View page as slide show

Johdatus tietoturvaan

Autentikointi

 • Aidoksi/oikeaksi todentaminen
 • Tarvitaan esimerkiksi oikeuksien myöntämiseen
  • Luottamuksellisuus
 • Erilaisia kohteita
  • Henkilö, yritys, laite, tuote, tapahtuma

Reaalimaailman autentikointi

1. Henkilön tunnistaminen

 • Luottamussuhde
 • Reaalimaailmassa: naama, eleet, tavat…

2. Kaupan tunnistaminen

 • Kaupan nimi
 • Tuotteet ikkunalla
 • Tuttu myyjä

3. Tuotteiden tunnistaminen

 • Onko raha aito?
 • Onko tuote se mitä haluttiin

Digitaalinen autentikointi

1. Henkilön autentikointi

 • Ei fyysisiä tunnisteita suoraan käytössä.
 • Salasanat, digitaaliset allekirjoitukset, varmenteet, biometriikka.
 1. Henkilön tunnistaminen paikallisesti
  • Tunniste syötetään suoraan autentikointi laitteeseen
  • Esim. Läppärin salasana
 2. Henkilön tunnistaminen etänä
  • Tunniste syötetään erilliseen laitteeseen ja siirretään siitä eteenpäin haluttuun palveluun
  • Esim verkkopankin salasana

2. Kaupan autentikointi

 • Varmenteet
  • Kolmannen osapuolen todistus, että olet juuri kyseisen kaupan verkkopalvelussa.
 • Kuinka tunnistaa rehellinen verkkokauppa huijarista?
  • Brändit arvokkaita
 • Entä kauppias?
  • huuto.net, eBay

3. Tapahtumien autentikointi

 • Yhteyden autentikointi
  • Autentikointi tapahtuu yhteyden muodostuessa.
  • Kaikki tapahtumat merkitään autentikoidulle taholle, kunnes ulos kirjautuminen tapahtuu.
  • Esim Facebook
 • Tapahtuman autentikointi
  • Halutut toimet/tapahtumat varmistetaan ja autentikoidaan erikseen
  • Esim. Kaupassa maksu.
   • Tuotteet voidaan valita anonyymisti
   • Vasta maksettaessa autentikoidutaan ja kerrotaan kuka haluaa maksaa.

Uhat autentikointia vastaan

 • Toisena esiintyminen
  • URL huijaukset (osoite huijaukset)
 • Autentikoinnin kiertäminen
  • Tunnistetietojen väärentäminen
 • Autentikointi tietojen väärinkäyttö
 • Hyökkäys autentikointia vastaan voi olla tuottoissa
  • Muiden luottokortilla ostelu, Väärennetyillä henkilötiedoilla lisäoikeuksien hankkiminen
  • Luottamuksen luonti, Ylimääräisen tiedon hankinta (salasanat, henkilötiedot)

Käyttäjän autentikointi: Yleinen malli

 • Ennen autentikointia, täytyy käyttäjän tunnistetieto olla tallennettuna tietokantaan taholla joka hoitaa autentikoinnin
  • Autentikointi voidaan tehdä lokaalisti tai kolmannen osapuolen avulla.
 • Yleensä kaksiosainen tapahtuma:
 1. Ensin käyttäjän tunnistus (identification):
  • Esimerkiksi käyttäjätunnuksen kirjoitus
 2. Käyttäjän varmistus(autentikointi):
  • Salasanan kirjoittaminen, haasteeseen vastaus, biometrisen tiedon toimittaminen
  • Tulosta vertaillaan tietokannassa oleviin tietoihin

Salasanat

 • Perustuvat johonkin mitä käyttäjä tietää
  • Esim. salasana korkeakoululla
 • Rekisteröinti
  • Rekisteröityessä käyttäjä saa käyttäjä tunnuksen ja valitsee salasanan jolla autentikoituu
   • Järjestelmä voi myös luoda salasanan käyttäjälle
 • Tiedot salasanasta tallennetaan järjestelmään
 • Autentikointi
  • Järjestelmään palatessaan käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanan
  • Järjestelmä vertaa käyttäjän antamaa salasanaa jäjrjestelmään tallennettuun

