyttöjärjestelmän tukena erilaiset ajurit ulkoisille ja sisäisille laitteille
 • Sisäänrakennetut turvallisuus mekanismit ovat tärkeitä koska:
 1. Ylemmän tason turvallisuus voidaan rikkoa alemmalla tasolla
  • tekstinkäsittely ohjelman salausominaisuudet ei auta, jos hyökkääjä pääsee käyttöjärjestelmän turvattomuuden lukemaan mitä tekstinkäsittely ohjelma salaa.
 2. Helpompi toteuttaa
  • Turvallisuus toteutus yhdessä paikassa, ei tarvi joka ohjelmassa toteuttaa kaikkea.

3. Yleensä nopeampi

 • Käyttöjärjestelmä tasolla käskyt välittyvät prosessorille nopeammin
 • Jakaa itselleen suoritusaikaa
 • Muistin hallinta, tiedostojenhallinta, yleinen käytönhallinta
 • Käyttöjärjestelmän ydin
  • Ydin on luotettu ohjelma, jolla on kaikki oikeudet.
  • Käyttöjärjestelmän ytimet kasvaneet suuriksi (Kernel Bloat)
   • Enemmän toimintoja, joilla on kaikki oikeudet
   • Virheiden mahdollisuus suurempi
   • Paljon turhaa. (esim. Windows kirjoitin ajuri)

Tiedon syöttöön ja lähteisiin liittyvät riskit

 • Näppäimistö
  • Näppäilytallentimet koneen ja näppäimistön välillä
  • Langattomien näppäimistöjen liikenteen salakuuntelu
  • Näppäily äänten tallentaminen ja analysointi (http://www.tygar.net/papers/Keyboard )
  • Näppäilyjen tallentaminen ohjelmallisesti koneessa.
 • Mikrofoni
  • Koska päällä, koska pois päältä
   • Etäkäynnistys
  • Salakuuntelu haittaohjelmilla tai etäyhteyksien avulla
 • Ulkoiset massamuistit
  • Mitä pitävät sisällään
   • Usb-tikku viruksien levittelyyn
  • Mitä kone lukee muistilta
   • Vieraskone voi kopioida koko massamuistin sisällön levylleen/muistiin.

Tiedon tulostamisen riskit

 • Näyttö
  • Olkapään yli kurkkiminen (Shoulder surfing)
  • Etälukeminen
 • Kirjoitin
  • Tiedon kulkeutuminen oikealle kirjoittimelle
  • Langattoman yhteyden salakuuntelu
  • Tulosteiden säilyttäminen
  • Hyökkäykset kirjoitinta vastaan
   • DoS
  • Kirjoittimen käyttöoikeudet
 • Ulkoiset levyt
  • Tallenteiden säilytys

Pääsyn hallinta (käytön hallinta, access control)

 • Kuinka varmistaa että valtuutetut henkilöt voivat tehdä sitä mihin heille on valtuudet annettu, mutta muut eivät?
  • Reaalimaailmassa avaimet, vartijat jotka tarkistavat henkilöllisyys listasta oikeudet jne.
  • Perinteisesti yksikone yksikäyttäjä.
   • Pääsynhallinta tapahtui lukitsemalla kone tai huoneen ovi jossa kone on
 • Oikeuksien määrittäminen
  • Subjekti ja objekti: Subjektilla on oikeus käyttää objektia
 • Kaksi tapaa pääsynhallinnan käsittelyyn
 1. Määritellään kellä on mitäkin oikeuksia
 2. Määritellään mitä voidaan eri kohteille tehdä
 • Oikeuksia voidaan jakaa eri tasoisina.
  • Tietokoneessa käyttöjärjestelmä määrittelee
  • Unixissa luku, kirjoitus ja ajo oikeudet määritellään sekä tiedostoille että hakemistoille.
   • Tiedoston omistaja määrittelee oikeudet
  • Windows NT pohjaisissa edellisten lisäksi tuhoamisoikeus sekä tiedostonomistajan muuttamiselle ja tiedoston oikeuksien muuttamiselle erilliset oikeudet.
  • Verkkopalveluissa tasot palvelu ja alusta kohtaisia
   • Esimerkiksi wikeissä hyvin erilaisia malleja
 • Kontrollin helpottamiseksi oikeuksia voidan määritellä yleensä:
  • Tietylle käyttäjälle
  • Tietylle ryhmälle, jolla on samat oikeudet
  • Kaikille
 • DAC, Discretionary access control
  • Resurssin omistaja päättää oikeuksista
  • IBAC, Identity based access control
 • MAC, mandatory access control
  • Turvallisuustasoihin perustuva malli
   • Esim. erittäin salainen, salainen, luottamuksellinen, julkinen
  • Armeijasta tuttu
  • Bell-LaPadula malli
   • Ei voida lukea omaa tasoaan ylemmältä tasolta (no read-up)
   • Ei voida kirjoittaa omaa tasoaan alemmalle tasolle (no write-down)
 • RBAC, Role based access control, roolipohjainen pääsynhallinta
  • Oikeuksien jako tehtävän (roolin) mukaan.
  • Esim. Noppa
 • ACL = Access Control list
  • Määrittelee oikeudet tietylle objektille.
  • Yhden henkilön oikeuksien poistossa täytyy käydä läpi kaikki objektit
  • Ylläpito voi olla työlästä

