Export page to Open Document format View page as slide show

Johdatus tietoturvaan

Mitä tieto on?

 • Keskustelua
 • Tietoa ympäröi meitä
  • Tietoa tiedosta (muutoshistoria, tietotyyppi …)
 • Tieto voi olla monessa muodossa
  • Päässä, paperilla, tietokoneella, näkyvillä…
  • Digitaaliset muodot (Ykkösiä ja nollia)
   • Valona, sähkönä.
   • Levykkeellä, cd:llä, nauhalla, usb-tikulla…
 • Tietoa käsitellään monella tavalla
  • Kynällä, Tietokoneella, kännykällä
 • Tiedon muotoa voidaan vaihtaa
  • Tulostin muuttaa sähköisen tiedon fyysisesti paperille
 • Tietoa siirretään monella tavalla
  • puhumalla, verkossa, usb-tikuilla…
 • Tietoturvallisuus Tietojen ja tiedonkäsittelyn turvallisuus

Tietoturvan tavoitteet

from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Information_security_components_JMK.png/674px-Information_security_components_JMK.png

Tietoturvan päätavoitteet (CIA triad) ovat

 • Luottamuksellisuus. (Confidentiality)
 • Eheys (Integrity)
 • Saatavuus (käytettävyys) (Availability)

Nämä tavoitteet ovat osittain ristiriidassa toistensa kanssa. Tämän johdosta joudutaan tilanteen mukaan tekemään kompromissejä.

Luottamuksellisuus

 • Tietoon pääsee käsiksi ainoastaan ne, joilla siihen on oikeus.
  • Salainen pysyy salaisena
  • Tieto tiedosta pysyy salaisena?
 • Kuka päättää oikeuksista
  • Tiedon omistaja, erillinen oikeus oikeuksien myöntöön, joku ryhmästä…
 • Kuka valvoo oikeuksien käyttöä
  • kuka valvoo valvojaa?

Eheys

 • Tiedot ovat muuttumattomia
  • Tiedot tiedosta ovat muuttumattomia
  • Tallennettua tietoa ei oikeudeton ole päässyt muokkaamaan
  • Vastaanottaja saa tiedon siinä muodossa kuin lähettäjä sen on lähettänyt.
 • Eheyteen liittyviä kysymyksiä
  • Onko teksti alkuperäinen eikä jonkun matkalla muokkaama?
  • Onko tieto luotu aikaleiman osoittamaan aikaan?
 • Eheä on eri asia kuin oikea.
  • Poliitikon lausunto verkossa voi olla juuri se mitä poliitikko on sanonut, vaikka asiat siinä eivät pitäisikään paikkaansa.
   • Tieto on eheää, mutta politiikko ei tiennyt mistä puhui.
  • “100% kurssille osallistujista valmistuu diplomi-insinööriksi”
   • Lause on siinä muodossa kuin sen wikiin kirjoitin eli eheä. Tieto ei välttämättä kuitenkaan pidä paikkaansa (joku voi jättää opinnot keskenkin tai valmistua vain Tekniikan kandiksi)

Saatavuus

 • Tiedon tulee olla niiden käytettävissä, jotka sitä tarvitsevat
 • Tietoon pitää päästä käsiksi riittävän nopeasti
  • Tiedon, joka tarvitaan 5 minuutin sisällä, saamiseen ei saa kulua 10 minuuttia
 • Tiedon saannin pitää olla riittävän helppoa
  • Yksi vs monta lukkoa

Päätavoitteiden soveltaminen

 • Tietoturva on osa riskien hallintaa
 • Tietoturvan tavoitteena on löytää sopiva kompromissi jossa nämä kolme perustavoitetta ovat kyseiseen tilanteeseen sopivasti balanssissa
  • Onko tärkeämpää että henkilökunta pääsee käsiksi tietoon nopeasti ja helposti vai että ulkopuoliset eivät tietoon pääse käsiksi.
 • Ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua
  • turvamenetelmät pitää valita tilanteen mukaan

Teesejä

 • Turvallisuus ei ole tuote vaan prosessi
 • Turvallisuus ei ole mustavalkoinen vaan täynnä harmaan eri sävyjä
 • Tietoja tarvitsee suojata vain niiden arvon verran
  • Kassakaappia ei kannata ostaa leivän säilytystä varten… ainakaan suomessa.
 • Tietoturva on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.
  • Ei voida olettaa että hyökkääjä käyttää sitä reittiä, joka on suojattu.
  • Etuoveen lukkojen lisääminen siirtää hyökkääjän takaovella
  • Suojaamalla lentokentät terroristit vaihtavat kohteeksi junat.