Salasanojen ongelmia

 • Salasanan varastaminen järjestelmästä
  • Piilotetaan salasana tiedosto peruskäyttäjiltä
   • esim /etc/shadow linuxissa
  • Yleensä itse salasanaa ei tallenneta vaan siitä laskettu tiiviste
   • linux käyttää nykyään md5:ttä (aiemmin DES salausta)
 • Salasanan pituus
  • Bruteforce. sanakirja hyökkäykset vrt. avaimet.
  • Vaikeutetaan käyttämällä suolaa (salt) eli satunnaisia ylimääräisiä bittejä
   • Julkinen salt → vaikeuttaa hyökkäystä salasanajoukkoa vastaan
   • Salainen salt → vaikeuttaa hyökkäystä yksittäistä salasanaa vastaan ja hidastaa autentikointia
 • Kuinka muistaa pitkä salasana?
  • Konetehot ovat jo niin isoja, että riittävän pitkän salasanan muistaminen. on vaikeaa
   • Tämän päivän turvallinen salasana on huomisen heikko salasana.
  • Vaikeat salasanat kirjoitetaan yleensä lapulle ylös, joka on itsessään riski.
   • Salasana lappua tulee säilyttää turvassa
 • Tutkimustuloksia vuodelta 2005:
  • 16 prosenttia salasanoista oli 3 merkkiä tai lyhyempiä
  • 86% salasanoista oli helppo selvittää
 • Salasanojen varastaminen on helppoa
  • Samoja salasanoja käytetään useassa paikassa
  • Paikan A salasana kirjoitetaan vahingossa paikkaan B yritettäessä
  • Ihmiset antavat helposti tietoja käyttämistään järjestelmistä kun luvataan alennuksia tai muita etuja.
 • Salasanoja jaetaan helposti muille
  • Ystävät, työtoverit, ylläpito, puhelinlaitos jne.
  • Yleensä työn tai toiminteen helpottamiseksi
 • Väärä ajattelumalli
  • Ei tarvitse juosta karhua nopeammin, ainoastaan mukana olijoita
  • Hyökkääjä mielellään hyödyntää useampiakin tunnuksia, eikä vain ensimmäisenä löytyvää.
 • Turvallisuuden takaamiseksi salasana tulisi vaihtaa säännöllisesti
 • Brute force hyökkäystä varten hyökkääjä varten tarvitsee tiedoston jossa salasanat ja tunnukset ovat salattuna
 • Onko lyhyt PIN koodi turvallinen?
  • Käsin mahdollisuuksienläpikäynti on kuitenki iso urakka.
  • Varashälyttimessä ainoastaan 10 sekunttia aikaa syöttää oikea tunnus.
  • Toimii, koska hyökkäystä ei voida automatisoida

Salasanojen murtaminen

 • Brute-force hyökkäys (raa’ an voiman hyökkäys)
  • Käydään mahdolliset salasanat läpi kunnes oikea löytyy
  • 8 bitin salasana: 28 = 256 mahdollista avainta
  • 8 merkkiä pitkä salasana( kuvaus 8*8bittiä = 64b )
   • Pienet kirjaimet: 29^{8} = 5.00246413 * 10^{11}
   • Pienet ja isot kirjaimet (29 * 2)^{8} = 1.28063082*10^{14}
   • kaikki mahdolliset bittikuviot 2^{8^{8}} = 2^{64} = 1.84467441 *10^{19}
  • Kone tehon kasvaessa avainten läpikäynti aika pienenee
 • Hyvä salasana
  • Sanakirja hyökkäys ei toimi
  • Tarpeeksi pitkä
   • Hyökkäjä ei jaksa odottaa vuosia salasanan selviämistä
   • Pitkä salasana vaikea muistaa,
    • kuinka tallettaa salasana turvallisesti, jos sitä ei muista?
 • Avain lauseet
  • Käyttävät yksisuuntaisia funktioita
  • Käyttökelpoisia myös julkisen avaimen systeemien kanssa
  • Mikä lause on tarpeeksi pitkä
   • Informaatioteorettinen nyrkkisääntö : 5 sanaa tuottaa 4 tavua (32bittiä) salasanaa (englannin kielessä)
 • Entropia
  • Epävarmuustekijä
   • Mitä enemmän mahdollisuuksia (satunnaisuutta) sitä suurempi entropia
   • Mitä tasaisemmin satunnaisuus jakautuu kaikkien mahdollisten tapahtumien kesken, sitä suurempi entropia
  • Kirjaimen esittämiseen käytetään 8 bittiä
   • Englannin kielessä yhden kirjaimen entropiaksia on laskettu alle 1.3
   • Pelkkiä kirjaimia käytettäessä tarvitaan pitempi salasana, kuin jos mukana on myös erikoismerkit
   • Sanakirja hyökkäys.
    • L0phtcrack - ohjelma käy 400 MHZ:n quad pentiumilla 8 Megatavun sanakirjan läpi muutamassa sekunnissa
  • 128 bitin suojaus NT:ssä
   • Heikkoutena salasana
   • Algoritmi voi hyväksy 128 bittiä, mutta salasana ei anna niin paljon –> suojaus ei ole 128 bittiä.
 • Avain lauseet
  • Käyttävät yksisuuntaisia funktioita
  • Käyttökelpoisia myös julkisen avaimen systeemien kanssa
  • Mikä lause on tarpeeksi pitkä
   • Informaatioteorettinen nyrkkisääntö : 5 sanaa tuottaa 4 tavua (32bittiä) salasanaa (englannin kielessä)
 • Brute-force vuoden 1995 koneteholla salasanoja vastaan
Salasanan pituus 4 5 6 7 8
Pienet kirjaimet (26)0.4 sec 12 sec5 min2.2 h2.4 d
pienet kirjaimet ja numerot (36)1,7 sec1 min36 min22 h33 d
alfanumeeriset kirjaimet (64)15 sec15 min16 h41 d6.9 y
tulostettavat merkit (95)1.4 min2.1 h8.5 d2.2 y210 y
ASCII merkit (128)4.5 min9.5 h51 d18 y2300 y
8-bittiset ASCII merkit(256)1.2 h13 d8.9 y2300 y580000 y