Tunnistus ja autentikointi

 • Käyttäjä pitää tunnistaa ennen kuin voidaan määritellä mitä käyttäjä voi tehdä.
 • Kuinka päästää sisään vain oikeutettu käyttäjä
  • Oven avaus päästää kaikki sisään
  • Oven umpeen muuraaminen estää kaikkien pääsyn mukaan lukien oikeutetun käyttäjän.
 • Tunnistus virheet.
  • False positive: Tunnistetaan väärä henkilö oikeaksi
  • False negative: Ei tunnisteta oikeaa henkilöä
  • Mikään menetelmä ei täydellinen
 • Useita eri tapoja käyttäjän tunnistukseen:
  • Jotain mitä käyttäjä tietää, jotain mitä käyttäjä on, jotain mitä käyttäjä omistaa

Luokittelu / Evaluointi

 1. IVV (Independent Verification and Validation)
  • Ryhmä tarkistaa turvallisuuden toisen ryhmän tuotoksesta.
  • Kallis.
   • Käytetään vain suurta varmuutta tarvittaessa (sukkulat, ohjus kontrolli)
 2. Testataan tiettyjä kriteerejä vastaan.
  • Oranssi kirja
   • A:sta D:hen, alijaottelut numeroilla (isompi parempi)
   • Ei takaa että systeemi on turvallinen ainoastaan, että se on turvallinen tiettyjen ehtojen vallitessa
    • Esim: Windows NT C2 turvallisuusluokitus
     • Pätee ainoastaan, kun kone ei ole verkossa, eikä siinä ole korppu asemaa ja koneena on compaq 386.
   • Versio 1.0:n luokitus ei tarkoita että versio 1.1 olisi turvallisempi tai edes yhtä turvallinen
 • ISO 15408 Common Criteria (http://www.iso15408.net/)
  • Yksi yhteinen luokittelutapa.
   • Pohjana orange book
  • Määrityksiä erilaisille laitteille ja toiminnoille
  • Pohjana lista erilaisista turvallisuuskonsepteista, jotka halutaan tuotteesta varmentaa
  • Testaus erillisessä testaus laboratoriossa
   • Lähin Ruotsissa
  • Kritiikkiä
   • Tuotteen varmentaminen kallista (satoja tuhansia) ja prosessi hidas (tuote vanhenee)
   • Evaluointi voidaan tehdä ilman itse tuotteen turvallisuutta testaamatta ainoastaan täytettyjen paperien pohjalta
    • Tarkistetaan että prosessit tuotteen teossa ovat olleet kunnossa
   • Kaikki tuotteet eivät välttämättä samalla linjalla?
    • Erilaiset ohjelmistokehitysmalleja tuetaan eritavalla

Oman koneen suojaamisen merkitys

 • Tietoturva alkaa kotoa
 • Suojaukset ohitetaan kävellen
  • Kannettavan koneen vienti kotoa töihin ohitttaa työpaikan suojaukset.
  • Kotikoneella käsitelty tiedosto kulkeutuu suojausten ohi korpulla/rompulla
 • Suojautuminen on halvempaa kuin sotkujen selvitteleminen
 • Kotikoneita käytetään zombieina joiden kautta tehdään muita hyökkäyksiä
  • Roskapostin lähetys, Murto yritykset
  • Noloa

Suojausmenetelmiä

 • Estetään fyysinen koneelle pääsy.
 • Turvapäivitykset käyttöjärjestelmään ja ohjelmistoihin ajantasalla
  • Virustorjunta ajantasalla
  • Palomuuri ajantasalla
 • Mietitään mitä laitteita liitetään koneeseen
  • Tuntemattomat usb-tikut ja cd:t vaaran lähteitä.
 • Vaaditaan autentikointi järjestelmään pääsemiseksi
 • Varmennetaan ettei ohjelmia ole muunneltu
  • Integrity check ohjelmisto (monissa IDS ohjelmissa mukana)
 • Seurataan koneen toimintaa
  • Logit erillisessä paikassa/koneessa
 • Varmuuskopiot
Last modified: 2014/01/29 13:47