View page as slide show Export page to Open Document format

Johdatus tietoturvaan

Avainten turvallisuus

 • Brute-force hyökkäys (raa’ an voiman hyökkäys)
  • Symmetriset algoritmit
   • Käydään mahdolliset avaimet läpi kunnes oikea löytyy
   • 8 bitin avain: 28 = 256 mahdollista avainta
   • 8 merkkiä pitkä avain ( kuvaus 8*8bittiä = 64b )
    • Pienet kirjaimet: 29^{8} = 5.00246413 * 10^{11}
    • Pienet ja isot kirjaimet (29 * 2)^{8} = 1.28063082*10^{14}
    • kaikki mahdolliset bittikuviot 2^{8^{8}} = 2^{64} = 1.84467441 *10^{19}
 • Asymmetriset algoritmit
  • Etsitään salainen avain julkisen avaimen pohjalta
   • Etsitään suuren luvun tekijät (RSA)
   • Diskreetit logaritmien ongelman selvittäminen
  • Purkunopeuden arviointi paljon vaikeampaa
   • 1977 Ron Rivest (R kirjain RSA:ssa) laski 125-numeroisen luvun tekijöihin jakoon menevän 40 quadriljoonaa vuotta
   • 1994 129-numeroinen luku jaettiin tekijöihin
 • Kone tehon kasvaessa avainten läpikäynti aika pienenee
 • Entropia
  • Epävarmuustekijä
   • Mitä enemmän mahdollisuuksia (satunnaisuutta) sitä suurempi entropia
   • Mitä tasaisemmin satunnaisuus jakautuu kaikkien mahdollisten tapahtumien kesken, sitä suurempi entropia
  • Kirjaimen esittämiseen käytetään 8 bittiä
   • Englannin kielessä yhden kirjaimen entropiaksi on laskettu alle 1.3
   • Pelkkiä kirjaimia käytettäessä tarvitaan pitempi salasana, kuin jos mukana on myös erikoismerkit
   • Sanakirja hyökkäys.
    • L0phtcrack - ohjelma käy 400 MHZ:n quad pentiumilla 8 Megatavun sanakirjan läpi muutamassa sekunnissa
  • 128 bitin suojaus NT:ssä
   • Heikkoutena että avaimen luonti perustuu salasanaan
   • Algoritmi voi hyväksy 128 bittiä, mutta salasana ei anna niin paljon –> suojaus ei ole 128 bittiä.
 • Yhdistelmä salaimissa symmetrisen ja asymmetrisen avaimen tulisi olla yhtä vahvoja.
  • Järjestelmän vahvuus on yhtäsuuri kuin sen heikoin lenkki

European Network of Excellence in Cryptology II (ECRYPT II) suositus lista pituuksista (from http://www.keylength.com/en/3/)

Termodynamiikka

 • Toinen näkökulma avaimen pituuteen. Eli kuinka suurista luvuista onkaan kyse.
 • Termodynamiikan 2. laki: informaation esittämiseen tarvitaan tietty määrä energiaa
 • Yhden bitin tilanvaihdos vaatii kT verran energiaa (k= boltzmannin vakio, t = lämpötila)
  • k = 1.38*10^{-16}erg/Kelvin
 • Maailmankaikkeutta ympäröivä lämpötila on 3.2 Kelviniä (matalin lämpötila johon päästään ilman että tarvii kuluttaa energiaa jäähdytykseen)
 • Ideaalitietokone kuluttaa \frac{1.38*10^{-16}erg}{3.2K}=4.4*10^{-16}erg energiaa, joka bitin vaihtoon 3.2 kelvinin lämpötilassa
 • Aurinko tuottaa energiaa 1.21*10^{41}erg vuodessa
  • Antaa energiaa 2.7*10^{56}yksittäiseen bitin siirtoon
  • 2^{187}\simeq1.96*10^{56}riittää 187 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin 2^{188}\simeq3.92*10^{56}
 • Dysonin kehä auringon ympärillä keräisi 32 vuodessa ilman häviötä energiaa määrän joka riittäisi 192 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin
  • 2^{5}=32, 187+5 = 192
 • Supernovan räjähdys tuo energiaa 10^{51}erg
  • Riittää 219 bittisen avain avaruuden läpikäyntiin
 • PGP:n symmetrinen avain on 256 bittiä 2^{256}\simeq1.16*10^{77}
  • Perinteiselle tietokoneelle riittävä raakaa voimaa vastaan
Last modified: 2014/01/22 13:37