Kertakäyttöiset salasanat

 • Salasanalistat, Salasana vaihtuu joka autentikointi kerralla
  • esimerkiksi pankit
 • Toteutetaan esimerkiksi SKEY:llä
  • Järjestelmälle annetaan alkuarvo joka ajetaan n-kertaa tiivistefunktion läpi.
  • Viimeinen tiiviste tallennetaan järjestelmään, ja muut tulostetaan listaan joka annetaan käyttäjälle.
  • Autentikoituessa käyttäjä syöttää n-1:n salasanan listaltaan järjestelmään.
  • Järjestelmä ajaa anentun salasanan tiivistefunktion läpi ja vertaa tulosta.
  • Tuloksen täsmätessä päästetään käyttäjä sisään järjestelmään ja käyttäjän syöttämä salasana tallennetaan järjestelmään edellisen salasanan tilalle

Muut tietoon perustuvat menetelmät

 • Piste kuviot
 • Kuvien valinta
 • Mitä muita?

Biometriikka

 • Tunnistus tapa: jotakin mitä olet
  • Ääni, verkkokalvo, sormenjälki, käsiala
 • Reaalimaailmassa tunnistus perustuu toisen ulkoisiin piirteisiin.
  • Puhelimessa henkilö tunnistetaan äänen perusteella
  • Passissa tunnistus perustuu kuvaan
 • Digitaalisessa maailmassa biometrinen tunnistus perustuu hahmon tunnistukseen
  • naaman piirteet: silmien etäisyydet, kasvojen muodot jne. 3d kasvojen mallit tutkimuksen alla.
  • Sormenjäljet ja käden geometria
  • Retina ja Iris
  • Ääni
  • Fyysinen allekirjoitus, kävely tyyli jne.
 • Tunnistamisessa biometriikka tieto muutetaan digitaaliseen muotoon
  • Sensori lukee fyysisen informaation, josta erotetaan autentikoinnin kannalta oleelliset piirteet
  • Myös biometrisessä tunnistuksessa tulee tunnistetieto olla tallennettuna tietokantaan aivan kuten salasana
   • Sormenjäljestä ei voi tunnistaa henkilöä, jos ei ole mitään mihin annettua jälkeä verrataan
   • Tallennettua tunnistetietoa vastaan voidaan hyökätä kuten salasanaakin vastaan
 • Biometrisen informaation luonnolliset muutokset vaikeuttavat tunnistusta
  • Hiusten kasvattaminen, silmälasit, sormen hikoilu
   • Informaatio ei siis ole täysin sama
  • Harmaa alue
   • Hyväksytäänkö lähellä oleva sormenjälki, joka on melkein varmasti A:n vai hylätäänkö se.
   • Jotkin ohjelmistot antavat mahdollisuuden valita mikä todennäköisyys riittää autentikointiin.
    • Kynävarastoon pääsemisessä on parempi kallistua väärän positiivisen puoleen (eli mielummin päästetään väärä henkilö sisään kuin estetään oikean henkilön pääsy.)
    • Ydinohjusten lähetyksessä väärä negatiivinen lienee parempi vaihtoehto (eli mielummin otetaan riski että oikea henkilö ei pääse järjestelmään, kuin että väärä henkilö pääsisi sisälle)
  • Digitaalinen biometriikkaan perustuva tunnistus kehittyy kokoajan.
   • Muutosten vaikutusta tunnistamiseen voidaan pienentää.