Digitaalimaailma ja sen vaikutus tietoturvaan

 • Uhat digitaalisessa maailmassa muistuttavat reaalimaailman uhkia
  • Pankki voidaan ryöstää niin fyysisesti tai sähköisestikin
  • Salakuuntelu voidaan toteuttaa jugurttipurkilla tai tietokoneella
 • Keinot eroavat
  • tiirikka vs. ohjelmisto.
 • Kiristys, uhkaus, lahjonta: tehoavat kaikissa ympäristöissä
 • Automaatio tuo uusia mahdollisuuksia
  • Toistot helppoja
  • Pienistä puroista suuria jokia (salami hyökkäys)
  • 1/100000 mahdollisuuksia voidaan hyödyntää
 • Tiedonhaku ja yhdistäminen
  • vakoilu vs. tiedon louhinta
 • Etähyökkäykset
  • Ei tarvitse olla fyysisesti paikalla → potentiaalisten hyökkäjien määrä kasvaa
 • Hyökkäykset automatisoitavissa
  • Hajautetut hyökkäykset
 • Hyökkäykset eivät kunnioita valtio rajoja
  • Lainsäädännöt ovat maakohtaisia
 • Tieto leviää nopeasti
  • Turvallisuusaukot
  • Ohjeet
  • Hyökkäystyökalut
   • Yksi ohjelma → monta hyökkääjää → enemmän tuhoa
   • Työkaluja osaa käyttää lahjattomampikin
 • Tiedon leviämisen kontrollointi vaikeaa
  • Kiina, kirjastot jne.
 • Hyökkäykset tapahtuvat nopeasti
  • Reagointi hyökkäykseen liian hidasta (rosvot ovat karussa ennen sheriffin tuloa)
  • Ennakointi on tärkeää

Uhat

 • Suojamenetelmät on kehitetty torjumaan erilaisia uhkia.
 • Suojautumisen suunnittelussa ja suojamenetelmien valinnassa tulee ymmärtää mitä uhkia on olemassa
 • Uhat voivat kohdistua joko
  • Itse tietoa kohtaan
  • Tiedonkäsittelyä kohtaan
  • Tiedontallennus ja käsittely laitteistoa kohtaan

Uhat tietoja kohtaan

 • Tietojen vuotaminen /varastaminen
  • Ulkopuolinen pääsee käsiksi tietoihin (asiakasrekisteri)
  • Tietoon päästään käsiksi liian aikaisin (tuotejulkistus)
 • Käytettävyyden häiritseminen
  • Tietoa tarvitseva ei pääse tietoon käsiksi
   • Verkkokaupan sivut tukossa
  • Tiedon tuhoaminen.
 • Tietojen muuntaminen
  • Muutetaan tiedon sisältöä (maksumääräykset, lentoreitit…)
  • Muokataan tiedon metadataa (tietoa tiedosta) → tiedon merkitys tai tulkinta muuttuu
 • Väärentäminen
  • Lähetetään tietoja muiden nimissä
 • Tietojen lavastaminen
  • Lavastetaan tietoliikenne tapahtumia
  • Toistetaan vanhoja tietoliikenne tapahtumia

Uhat laitteistoa kohtaan

 • Huolimattomuus, asiantuntemattomuus ja vahingot
 • Sabotaasit
 • Tekniset viat
 • Toimiiko oikein
 • Varkaudet
 • Luvaton käyttö
  • Väärinkäyttö
  • Zombie

Ohjelmistoihin kohdistuvat uhat

 • Käytön rajoittaminen
  • Poistaminen
  • Tuhoaminen
  • Käyttöoikeuksien muokkaaminen
 • Muuntaminen
  • Virukset, troijalaiset, madot, takaovet, tietovuodot
 • Varkaus
  • Fyysinen media
  • Laiton kopiointi
 • Luvaton käyttö
  • Lisenssirikkomukset