Biometriikka - Hyvät ja huonot puolet

 • Hyvät puolet
  • Biometriikkaa on vaikea väärentää
  • Autentikointi menetelmä on käyttäjällä yleensä helppo.
 • Huonot puolet
  • Tiedot helppo varastaa
   • Webbikameran kuva autentikoinnissa: voidaan ottaa A:sta tavallinen kuva ja lähettää se omana kuvana. Tarkistuksessa verrataan vain kuvia, ei tarkisteta onko kuva juuri lähettäjän.
   • Faxatun allekirjoituksen voi kopioida toisesta dokumentista.
   • Sormenjälkitunnistus verkon ylitse: voidaan väärentää lähtevä sormenjälkidata, sormenjäljen sijaan
 • Sekä tiedot että menetelmä varmistettava eli varmistetaan:
  1. Tietojen kuuluvan lähettäjälle
  2. Tiedot vastaavat tallennettuja tietoja
 • Ei selviä virhetilanteista hyvin
  • Varastettu sormenjälkitieto on varastettu lopullisesti. A ei voi vaihtaa omaa sormenjälkeään.

Automaattinen valvonta biometriikalla

 • Haasteellisempaa kuin aluksi luulisi
 • Virhetunnistukset ongelmallisia
 • Esim. Käytetään kasvontunnistusjärjestelmää jonka tunnistus varmuus on 98,8%
  • Chicagon O’hare lentokentän läpi kulkee 250000 ihmistä päivässä
  • 0.012 * 250000 = 3000 väärää tunnistusta päivässä
  • 3000/24h = 125 tunnissa ~ 1 huti/30sek , eikä liikennettä edes ole täyttä 24 tuntia

Poletit (Token)

 • Perustuu johonkin mitä omistaa
  • Kuninkaan sinettisormus, Hotellihuoneen reikäkortti avain, upseerin univormu
 • Ongelmat
  • Tunnistaa ainoastaan poletin, ei poletin omistajaa
   • Varastetulla poletilla pääsee sisään kuka vain
  • Poletti voidaan kopioida
   • Avaimen voi viedä suutarille kopioitavaksi
  • Pitää pystyä todistamaan, että poletti on oikeasti käytössä
   • Vrt. biometriikka
   • Luottokortti on vaikea kopioida. Luottokortin tiedot on helpompi varastaa ja käyttää niitä hyväkseen
  • Laiskat ihmiset pitävät poletin kokoajan laitteessa
   • Esim. henkilökorttia pidetään kokoajan lukulaitteessa koneen vieressä.
 • Polettiin yleensä yhdistetään salasana, jolla varmistetaan poletin omistajan oikeus polettiin
  • Pankkikortit, Kännykän SIM
 • Mikäli ei ole erillistä poletin lukijaa käytössä, on kolme vaihtoehtoista poletin tunnistetapaa

1. Haaste - vastaus (challenge-response)

 • Kone antaa haasteen.
 • Käyttäjä syöttää haasteen polettiin
 • Poletti antaa vastauksen haasteeseen, jonka käyttäjä syöttää koneelle

2. aika pohjainen

 • Poletin toimintaan pohjautuva
  • Poletissa pyörii arvoja, jotka muuttuvat ajanfunktiona
  • Käyttäjä syöttää poletissa tunnistus hetkellä olevan tekstin koneelle
  • Esim. SecurID token

3. Ulkopuoliseen syötteeseen pohjautuva

 • Polettissa itsessään ei ole mitään erityisiä laskutoiminteita
 • Polettiinin tilataan salasana, jonka ulkopuolinen palvelin toimittaa sille
 • Salasana syötetään palveluun
 • Esim. rekisteröityyn kännykkään lähetetyt salasanat
 • Täydessä systeemissä näiden lisäksi voidaan käyttää vielä lisä salasanaa
 • Tärkeää on, ettei hyökkääjä voi tietää miten haasteen vastaus lasketaan, tai kuinka poletin teksti riippuu ajasta.
 • Lukijaton systeemi on yhtä vahva kuin poletin lähdekoodi
  • Reverse engineering suurin uhka.

Salasana polettina

 • Salasanan kirjoittaminen paperille muuttaa salasanan poletiksi
  • Jotain mitä tietää muuttuu jotain mitä omistaa
  • Salasana muuttuu omistetuksi paperipalaksi.
  • Samat ongelmat kuin muillakin poleteilla.
  • Salasanalista
  • Turvallisuus riippuu paperin säilytys tavasta.