Muut haavoittuvat kohteet

 • Tallennusmedia
  • Vanhat varmuuskopiot
  • Tulosteet
 • Verkot
  • Riskien kasvu
 • Käytönhallinta
  • Toiminnan häirintä
  • Oikeuksien kasvattaminen

Hyökkäykset

Rikokset: Tavoitteena yleensä taloudellinen hyöty

 • Väärennökset
  • Rahat, osakkeet, tunnistetiedot jne.
 • Huijaukset
 • Tietovarkaudet (intellectual property)
  • Laittomat kopiot (piratismi)
  • Lisenssirikkomukset
 • Henkilöllisyysvarkaudet (identity theft)
  • Esiintyminen toisena henkilönä
  • Luottokorttitiedot, rekisteritiedot, salasanat…
  • Verkosta löytyy henkilötietoja paljon
 • Brändi varkaudet (brand theft)
  • Isoihin yrityksiin ja tuotemerkkeihin luotetaan
  • Verkkosivun väärentäminen
  • Typo-haukat eli kirjoistusvirheiden hyväksikäyttäjät
  • Liikennevarkaudet
   • uudelleen reititykset
   • Nimipalvelun kaappaus

Tuhoaminen

 • Laitteiston fyysinen tuhoaminen
 • Ohjelmistojen tuhoaminen
 • Tiedon tuhoaminen
  • Alexandrian kirjasto
 • Terrorismi
  • Sekasorron kylväminen

Julkisuushyökkäykset

 • Tavoitteena otsikoihin pääsy mutta ei suoranainen taloudellinen hyöty
  • Esim. Artemiksen temppelin polttanut Herostratus
 • Julkisuushyökkäyksellä uhkailulla voidaan kiristää kohteelta rahaa.
 • Tekijät usein opiskelijoita; paljon resursseja, paljon aikaa, vähän rahaa.
 • Kohteena usein järjestelmät, joissa on ajateltu ettei suojauksen murtaminen ole rahallisesti kannattavaa.
 • Seuraukset voivat olla ikäviä
  • Paljastavat aukot myös rikollisille, jotka voivat käyttää niitä hyväkseen
  • Rikollisten hyökkäyksistä voidaan olla hiljaa ja hyväksyä pienet tappio, mutta julkisuushyökkääjät tiedottavat asiasta moneen paikkaan
   • Murretulla kauppapaikalla ei käy asiakkaita.
 • Lisäävät välillisesti turvallisuutta
  • Turva-aukoista ei aina välitetä, jos ne eivät ole julkisia.
  • Löytyneet turva-aukot paikataan tuotteista.
   • Imago kysymys
 • Eri tyyppisiä julkisuushyökkäyksiä

1. Verkkosivujen muuntaminen

 • Murtaudutaan yritysten tai yhteisöjen verkkosivuille ja muutetaan niiden sisältöä.
  • Joskus tehty itse, julkisuuden saamiseksi.
  • Tapahtuu nykyään jo niin usein etteivät enää ylitä uutiskynnystä.
   • Maaliskuussa 2000 ensimmäisellä viikolla 65 kappaletta verkkosivujen muuntohyökkäyksiä.

2. Palvelunestohyökkäykset Denial Of Service (DoS)

 • Estetään käyttäjien pääsy tarjottuun palveluun
  • (Puhelinyhteys kaikkiin ISP:n modeemeihin)
  • Palvelimen pommittaminen usealla pienellä viestillä joihin vastaaminen tukkii yhteydet.
  • Reaalimaailmassa boikotit, lakot ja barrikaadit
 • Voidaan käyttää myös apuna rikolliseen toimintaan
  • Autojen automaattihälyytyksen usea perättäinen käynnistäminen yöllä aiheuttaa auton omistajan kytkemään hälytyksen pois päältä
  • Paljon erilaisia variaatioita mm. sodankäynnissä.
 • Hajautettu palvelunesto

Laki pohjaiset hyökkäykset

 • Vakuutetaan tuomari ja jury, että mahdollinen turva-aukko on olemassa.
  • Esim: Esitetään, että rahaa ei ole nostettu tililtä vaan joku on käyttänyt tietoturva-aukkoa hyväksi.
  • Australiassa elokuussa 2005 tarkistesummaan laskentaan käytettävässä funktiossa olevaa teoreettista puutetta hyödynnettiin onnistuneesti puolustuksena ylinopeus sakkoa vastaan.
   • Kiistettiin kameran kuvan oikeellisuus.
 • Hankitaan sellaista tietoa järjestelmästä, jota ei muuten saisi selville.
  • Todistaakseen, että järjestelmä on virheetön joutuu puolustus kertomaan järjestelmän toiminnan yksityiskohtia
 • Käytetään lakitupaa uhkana
  • viivytys taistelu voi olla voitto
  • varoja sidotaan juristien palkkoihin (palvelun esto)
 • Menestys riippuu aina maan lainsäädännöstä.