Asymmetrinen salaus autentikoinnissa

 • Haaste-vastaus malli
  • Lähetetään haaste salattavaksi salaisella avaimella (tai salattuna julkisella avaimella)
  • Vastauksena salattu/purettu haaste
  • Satunnaisten viestien salaus on tietoturva riski.
   • Lasketaan haasteesta hash joka salataan
   • Lasketaan puretusta haasteesta hash

Julkisen avaimen infrastruktuuri (PKI, Public Key infrastrucuture)

 • Julkisten avaintenvarmistus järjestelmä
 • Yhdistetään julkinen avain ja identiteetti toisiinsa eli julkisen avaimen autentikointi
 • Kolmas luotettu osapuoli varmentaa avaimen kuulumisen tietylle henkilölle
 • Sertifikaatti
  • Kolmannen osapuolen (CA), certificate authority) allekirjoittama tiedosto joka pitää sisällään tunnistetiedot ja julkisen avaimen
  • Mukana usein myös voimassa olo aika.
 • CRL (Cerfitificate Revocation List)
  • Lista käytöstä poistetuista sertifikaateista, vrt. kadonneet luottokortit.
 • Erilaisia malleja
  • X.509, PGP, SPKI

Autentikointimenetelmien yhteiskäyttö

 • Esimerkiksi PAM (pluggable authentication module)
  • Käyttöjärjestelmä tarjoaa autentikointi palvelun jonka kautta eri ohjelmille voidaan määritellä eri autentikointi menetelmät
  • Autentikoinnin onnistumiseksi voidaan määritellä että käyttäjän täytyy läpäistä usempi menetelmä
 • Useamman menetelmän yhteiskäyttö lisää oikein toteutettuna turvallisuutta.
 • Useamman menetelmän yhteiskäyttö joissa riittää että vain joku menetelmistä läpäistään heikentää turvallisuutta
  • Useampi mahdollinen kohde jota huijata
   • Turva on yhtä vahva kuin heikoin lenkki
  • Esim. Biometrisessä passissa ei biometriikka tiedosta ei hyötyä, jos tullimies päästää läpi kuvan pohjalta biometrisen tunnistuksen epäonnistuessa.
 • Turvallista menetelmää ei pidä pystyä ohittamaan turvattomalla
  • Esim. Unohtuneen salasanan saanti tai muuttaminen tietämällä äidin serkun kaiman nimen.

SSO (single sign-on)

 • Autentikointi yhteen palveluun/laitteeseen joka hoitaa autentikoinnin muualle
 • Helpottaa käytettävyyttä
  • Vähemmän salasanoja muistettavana
 • Tietoturvariskit kasvavat
  • Pääautentikointi menetelmän murtuessa hyökkääjä pääsee hyödyntämään murrettua identitettiia useassa paikassa
 • Luottamus kysymykset ongelmallisia
  • mihin/kehen voi luottaa toisen henkilön identiteetin varmistuksessa
 • Erilaisia ratkaisuja eritasolla
  • Project Liberty /Liberty alliance (palvelut autentikoivat asiakkaansa toisilleen)
  • Kerberos (erillinen autentikointi palvelu)

Autentikointijärjestelmät

 • Perusmalli
 1. A syöttää käyttäjätunnisteen jsekä autentikointi tiedot asiakasohjelmalle
 2. Asiakasohjelma lähettää tiedot palvelimelle
 3. Palvelin tarkistaa tietokannasta että käyttäjätunnus ja salasana pari on oikein.
 4. Palvelin ilmoittaa asiakasohjelmalle autentikoinnin onnistuneen
 • Kerberos malli
  • A ja B omistavat pitkäikäisen salaisuuden, joka on jaettu kerberos palvelimen kanssa
 1. A lähettää pyynnön Kerberos palvelimelle, että voi kirjoittautua sisään B:n palvelimelle
 2. Kerberos palvelin tarkistaa että A:lla on oikeus päästä B:n koneelle
 3. Kerberos palvelin lähettää A:lle “tiketin”, jonka A voi antaa B:n palvelimelle, sekä yhteysavaimen jolla A voi todistaa olevansa A
 4. A käyttää yhteysavainta luodakseen autentikaattorin
 5. A lähettää autentikaattorin ja tiketin Bobille
 6. B tarkistaa kaiken. Jos kaikki on ok, B päästää A:n sisään
Last modified: 2014/01/29 13:45