Liikenneanalyysi

 • Tutkitaan viestintätapoja, ei viestien sisältöä
  • Kenen kanssa kommunikoidaan
  • Koska kommunikoidaan
  • Kuinka kauan viestitään
  • Minkä kokoisia viestejä
   • Esim: verkkoselailussa lyhyet viestit tekstejä, keskikokoiset kuvia, suuret videota.
  • Koko viestinnän määrä
  • Miten viesteihin reagoidaan
   • A lähettää pitkän viestin B:lle. B vastaa lyhyellä viestillä ja lähettää monta pitkää viestiä monelle muulle henkilölle → A antaa käskyjä alaisilleen ja B kuittaa.
  • Muutokset normaaleihin viestintä kuvioihin.
 • Joskus tieto kenen kanssa viestitään kertoo enemmän kuin mitä itse viestin sisältö.
  • Ennen pommituksia Irakiin, pizzakuljetukset Pentagoniin kasvoivat normaalista huomattavasti.
 • Salattu viesti ei salattujen viestien joukossa.
 • ECHELON
  • Massiivinen seurantajärjestelmä
  • Seuraa eri liikennekanavia ja tallentaa tiedot
  • Analysoi tallennetut tiedot ja ryhmittelee ne
  • Lopullisen analyysin tekevät ihmiset

Uhkaajat

 • Suojausmenetelmien valinnassa on tärkeää tietää ketä vastaan joudutaan suojautumaan.
  • Naapurin Ville vastaan vaadittu suojautuminen on hyvin erilainen kuin CIA:ta vastaan
  • Tärkeää on myös miettiä ketkä ovat reaalisesti uhkia ja ketkä teoreettisesti
 • Uhkaajilla on erilaiset
  • motiivit
  • resurssit
  • hyökkäysmenetelmät

Krakkerit

 • (hakkeri termiä käytetään usein myös krakkereista)
 • Hakkeri: Älykäs tietokoneiden ja verkkojen kanssa tutuksi tullut monitaituri, joka yleisestä mielenkiinnosta tutkii erilaisia systeemejä ja niiden toimintaa
 • Krakkeri (to crack)
 • Hatut
  • Valko-hatut saattaa selvittää kuinka järjestelmään pääsee sisään. (white-hat)
  • Musta-hatut murtautuessaan tekevät tuhoa, todistaakseen että on käynyt paikalla. (black-hat)
 • Oma alakulttuurinsa
  • Yleensä nuoria, joilla on intoa tutkia kaikkea, käyttävät toisistaan erilaisia salanimiä
  • Oikeat krakkerit ymmärtävät teknologian ja miten se toimii.
  • Script kiddiet (skriptikakarat) käyttävät valmiita työkaluja/ skriptejä, jo löydettyjen aukkojen hyväksikäyttämiseen.
 • Krakkereita vastaan vaikea suojautua.
  • Paljon aikaa, paljon resursseja. (opiskelijoita?)
  • Hyökkäys perusteet moninaisia.
   • Mielenkiintoinen kohde.
   • Koska se on siellä, koska se on mahdollista
   • Kohde ansaitsee tulla hakkeroiduksi, eettinen arvo.
 • Voivat murtautua vain näyttäkseen että se onnistuu
  • Ajatuksena murtautumisessa ei ole mitään pahaa, jos ei murretussa koneessa tee mitään.
  • Voidaanko luottaa että mitään ei olla tehty?
   • Onko systeemiin kenties kuitenkin jätetty jotain aukkoja tulevaisuuttaa varten?
  • vrt. reaalimaailma. Joku murtautuu ovesta sisään ja jättää lapun että kävi, muttei tehnyt mitään.
  • Murretun järjestelmän tarkastaminen on suuri kuluerä.
 • Tekevät erilaisia työkaluja murtautumiseen
  • Työkaluille voi olla paljon käyttäjiä–> potentiaalisesti enemmän tuhoa

Yksittäiset rikolliset

 • Niukasti resursseja
 • Eivät omaa itse suuria kykyjä
 • Käyttävät avoimen tilaisuuden hyväkseen
 • Kohteena kaupalliset järjestelmät, joissa raha yleensä pesii
 • Maailma täynnä

Järjestäytyneet rikolliset

 • Mafia, rikos syndikaatit, huumekauppiaat
 • Omaavat paljon varoja, joilla hankkia tarvittava tietotaito.
 • Voivat ottaa isojakin riskejä
 • Perinteiset rikokset siirretty digitaaliseen maailmaan
  • Varkaus, kiristys, väärennös, uhkapelit…
 • Tietotekniikkaa käytetään tukemaan perinteisiä rikoksia
  • Matkapuhelimilla pidetään yhteyksiä
  • Rahanpesua nopealla rahan liikuttelulla tileiltä toisille helppoa.

Terroristit

 • IRA, ETA, Punainen prikaati, Al-Qaeda, kettutytöt.
 • Toisen terroristi on toiselle vapaustaistelija.
 • Pitkän tähtäimen tavoitteet: oman kansan yhdistäminen, vapaus eläimille…
 • Lyhyen tähtäimen tavoitteet: kosto, kaaos, vahingon tuottaminen, julkisuus
 • Voivat ottaa isojakin riskejä
  • Itsemurhaiskut
 • Niukasti taitoa ja varoja ja heikosti organisoitu
  • Rikkaita ja hyvin organisoituja järjestöjä on.
  • Järjestö ja johtaja kohtaisia

Sisäpiiriläiset

 • Omaavat oikeudet päästä perussuojausten ohi tai muokata niitä
  • Tuntevat järjestelmän hyvin
  • Suojaukset yleensä suunniteltu ulkoista uhkaa vastaan
 • Luetettuja henkilöitä.
  • Suojautuminen mahdotonta.
 • Eivät välttämättä yrityksen omia työntekijöitä
  • Alihankkijoita korjaamassa ohjelmisto vikoja
  • Konsultteja (tietoturva-asianatuntijoita?)
  • Siivoojat, vartijat…
 • Eivät aina hyökkää systeemiä vastaan, vaan käyttävät sitä vain hyväkseen
  • Salaisten tietojen haku
  • Resurssien hukka käyttö
   • Suuret tietoliikenne laskut
 • Erilaisia motiiveja
  • Kosto
  • Raha
  • Julkisuus

Lehdistö

 • Tavoitteena saada tietoja joiden pohjalta tehdä artikkeleita.
 • Rahaa palkata ammattilaisia hankkimaan erilaisia tietoja
 • Voivat ottaa riskejä hyvän jutun toivossa.
  • Jotkut riskeeravat jopa henkensä hyvän jutun vuoksi
 • Vapaa lehdistö julkaisee lähes mitä tahtoo
  • Paparazzit

Poliisi, vartijat

 • Toimivat eri tavalla eri paikoissa
  • Korruption taso vaihtelee
  • Valtion politiikka uhkaa (esim. saksa toisessa maailmansodassa)
 • Varoja niukasti käytössä
 • Pääasiallisesti keräävät tietoja
  • Eri rajoituksia eri maissa, miten poliisi saa toimia ja miten käyttää tietoja
 • Oikeuksia helppo väärinkäyttää (laittomia salakuunteluita yms.)
 • Valvontakamerat, salakuuntelu…
 • Poliisivaltio, 1984, isoveli valvoo.

Teollisuusvakoojat

 • Laillisen ja laittoman raja hämärtyy bisnestä tehdessä
 • Tarkoituksena saada etu muihin nähden.
 • Etsitään tietoa muiden tuotteista
 • Yleensä riittävän paljon varoja käytettävissä tiedon hankkimiseen

Tiedustelupalvelut

 • NSA, CIA, MOSSAD, FSB, MI6….
 • Paljon varoja käytössä
 • Paljon tietotaitoa käytössä
  • Entisiä hakkereita usein palkattuna
  • Matemaattiset lahjaakkuudet värvätään
 • Välttävät riskejä
  • Ei haluta lehtien palstoille.
 • Tavoitteena kerätä tietoa eri kohteista.
  • Sotilas informaatio, aseiden kehittely, diplomaattien informaatio….
 • Metodit yritetään pitää salassa
  • Tieto siitä että puhelimia kuunnellaan aiheuttaa siirtymisen muihin kommunikointi menetelmiin.
 • Jotkut tiedustelupalvelut tekevät myös teollisuusvakoilu vahvistaakseen oman maan yhtiöiden kilpailukykyä.
  • Tarjouskilpailuissa muiden tarjouksien selvittäminen
  • Tietoja uusista keksinnöistä.
 • Kaikki keinoja käytetään: hakkeri työkaluja, liikenteen seurantaa, liikenne tapoja jopa itse hakkereita
  • “Et pysty murtautumaan tuohon kohteeseen”
 • Tietoturvatuotteissa tarkoituksellisia takaovia valtion tieduste

Infosotilaat

 • Informaation kulun estoa sodankäynnissä
  • Sähkökeskusten pommittamiset, linkkimastojen tuhoamiset jne.
 • Disinformaation levittäminen
 • Paljon varoja käytössä

Yleiset puolustuskeinot

 • Salaaminen
  • Varmistaa tiedon luottamuksellisuuden
  • Tietoturvan sydän
  • Tärkeä, muttei ratkaise läheskään kaikkia ongelmia
  • Heikko salaus antaa väärän turvallisuuden tunteen
   • mielummin ilman salausta kuin huonolla salauksella?
 • Ohjelmistojen hallinta
  • Sisäinen hallinta
   • Itse ohjelman mahdollistamat käyttöoikeuksien hallinnat
  • Käyttöjärjestelmän tuottamat mahdollisuudet
  • Ohjelmistokehityksen hallinta
   • Laatustandardit joiden pohjalta ohjelma on
    • suunniteltu
    • toteutettu
    • testattu
    • ylläpidetty
 • Laitteistohallinta
  • Käyttäjätunnistukset laitteille
  • Eristäminen
  • Tunnistaminen
  • Laadunvarmistus
 • Autentikointi
  • Aidoksi tunnistaminen
  • Varmennetaan että henkilö/laite/yritys jne on se joka väittää olevansa
 • Käyttöpolitiikka (policy)
  • Kuka käyttää, mitä käyttää, kuinka käyttää
   • Auktorisointi
  • Koulutus ja tiedon ylläpito
 • Lait ja etiikka
 • Fyysinen kontrolli
  • Lukot, kaapit, ovet, seinät
 • Tehokkuus
  • Ongelmatietoisuus
   • Tiedettävä miksi ja mihin eri keinoja käytetään
  • Käytön todellisuus
   • Lukko ei auta avoimessa ovessa
  • Järjestelmälliset tarkistukset
   • Uusia aukkoja ja ongelmia voi löytyä ja ne pitää korjata

Suojausten arviointi

 • Ketä vastaan tieto on suojattu?
  • Vakooja, rikollinen, firman oma työntekijä, naapurin Ville…
 • Mitä vastaan tieto on suojattu?
  • Pommi, ilkeämielinen ohjelma, tietomurto, tulva…
 • Millä ehdoilla turvallinen?
  • Kunnes koneteho ylittää tietyn rajan, kun koneelle pääsy on rajattu…
 • Mitä on oikeasti suojattu?
  • Dokumentit, käyttäjätiedot, väliaikaistiedostot…

Yleinen malli suojautumiseen

1. Hyökkäykseen varautuminen

 • Politiikka, koulutus, tiedon ja laitteiston luokitus
 • Haluttujen suojamenetelmien asentaminen (palomuurit, virustorjunta)
  • Aktiivinen päivitys

2. Hyökkäyksen huomaaminen

 • Tarkkailu (IDS-järjestelmät)
 • Käytettyjen ohjelmien toimivuuden seuranta

3. Hyökkäyksen selvittäminen

 • Lokit

4. Hyökkäyksestä toipuminen

 • Varmuuskopiot
 • Politiikan kehittäminen

5. Syiden selvittäminen

 • Kuka teki, mitä teki
 • Miten reagoidaan, mitä muokataan
Last modified: 2014/01/08 14:02